tisdag 29 juni 2010

Föräldraskap ska uppmuntras av arbetsgivaren

I Aftonbladet berättas det idag om en ung kvinna som blev omplacerad från drömjobbet som köksinredare till en lågkvalificerad arbetsuppgift i receptionen i samband med föräldraledighet.

Diskrimineringsombudsmannen stämmer nu arbetsgivaren på 80.000 kronor. Jag kan inte bedöma om det är en rimlig bot. Däremot är jag fullständigt överens om att ett sådant beteende måste motverkas.

Barn är en tillgång i samhället. Att få barn och att ta ansvar för en ny och försvarslös person hjälper föräldrarna att utvecklas som människor. Att vara förälder är en utmärkt ledarskaps- och konfliktslösarträning. Det har även arbetsgivaren nytta av. Även om det under några år kan bli en och annan dags frånvaro på grund av barnets sjukdom.

En arbetsgivare som inte uppmuntrar till föräldraskap och ger möjlighet att kombinera sina anställdas yrkesutveckling med föräldraskapet biter sig själv i svansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar