tisdag 1 juni 2010

... och dåliga rutiner för kroniskt sjuka

I Oskarshamns-Tidningen (tyvärr inte i webbupplagan) berättas idag om diabetikern som förgäves försökt boka tid vid Slottsgatans Hälsocentral i ett halvår.

Problemet är att hälsocentralen inte har tider för mer än två veckor i taget. Ett antal tider reserveras för akutbesök. Resten fylls snabbt med halvakuta besök, som kan vänta några dagar eller en vecka.

Men den aktuelle diabetikern har alltså hittills inte lyckats dra vinstlotten, trots att han ringer varje morgon i tre-fyra dagar med några veckors mellanrum. Sedan ett halvår tillbaka!

Vad blir inte samhällskostnaden för den sammanlagda tid han tillbringat med att ringa, som han istället hade kunnat använda till produktivt arbete?

Problemet är inte nytt. Vi kristdemokrater har upprepade gånger betonat vikten av att inte de kroniskt sjuka kommer i kläm, när tillgängligheten vid akut sjukdom fokuseras.

Vid mina besök på ett antal av länets hälsocentraler har jag mött olika förhållningssätt. På vissa ställen har man gått ifrån det strikta Bra Mottagnings-konceptet, som bygger på att man inte ska fylla tidböckerna flera månader framåt. Istället har man infört en modifierad form, som medger lite längre framförhållning.

Berättelsen om diabetikern i Oskarshamn visar att det är dags att se över systemet. Kroniskt sjuka ska inte sättas på undantag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar