söndag 31 maj 2009

Kortsiktigt sparande på förebyggande arbete

I fredags avhandlade landstingsstyrelsen majoritetens förslag till "Strategier för effektiviseringar III", dvs besparingar. Från Allianspartiernas sida ställde vi en rad frågor för att få bättre underlag för våra ställningstagande.

De svar vi fick lämnar mycket övrigt att önska. Vad sägs t ex om frågan om hur många personer som berörs av avgiftshöjningen för ortopediska skor. Där blev svaret: Lika många som tidigare! Seriöst, eller hur! Man kan undra om Anders H och Johnny P satt i bastun och spånade ihop svaren ...

Minst sagt motsägelsefullt och oroväckande är signalerna kring det förebyggande arbetet. Under förra mandatperioden, då Allianspartierna hade majoritet, skrev vi in i landstingsplanen att det bör finnas familjecentral i varje kommun i länet, i samverkan med respektive kommun. Nu står det att man ska avvakta startande av fler familjecentraler. Detta trots att familjecentralerna syftar till förebyggande arbete och tidig upptäckt av barn och familjer som mår dåligt.

Genom att komma in tidigt med hjälp och stöd för familjerna kan stora summor pengar sparas i form av uteblivna framtida vårdkostnader och sociala kostnader. Viktigast är dock att man besparar familjen, och inte minst barnet, lidande genom tidiga insatser. Det kan många gånger vara så enkelt som att föräldrarna behöver få stöd i sitt föräldraskap, genom att på öppna förskolan se hur andra föräldrar hanterar olika situationer.

Om nu S+V+MP går ut och säger att man ska avvakta med start av nya familjecentraler finns risk att kommuner drar öronen åt sig och inte prioriterar detta.

Beslutet att redan 2010 dra in bidraget till kommunernas folkhälsosamordnare är, enligt min mening, lika missriktad och ger helt fel signaler. Det är avsevärt mycket billigare att hjälpa människor goda levnadsvanor än att behandla vällevnadssjukdomar! Problemet är att det är svårt att påvisa detta i resultaträkningen, eftersom vinsten framför allt kan väntas i andra kassor (minskat behov av sjukpenning osv) och på ganska lång sikt.

Låt inte sparivern gå så långt att snålheten bedrar visheten!

Pingst och vindkraft

Pingsthelg - hänryckningens tid! Nog kan man bli hänförd över naturens prunkande härlighet så här års.

Men pingsthelgen anspelar egentligen på en annan hänryckning, när människans inneboende ande kommer i samklang med Guds Ande, Hjälparen, som Jesus talade om.

Andens vind blåser vart den vill. Man ser den inte, men man hör den och man kan se effekterna av den.

Det stormade härom dagen. Träden passade då på att göra sig av med torra kvistar och vissnade blommor. Äppelblommen virvlade ystert iväg.

I tisdags var jag i Bergkvara och besökte Torsås Vindkraft Expo. Där tar man tillvara vindens kraft och omvandlar den till elektricitet. Där finns också en vindgenerator i en snäckformad tunnel, som kröker sig kring sin egen axel. Det gör att det uppstår en massa spännande luftströmmar i tunneln. Beroende på var i tunneln man står har vinden olika styrka och karaktär. På golvet har man markerat hur många sekundmeter det blåser just där.

Med ansiktet vänt mot vindgeneratorn kan man prova på stormstyrka. Ett stycke därifrån upplever man en mild sommarbris.

På något ställe intill den buktande väggen kan man pröva på uppvindar. Där vill det till att man är rätt klädd, så att det inte blir som vid Kvastenhörnan i Kalmar härom dagen. Både partytält och valmaterial ville stiga till väders! Själv hade jag en luftig kjol på mig och fann för gott att fly därifrån till en mindre oberäknelig del av Storgatan.

Strax intill stället med uppvinden är det helt vindstilla. Där kan man pusta ut en stund innan man ger sig ut i blåsvädret igen.

Så mycket enklare livet blir när man lärt sig ta vara på vindens kraft och ledas av den genom livets skiften - både genom trånga och farliga leder och ut på öppet vatten. När man drabbas av stiltje längtar man efter en vindpust för att åter känna livet pulsera - och kanske emellanåt sugas med i en kittlande uppvind!

lördag 30 maj 2009

Kasta sten i glashus ...

Landstingsmajoriteten i Kalmar län, dvs S, V och MP, har en blogg. För några veckor sedan gjorde man sig lustiga över att undertecknad och några lokala alliansföreträdare på studiebesök i Västervik benämndes som landstingsråd i ett tidningsreferat. Kommentaren kan läsas på följande länk: http://landstingsmajoriteten.com/2009/05/08/fler-landstingsrad-okad-jamstalldhet/

Igår, fredagen den 29 maj, titulerades min socialdemokratiska samordnarkollega Yvonne Hagberg landstingsråd av Radio Kalmar i ett reportage. Två gånger om dessutom.

Eftersom man var så snarstucken över medias feltramp när motsvarande misstag "drabbade" alliansrepresentanter har jag väntat ivrigt på en dementi från Yvonne, men av någon anledning har den dröjt ...

Modigha möten i Kalmar län

Under två dagar har Kalmar län besök av Sofia Modigh, Kristdemokraternas andranamn på EU-valsedeln. Turnén inleddes med sopplunch i IOGT-lokalen i Kalmar, där jag, som sjättenamn, hälsade välkomna.

Sofia har just bloggat om sin första natt med Göran Hägglund, men jag kan avslöja att jag var först - med en natt med Sofia, vill säga! Ja, rent av två nätter för ett par månader sedan, då vi delade rum i Bryssel. Men sätt nu inte kaffet i vrångstrupen - rummet var försett med både dubbelsäng och en osedvanligt bred och skön bäddsoffa. Den senare utsåg jag till mitt revir ...

I sitt anförande berättade Sofia om hur hon engagerade sig för Kristdemokraterna och för de frågor hon särskilt har engagerat sig i - alkohol- och drogpolitik (förstås!), klimatfrågan och trygga livsmedel.

Vår riksdagsledamot, Chatrine Pålsson Ahlgren, som står som nummer 13 på valsedeln, intervjuade Sofia.

På kvällen var det EU-café i IOGT-lokalen i Löttorp, en miljö där Sofia kände sig hemma. Hon berättade om sin bakgrund som fjärde generationens IOGT:are på både mödernet och fädernet.
Idag fortsätter turnén med kampanjande först på Tolvskillingsmarkanden i Oskarshamn och därefter på Vimmerby Marknad.

fredag 29 maj 2009

Landstinget i Kalmar län är bäst - på avgiftshöjningar!

Under många år var det pinsamt att förknippas med Landstinget i Kalmar län - det län som tävlade om de sämsta placeringarna i mätningar av patientnöjdhet, väntetider, patientavgifter, ekonomiska underskott osv. Förra mandatperioden gjorde den borgerliga alliansen en gigantiskt arbete och vände allt detta till topplaceringar, utan att höja vare sig patientavgifter eller skattesats.

Som tur är för patienterna så fortsätter väntetiderna att minska, men med dagens beslut i landstingsstyrelsen så intar förmodligen vårt landsting en ny topplacering, denna gång i rent hialösa avgiftshöjningar. Eller vad sägs om följande: Besök hos distriktsläkare höjs från 150 kr till 200 kr. Besök på akutmottagning kvällar och helger höjs till 400 kr.

Akta er för att råka ut för olycksfall kvälls- och helgtid, alltså! För mindre bemedlade finns en risk att man drar sig från att söka på jourtid och väntar till kontorstid, då det gått för lång tid för att sy en sårskada osv.

Ett annat betänkligt exempel är höjningen av egenavgiften för ortopediska skor, från 800 kr till 1200 kr. Enligt uppgift beräknas höjningen inbringa 2,2 miljoner kronor till landstinget. Det är bara 5500 personer som nyttjar dessa tjänster och som alltså får bära en ganska tung börda.

Högkostnadsskyddet för slutenvård tas bort. Det innebär att de svårast sjuka, med långa vårdtider, kan drabbas av mycket höga vårdkostnader.

I Allianspartierna konstaterade vi att avgiftshöjningarna drabbar de svagaste grupperna med störst vårdbehov, utan att inbringa några jättesummor till landstinget. Därför yrkar vi avslag på alla avgiftshöjningar.

torsdag 28 maj 2009

Anders PHF

Anders, min äkta hälft sedan snart 32 år (ja, jag var 19 år när vi gifte oss, fyllde 20 på hösten), var med och chartrade Vimmerby Astrid Lindgren Rotary Club.

Ända sedan starten har han varit engagerad i den internationella gruppen och bl a jobbat med insamlingar till Balticum. På senare år har mycket av engagemanget förenats med vårt brunnsprojekt i Tanzania, där flera Rotaryklubbar i länet varit med och samlat in pengar till att trygga vattenförsörjningen i byarna runt Mchukwi.

Idag överraskades Anders med att tilldelas utmärkelsen Paul Harris Fellow för sina internationella insatser. Sällsynt välförtjänt, kan jag intyga!

onsdag 27 maj 2009

Östersjön kan räddas - goda exempel i Bergkvara

Tillsammans med Marie Jansson, gruppledare för Kristdemokraterna i Torsås, fick jag information om Utgrundens vindkraftverk.

För mig är frågan om Östersjön en av de viktigaste framtidsfrågorna för EU. Stora delar av Östersjöns bottnar har ödelagts på grund av övergödning. Många av fiskarnas lekplatser har försvunnit. Därför är det oerhört glädjande att se att livet kan återvända. Dessa erfarenheter måste spridas, både inom Sverige men också till övriga länder runt vårt känsliga bräckvattenhav. Detta måste vara en gemensam angelägenhet i Europasamarbetet.

Den slutsatsen drar jag efter mitt möte med representanter för Kustmiljögruppen på Torsås Vindkraft Expo i Bergkvara på tisdagen.

Kustmiljögruppen har visat att man, med relativt enkla medel kombinerat med stort engagemang och uthållighet, kan åstadkomma avgörande förändringar i bottenmiljöerna. Nu börjar dyn försvinna i vikarna och abborrarna har hittat tillbaka till lekplatserna.

Men det räcker inte att vi i Sverige arbetar med att minska kväve- och fosforutsläpp från jordbruken. Vi kan anlägga hur många våtmarker och kvävefällor som helst. För att rädda Östersjön behöver alla de 84 miljoner människor som bor runt Östersjön hjälpas åt.

Vindkraftverken på Utgrunden är en viktig markering av vårt behov att ersätta de fossila bränslena, för att komma tillrätta med växthuseffekten som hotar vår planet. Vi behöver helt få bort koldioxidutsläppen till år 2050 om inte vår kust ska begravas under flera meter med vatten, från smältande isar vid Nordpolen.

Jag vill vara med och förvalta vår jord och vårt hav för att skapa en tryggare framtid för våra barn och barnbarn. Det är en viktig drivkraft för mig, som kandidat för Kristdemokraterna till Europaparlamentet.

måndag 25 maj 2009

Full rulle två veckor från valet!

Det känns att valet närmar sig! Inte bara utetemperaturen stiger, utan aktivitetsmätaren skjuter i höjden.

Idag har det varit pressträff i Mönsterås och telefonintervju och andra mediakontakter, parallellt med att jag kvitterat in resultatet från förra veckans aktiviteter. Åtminstonen en del har gått hem, vilket känns bra!

När jag så småningom återvände till Vimmerby, där kommunfullmäktige var förlagt till det nyligen öppnade Allaktivitetshuset, så mottogs ledamöterna av vänligt demonstrerande folk från de omdebatterade ytterskolorna. De blockerade ingången med lövade skrindor och lockade ut ledamöterna med tal och sommarsånger. Riktigt gemytligt - tänk om alla demonstrationer var så varmhjärtade! Men kanske berodde stämningsläget på de besked som gavs under förra veckan.

Varmt blev det också i den för kvällen omgjorda danslokalen, där fullmäktiges sammanträde hölls. Låååååång debatt med flera voteringar. Men det får skildras på annan plats.

lördag 23 maj 2009

EU-kampanj i Vimmerby

På lördagen var det dags att kampanja i hemstaden Vimmerby. Anders Andersson kom ända från Järnforsen och förstärkte gänget. Dagen bjöd på många intressanta samtal med folk från när och fjärran.

Vi konstaterade att det var många utländska besökare i Vimmerby redan så här tidigt på säsongen. De flesta kom från andra EU-länder och lovade att hjälpa till att höja valdeltagandet där hemma.

Förtidsröstning en äktenskaplig plikt?

Anders, min man, åker till Tanzania på fredag för att under en dryg månad jobba som läkare på "vårt gamla sjukhus" Mchukwi Hospital 15 mil söder om Dar es Salaam. Han är alltså borta i slutpurten av valrörelsen. Idag uppfyllde han sin medborgerliga (och kanske äktenskapliga) plikt att rösta i EU-valet.

fredag 22 maj 2009

BryssElla på mellanlandning i Kalmar

Idag har Kalmar haft besök av Ella Bohlin, Kristdemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet, som bloggar under namnet BryssElla. De som påstår att Kristdemokraterna skulle vara gubbigt, medelålders och kvinnofientligt får svårt med argumentationen, med denna pålästa, skickliga och fräscha 30-åring som förstanamn på listan!

Kalmargänget hade dukat upp ett partytält där de bjöd på kaffe, ballonger och EU-information, medan journalisterna flockades runt Ella. Lugnt och sakligt betade hon av dem en efter en, innan hon slutligen intervjuades i direktsänd Radio Kalmar.

Ella berättade om sina huvudfrågor, som handlar om klimatet, att stoppa människohandeln och att minska införselkvoterna för alkohol. Hon fick också tillfälle att förklara sin syn på snus, som hon inte vill förbjuda för inhemskt bruk. Däremot vill hon inte lätta på det svenska exportförbudet. Det vill säga att hon vill behålla det som det är.

torsdag 21 maj 2009

Nyktergalen regerar på Öland!

Vad gör man inte för chansen att få möta sin partiledare, socialminister Göran Hägglund, på Folknykterhetens dag, även om det innebär uppstigning i ottan och femton mil i bilen för att ta sig till Algutsrum på Öland?


Ja, lite galen är man kanske, men nykter nog att uppskatta både det trivsamma frukostmötet kring alkoholfrågor i IOGT-NTO-lokalen i Algutsrum och den jublande näktergalens sång där utanför. Det var Stefan Lagesson, ordförande i Kalmar Läns Nykterhetsförbund, som gav honom namnet "nyktergalen".


Poliskommisarie Patrik Oldin och socialminister Göran Hägglund (KD) satt i panelen och samtalade om hur man, utifrån sina olika roller och genom samverkan kan minska alkohål, narkotika, våld och brott, särskilt bland unga.Lokalen var fylld med engagerade människor. På bilden syns IOGT-NTO:s juniorförbund Junis ordförande Carina Eriksson, och tre kristdemokrater från Öland: Nina Åkesson Nylander, Åke Nilsson och Mikael Almqvist, de båda senare även engagerade i nykterhetsrörelsen. I bakgrunden intervjuas Göran Hägglund av en journalist från Ölandsbladet.


Efter frukostmötet i Algutsrum åkte vi söderut på Öland. Vid Bårby fornborg kom det här kelsjuka lammet och ville få lite uppmärksamhet.


På Vickleby alvar blommade orkidéerna som bäst, här några praktfulla exemplar av Sankte Pers nycklar. Nästan vart vi än tog vägen nåddes vi av tonerna från nyktergalens hänryckta sång - han regerar verkligen på Öland så här års! Det var bara mitt ute på alvaret han överröstades av lärkors drill och tofsvipornas klagande skri.

På hemväg konstaterade vi att kristdemokraterna i Hultsfred redan hunnit sätta upp valaffischer. Det är en ära för en enkel partiarbetare att få finnas med i detta celebra sällskap!

onsdag 20 maj 2009

Småland - Blekinge tur och retur i Dackes fotspårJag finslipar pressmeddelandet på Nybro Bibliotek, i samband med pressträff om förtidsröstningen som inleddes idag.

Idag har det varit en mer intensiv dag än vanligt. Tack vare ett visst mått av adrenalin kan man få mycket gjort, om det kanaliseras rätt!

Efter skrivarbete på morgonen (se tidigare blogginlägg) begav jag mig längs med Dackeleden söderut genom det vackra smålänska landskapet: Målilla, Virserum (med Dackestaty, Dacke Stop osv), Fagerhult, Grönskåra och Alsterbro till Nybro.

I Nybro hade lokalavdelningsordförande Sivert Hugosson (KD) ordnat pressträff tillsammans med distriktsordförande Anders Andersson (KD) på biblioteket, med anledning av att det idag var första dagen för förtidsröstning.


Sivert själv passade på att rösta - men tack vare de uppställda båsen bevarades valhemligheten, så det framgick inte vilken kandidat som fick hans röst ...

Distriktsordförande Jan Johansson tog emot i Dackestugan i Rödeby.

Sedan fortsatte min färd söderut, till Rödeby en dryg mil norr om Karlskrona. Där hade jag förmånen att få prata EU-frågor med ett gäng intresserade seniorförbundare, ledda av Blekinges distriktsordförande Jan Johansson (KD), som hade bakat en god morotskaka dagen till ära.

Efter återkomsten till Vimmerby var det dags för gruppmöte, där vi drog upp riktlinjer, både för det aktuella valarbetet men också för det fortsatta budgetarbetet och för framtiden.

Det känns oerhört stimulerande och inspirerande att få möta alla dessa hängivna människor, som lägger ned möda och energi i det politiska vardagsarbetet. Med gemensamma insatser kommer vi långt!

Glädjande att även centern vill rädda skolorna!

Det gläder mig att läsa i onsdagstidningen att centergruppen nu instämmer i att prioritera de mindre skolorna. Uppenbarligen har de till sist lyssnat på de argument som jag har fört fram i de interna alliansdiskussionerna. Undan för undan har en samstämmighet vuxit fram. Nu kan man läsa att även centergruppen vill låta skolorna i Brännebro, Djursdala och Storebro vara kvar.

Tillsammans med Tomas Peterson (M) och Börje Forss (FP) är jag glad att vi nu har fått gehör för vår uppfattning om de små skolornas betydelse för bygden och beklagar bara att befolkningen tvingats vänta ända tills nu på besked. Vi hade önskat att vi hade gått ut med detta besked gemensamt från alliansgruppledarna redan i samband med budgetdialogen i förra veckan, med tanke på den oro som diskussionerna fört med sig. Så sent som igår förde jag fram förslaget om gemensam presskonferens i frågan.

Centergruppen var tydligen inte klara med sin beslutsprocess utan ville vänta in den utredning som förvaltningschefen skulle lägga fram i måndags kväll. Vi har full respekt för partiernas interndemokrati. Nu kan vi glädja oss över enighet i denna viktiga fråga.

Centern har dock inte uttalat sig beträffande förskolan i Pelarne och vårdnadsbidraget, som också varit ifrågasatta. Efter samråd med Tomas Peterson och Börje Forss kan jag ge ett tydligt besked att vi är överens om att bevara även dessa.

tisdag 19 maj 2009

Alkovåldet fick mig att missa straffspark mot Ravelli!

Ja, det var alltså rundabordssamtalet på IOGT-NTO:s anrika lokal Sveasalen, med temat "Minska alkovåldet - för barnens skull", där jag var samtalsledare. Deltog i samtalet gjorde en lång rad personer: förutom arrangörerna Gunilla Nilsson och Carina Eriksson från IOGT-NTO:s Juniorförbund medverkade närpolischef, socialchef, fältare, drogsamordnare (missvisande titel, eller hur!), alkoholpolsköterska, hälsocentralschef, SPIK:are och den lokala nykterhetsrörelsen.

Det blev ett intressant och belysande samtal kring situationen för de 385.000 barn som lever i miljöer med missbruk och riskbruk. Statistiskt nedbrutet till Vimmerby-nivå motsvarar det att 700 barn i kommunen lever under sådana utsatta förhållanden. Samtalet rörde sig kring vad de olika myndigheterna gör för att hitta barnen och hjälpa dem, men också det förebyggande arbetet för att stärka ungdomar att inte börja dricka.

Tidsmässigt överlappade rundabordssamtalet en spännande fotbollsfest och kommunkamp, som gick av stapeln på Gullemon i Gullringen.

Två tjejer Matilda och Jessica (tror jag) har blivit inspirerade av Korskyrkans arbete med att förbättra situationen för romerna i Alesd i Rumänien. Vi har varit med och byggt upp en förskola och nu senast en skola för romska barn, i samarbete med en lokal församling. Flera av Vimmerbys skolor har hjälpt till att samla in pengar till arbetet.

Flickorna har varit med vid några besök i Alesd och ville göra något. Och arrangerar en helt otrolig fotbollsfest, med kommunkamp mellan Kinda och Vimmerby kommuner. De har fått Rimforsa och Kisa-lagen att gå samman för att möta Gullringen- och Vimmerbylagen i en turnering som omfattade både barn-, junior och A-lag. Alla ställde upp gratis och vartenda öre gick till Alesd.

Som om inte det räckte, så lyckades de med bedriften att få Thomas Ravelli att komma till Gullemon, för att låta folk lägga straffsparkar. De båda kommunernas KS-presidier fick tävla inbördes och sedan släpptes allmänheten loss. Tio kronor per spark - och tjugo extra om inte bollen gick in!

Men när jag kom till Gullemon, efter rundabordssamtalet, så var straffsparksläggandet redan avklarat. Jag hann ändå se en skymt av Thomas Ravelli (som växte upp här i Vimmerby, ett kvarter ifrån där jag bor) innan han lämnade Gullemon.

Men utan alkovåldet hade jag gladeligen lagt 30 kronor på ett försök, eftersom jag vet att det går till gott ändamål! Jag har själv varit i Alesd och sett den misär romerna bor i. Jag har också sett barnens lycka och stolthet över att få gå i den fina skolan, hur deras självkänsla växer och hur de får en chans att bryta sitt folks ständiga utanförskap.

Jag blir varm om hjärtat vid tanken på alla goda människor som satsade tid, pengar och engagemang på denna kväll, som inbringade över 20.000 kronor till de romska barnen!

söndag 17 maj 2009

Opposition med skygglappar om skolpolitik

Söndagkvällens partiledardebatt var intressant på många sätt, inte minst för att se hur den så kallade röd-gröna alliansen skulle te sig ut. Och nog var de bättre sampratade än förr, även om Lars Ohly och Maria Wetterstrand utgjorde tydligare profiler än den man trodde skulle vara ledare för gänget, dvs Mona Sahlin.

Jag har ett starkt minne av att Mona Sahlin i början av denna mandatperiod medgav att den förra regeringen misslyckats med skolpolitiken. Det hade hon nog glömt nu, när hon tillsammans med sina kompisar med näbbar och klor försvarade den utbildningspolitik som drivit hundratusentals ungdomar in i arbetslöshet genom oavslutade gymnasiestudier, genom allt för stor andel teoretiska studier.

Enligt s, v, mp ska alla ungdomar tvingas till teoretiska studier för att uppnå högskolebehörighet, vare sig de utbildar sig till rörmokare, sadelmakare, läkare eller ingenjör. Fattar de inte att dessa höga teoretiska krav i många fall är det som skapar den stora utslagningen under gymnasieåren?

Allianspartiernas förslag till gymnasiereform innebär att de program som förbereder för högskolestudier ska innehålla kurser som ger högskolebehörighet.

Yrkesprogrammen ska innehålla de ämnen som behövs för yrkeskunskaperna, förutom de kurser som är gemensamma för alla program. Men även matte, svenska och engelska ska vara infärgade på det yrke programmet leder till. Det är kanske mer meningsfullt, användbart och motiverande för en fordonselev att läsa och förstå en manual för Mercedesmotorer än en bok av Dickens.

Men - och detta är ett viktigt men, som Sahlin, Ohly och Wetterstrand istadigt vägrade medge - alla elever som så önskar ska ha rätt och möjlighet att läsa in högskolebehörighet under sina år på yrkesprogrammet. Och alla de som måhända inte är motiverade att läsa in högskolebehörigheten under gymnasietiden ska ha rätt och möjlighet att göra det i efterhand, på Komvux.

Ska det vara så svårt att inse att vi människor är olika, har olika begåvningsprofiler och olika livsmål?

Varför ska socialistblocket envisas med att trycka in alla i samma form och sedan blunda för att resultatet blir att man riskerar att skada dem för livet, genom att tvinga dem till ständiga misslyckanden i ämnen de inte är intresserade av eller har fallenhet för?

Överbryggande mångkultur

Igår gick Melodifestivalen av stapeln, som nog de flesta noterat. Norges seger var total! Alla länder röstade på "I'm In Love With A Fairytale", och de flesta gav dessutom höga poäng. Det har uppenbarligen aldrig hänt tidigare att ett och samma land fått röster från samtliga övriga deltagande länder.

Tvärtom har det varit många och högljudda diskussioner om att vissa länder bara ger höga poäng till sina grannländer. Inte så konstigt, i och för sig, eftersom man i en viss del av världen ofta gillar ungefär samma typ av musik. Men följden har blivit att vi i Norden inte har haft lika många kompisar som stött oss, som exempelvis Balkanländerna haft sinsemellan. För att inte tala om när forna Sovjet kom med i festivalen.

Det som hände igår, när Alexander Rybak, en vitryss uppväxt i Norge, framträdde med stor karisma och med en låt som gick hem tvärs över alla kulturgränser, var ett härligt genombrott för en mångkultur, där man plockar upp det bästa från olika kulturer. Detta fenomen förstärktes av att Azerbajdzjans bidrag kom trea, framfört av azeren Arash Labaf, uppväxt i Sverige.

Kan det vara så att Alexander Rykov respektive Arash Labaf uppfattat toner och klangspråk som överbryggade kulturella klyftor som annars grupperar europeiska länder i små kotterier för inbördes beundran? I så fall är det kanske inte orimligt att tänka sig att deras mångkulturella bakgrund var en förutsättning för detta.

Kul!

lördag 16 maj 2009

EU-projekt låter ungdomar mötas


Några av de gästande europeiska gästerna samlade runt Astrid Lindgren-statyn.

Idag hade jag nöjet att hälsa en busslast full med lärare och elever från fem europeiska länder välkomna till Vimmerby. Vi hade stämt träff vid Astrid Lindgren-statyn på Rådhustorget, efter deras besök på Astrid Lindgrens Värld.

Det är genom ett EU-projekt som skolor i Sverige, Tyskland, Österrike, Slovenien och Turkiet har knutit kontakt och fått möjlighet att lära känna varandra genom brev, internet och besök. Den här veckan är en rad familjer i Ankarsrum värdar för de internationella gästerna, genom att eleverna fått bo hos sina jämnåriga kamrater. Eleverna är i mellan- och högstadieåldern och får på detta sätt möjlighet att förstå hur det är att leva och gå i skolan i andra länder.

- Vi var rädda att Astrid Lindgrens Värld skulle vara för barnsligt för de äldsta eleverna, men vi hade hur kul som helst allihop, sa den tyske rektorn.

Jag hade äran att inleda den konferens som utgjorde starten för Comenius-projektet för två år sedan. Det var därför särskilt roligt att få vara med när cirkeln nu slöts.

Ett tryggare och friskare Europa

Vi går nu in i Folknykterhetens vecka. Det är väl känt att alkoholen är en av de största folkhälsoriskerna, både för brukaren och för omgivningen. Radioprogrammet Kalibers granskning härom veckan visade att alkohol också är huvudorsaken bakom den absoluta merparten av alla våldsbrott. Därför menar vi att det är viktigt att minska totalkonsumtionen av alkohol.

Det säger Gudrun Brunegård, Vimmerby, Kristdemokraternas EU-kandidat nr 6, med anledning av lördagens EU-kampanj i Västervik.

Hälsofrågor är inte enbart nationella. Därför är samordnade åtgärder på EU-nivå nödvändiga. Det finns ett klart samband mellan tillgänglighet och konsumtion. Det är inte rimligt att man som privatkonsument kan föra med sig vagnslaster med alkohol, som sedan står och lockar i garaget eller matkällaren.

Kristdemokraterna vill därför sänka införselkvoterna på alkohol. Parallellt med detta vill vi också höja minimiskatterna på alkohol i hela Europa, för att det inte ska vara så stor prisskillnad mellan olika EU-länder. Med sådana åtgärder skulle även miljöeffekterna bli positiva, genom att fler skulle välja att köpa sin alkohol på hemmaplan. De svenska bryggerierna skulle då inte behöva köra lastbilslaster över gränserna, som sedan transporteras hem i släpkärror.

Kristdemokraterna vill också införa ett fritt europeiskt vårdval. Får man inte den vård man har rätt till hemmavid ska man ha rätt att få den i ett annat EU-land.

Kristdemokraterna vill även införa ett tydligt system för livsmedelsmärkning. Man ska som konsument kunna se var en produkt kommer ifrån, inte minst när det gäller fisk, och om en produkt är framställd genom genmanipulation.

fredag 15 maj 2009

Familjepolitik som ger svängrum

- Ingen familj är den andra lik och det finns goda skäl att fundera över hur familjen kan stärkas. Därför presenterar vi idag en rad förslag på hur stödet till familjerna kan utvecklas. Vi vill bland annat förbättra föräldraförsäkringen och göra den mer flexibel.

Det sa Gudrun Brunegård, kommun- och landstingspolitiker från Vimmerby, som ingått i Kristdemokraternas arbetsgrupp för familjepolitik, vid en pressträff i riksdagen idag, då rapporten "Mer tid tillsammans – över generationsgränserna" presenterades. Arbetsgruppen har letts av Anders Sellström, oppositionsråd I Umeå, och Emma Henriksson, riksdagsledamot från Stockholm och familjepolitisk talesperson.

– I rapporten lyfter vi fram hur familjen kan stödjas och stärkas, oavsett form och oavsett fas i livet. Förslagen i vår rapport är långtgående och är en politik för familjer på 2000-talet.

– Kristdemokraterna har alltid satt familjepolitiken högst på dagordningen. Tyvärr har vår familjepolitik ibland uppfattats som exkluderande. I rapporten lyfter vi tydligare fram hur vi kan stödja alla familjer oavsett hur de ser ut. Familjen är samhällets viktigaste byggsten, men ingen familj är perfekt. Samhällets stöd till familjen måste utgå ifrån hur familjen ser ut, vilken situation och vilka behov den har. Detta gäller oavsett om familjen består av en eller två föräldrar och oavsett föräldrarnas sexuella läggning, ålder, inkomst eller modersmål, avslutar Gudrun Brunegård.

Några av förslagen från arbetsgruppen är:
* Inför en barnbonus på 10 000 kronor för nyblivna föräldrar
* Flexiblare föräldraförsäkring med höjt grundbelopp till 250 kronor per dag
* Öka antalet pappadagar från 10 till 20
* Låt Försäkringskassan betala ränta på sena utbetalningar
* Höj vårdnadsbidraget till minst 6 000 kronor och gör det till en skyldighet för samtliga kommuner att erbjuda möjligheten
* Inför en reell barnomsorgsgaranti – ingen ska behöva vänta mer än tre månader
* Kalla föräldraledighet för vad det är – föräldraarbete
* Vidga familjebegreppet och involvera mor- och farföräldrar
* Inför VAF-dagar, för att underlätta för vuxna barn att följa gamla föräldrar till doktorn eller tandläkaren

Rapporten med samtliga förslag finns att ladda ner här:

http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Familjmaj09.aspx

Familjepolitik för 2000-talet

Om ett par timmar är det presskonferens här på Riksdagshuset. Det är politikutvecklingsgruppen för Kristdemokraternas familjepolitik för familjer på 2000-talet, där jag har ingått, som ska presentera sin rapport.

Anders Sellström, oppositionsråd i Umeå har varit ordförande i gruppen.

Emma Henriksson, riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson, har i en artikel på Newsmill idag gett en förhandsglimt om vad rapporten innehåller.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/15/darfor-stodjer-vi-nu-homoforaldrar

Det är inte Emma som satt rubriken - men den lär åtminstone väcka uppmärksamhet! Jag hoppas bara att inte denna vinkling förtar uppmärksamheten från rapporten som helhet och de olika delarna!

torsdag 14 maj 2009

Låt slottsvallarna vara öppna!

I Kalmar-tidningarna kan man läsa att Kalmar kommun kommer att ta 80 kr betalt för alla som vill strosa omkring lite på slottets vallar. Generöst nog blir det halva priset för barn.

Är inte detta småskuret, att inte låta allmänheten ha fritt tillträde till vallarna?! För mig, som under högstadietiden på Söderportskolan, vande mig vid att ha slottsvallarna som tillflykt på håltimmar, har livsutrymmet plötsligt blivit sorgligt kringskuret.

Jag kan förstå att det finns skäl att ha inträdesavgift till själva slottet. Alla kan inte, som vi Söderportelever en gång, ha Gröna Salen som aula för veckans morgonsamlingar. Men vallarna, på utsidan, är en sådan oas av skönhet, avskildhet och historia. De borde få njutas av alla, inte bara dem som har råd!

onsdag 13 maj 2009

Strama tyglar i finanskrisens spår

Två dagar har jag tillbringat med försök till kommunal budgetplanering inför 2010. Det är inte det lättaste, när det som för ett år sedan såg ut som ett överskott på 26 miljoner kronor, på grund av den ekonomiska krisen har vänts i ett lika stort underskott. Det blir med nödvändighet ytterst strama tyglar som får gälla.

Ikväll har jag lyssnat på Stefan Ackerby, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Han konstaterade att BNP-nivån nu ligger på samma nivå som vid 90-talskrisen. Men han poängterade att läget nu inte är lika allvarligt ur ett kommunalt perspektiv och det av följande orsaker:


  • Inte lika låg sysselsättning som då (med liggande varsel inräknade i prognosen)
  • Inte lika stort demografiskt tryck som då (babyboom plus snabbt ökat antal äldre)
Ackerby pekade på fyra vägar för att möta krisen (utan inbördes prioritering):


  • Upprätthålla resurser genom statsbidrag och skattehöjningar
  • Skjuta anpassning till rådande läge på framtiden och köra med underskott
  • Effektivisering - mer service för samma pengar
  • Nedskärning av ambitioner

SKL har räknat fram att kommunsektorn har ett sparkrav på 5 miljarder 2010 och totalt 13 miljarder 2011 (om inget görs 2010), för att klara av de demografiska förändringarna. Då har regeringen redan gått in och hjälp upp glappet med 17 miljarder kronor.

På väg till Stockholm i eftermiddags lyssnade jag på en radiodebatt mellan kommunminister Mats Odell (KD) och Tomas Östros (S). Östros gnällde och sa att regeringen inte gör något, trots att Odell påminde om de 17 miljarder som regeringen gett kommunsektorn i extra statsbidrag.

För att ta ned detta på vår egen nivå i Landstinget i Kalmar län, så är det inte oväsentligt, det tillskott som regeringen har tillskjutit för att lindra den ekonomiska krisen. Där har resultatet försämrats med 340 miljoner kronor sedan förra året, på grund av krisen. Men inför 2010 har följande hänt:

Staten har sänkt arbetsgivaravgiften. Det ger 30 miljoner mer till landstinget.
Statsbidraget har höjts med 53 miljoner.
25 miljoner tillkommer som ersättning för sänkta sjukskrivningstal.
Statsbidraget för läkemedel ökar med 38 miljoner kronor.
Tillgänglighetsmiljarden kommer att ge Landstinget i Kalmar län minst 26 miljoner kronor.

Totalt innebär det att landstinget har fått 172 miljoner extra, utöver det som var känt för ett år sedan.

Det finns ytterligare en avgörande skillnad gentemot 90-talskrisen:
- Då skickade staten (med Göran Persson som finansminister) över till kommunerna att göra städjobbet för att rädda statens dåliga finanser.
- Nu är statens finanser goda - bättre än i de flesta andra länder - och staten tillskjuter medel till kommunerna för att underlätta situationen.

Hellre en Alliansregering än sossar när det krisar!

söndag 10 maj 2009

Blommande, sköna dalar!

Politik och EU-valrörelse i all ära, men det finns nog inget som ger så mycket energi och lyckokänsla som en vandring i Guds sköna natur, särskilt vid den här tiden på året! Särskilt ljuvligt är det i Djursdalabygden, en dryg mil norr om Vimmerby.


Sjön Krön skymtar glittrande i dalgången, mellan de blommande fågelbärsträden (vildkörsbär).Nog måste det vara här som Astrid Lindgren hämtade inspiration till Körsbärsdalen!


Några kilometer bort ligger Lindstorps kulle, med sluttningen täckt av backsippor.

En ludenblå rugge med backsippor.

EU-café för ett tryggare Europa!


Lokalavdelningen i Kalmar inbjöd härom kvällen till ett EU-café, där jag berättade om min egen bakgrund och varför EU-arbetet engagerat mig.
En tydlig bild på EU:s betydelse som fredsprojekt är Mostar i Bosnien-Hercegovina, som jag besökte i höstas. För femton år sedan var staden en enda stor grushög, efter ett förödande krig mellan grannfolk.
Densamma var situationen när Robert Schuman och Konrad Adenauer lade grunden till Europasamarbetet efter Andra Världskriget. Deras vision var "Aldrig mer krig i Europa" och vägen går genom att knyta så täta förbindelser mellan länderna att freden är värdefullare än något skäl att starta ett nytt krig.


Den berömda bron i Mostar, byggd av turkar på 1500-talet, helt raserad under kriget 1993 mellan kroater och bosnier, återuppbyggd med hjälp av medel från EU och Unesco m fl.

Nu har Bosnien Hercegovina tillsammans med andra länder på Balkan ansökt om medlemskap i EU. Låt bron i Mostar vara en symbol för vikten av att bygga broar mellan folken för en varaktig fred!

lördag 9 maj 2009

Valupptakt i Vimmerby inför EU-valet


- Du och jag är en del av Europa och vi kan göra skillnad. Kristdemokraterna behövs i Europaparlamentet för våra värderingar om människovärdet, förvaltarskapet av vår jord och för folkhälsan.

Det sa Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas kandidat nr 6 i EU-valet, med anledning av valupptakten i Vimmerby, en månad före valet den 7 juni.

- Det var kristdemokraterna Schuman och Adenauer som för 59 år sedan lade grunden för europasamarbetet. Tanken var att skapa täta, fredliga förbindelser mellan de gamla fiendeländerna och därmed minska risken för ett nytt krig. De kristdemokratiska värderingarna behövs i Europa även i framtiden.

- EU ska inte ägna sig åt klåfingriga detaljbeslut, men EU behövs för att vi ska kunna lösa gränsöverskridande frågor, som när det gäller miljön och klimatet, den internationella brottsligheten och alkoholinförseln.

- Östersjön är ett känsligt hav som är drabbat av utfiskning, döda bottnar och algblomning. Det är vi 84 miljoner människor runt havet som skapat problemet. Det räcker inte med att vi fattar beslut som gäller för våra nio miljoner svenskar. Tillsammans vi måste vi alla ta ansvar för att få stopp på utsläppen av kväve, fosfater och olja.

- Vi måste få stopp på sexslavhandeln och pedofilnätverken, som bygger på en oacceptabel kränkning av människovärdet. Minimistraffen för människohandel måste höjas. Sexköp och innehav av barnpornografi behöver kriminaliseras i hela Europa, på samma sätt som i Sverige.

- Det är inte rimligt att man ska kunna föra in hela vagnslaster med alkohol, när man vet att ökad tillgänglighet också ökar drickandet och därmed även avigsidor som misshandel och våldsbrott. Därför behöver införselkvoterna sänkas och minimiskatterna på alkohol höjas.

Europadagen i Västervik

Aldrig mer krig i Europa! Det var grundtanken, när den franske kristdemokraten Robert Schuman, just idag för 59 år sedan, kom med den deklaration som ligger till grund för den Europeiska Unionen.

Europadagen den 9 maj firade jag med valupptakt i Västervik, en knapp månad före valet den 7 juni.

Det var marknadsdag och många människor att samtala med. Flera kom spontant och uttryckte sin uppskattning och lovade att rösta på Kristdemokraterna. Nyheterna/Vimmerby Tidnings reporter kom och intervjuade, men Västerviks-Tidningen såg vi inte mer än skylten av!


På torget framför Västerviks Rådhus dukade vi upp ett kampanjbord med informationsmaterial om valet till Europaparlamentet, men också ballonger till barnen.

Det var marknadsdag i Västervik och mycket folk i rörelse, vilket gav tillfälle till många goda samtal.


Jag fick tillfälle att bekanta mig med Malin Sjölander, Moderaternas lokala kandidat.

Du och jag är en del av Europa och vi kan göra skillnad. Mina erfarenheter som sjuksköterska i Tanzania och skolsköterska i Vimmerby säger mig att vi människor är ganska lika. Störst är nog behovet av trygghet och framtidstro. För mig är alla människors unika och lika värde, vårt ansvar för varandra och vår jord en drivfjäder för arbetet också i EU.

Jag vill särskilt arbeta för att rädda Östersjön, stoppa människohandeln och förbättra folkhälsan. EU ska arbeta med gränsöverskridande frågor, utan klåfingrighet.

torsdag 7 maj 2009

Vitsippspris till boxningstränare


Maria Wester är en engagerad lärare, som ställer upp som boxningstränare fyra kvällar i veckan, för att ge en meningsfull fritid till ungdomar. För att ingen ska stängas ute är medlemsavgift frivillig och verksamheten bygger istället på sponsring utifrån. För denna insats uppmärksammades hon med Kristdemokraternas Vitsippspris.
Fejkblogg tar intryck!

Jag vill inte på något vis överdriva min egen betydelse, finns säkert andra orsaker, men idag har Inger Johanssons fejkblogg fått sin vinjett ändrad. Vitsippsloggan är borta och man har skrivit ut hela ordet Kristdemokraterna, mot tidigare Kristdemokrat. Så nu förefaller det som att ordet utgör en presentation av de båda bloggaliasen.

Men det är fortfarande samma gallimatias från några som utger sig för att vara kristdemokrater men inte är det. Och syftet att spela på allsköns fördomar om kristdemokrater står sig, även om avsändarna tydligen är måna om att inte dra på sig någon anklagelse för varumärkesintrång.

onsdag 6 maj 2009

Fejkblogg spelar på fördomar

Kristdemokraterna måtte vara farliga för någon eller några. För det är stor möda som läggs ned på den så kallade Inger Johanssons blogg "Sanningen måste fram".
http://sanningenmastefram.wordpress.com/

Sanningen är att det inte är någon kristdemokrat som bloggar under det namnet. Det intygas från partikansliet.

Själv vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag läser bloggen. Ibland är det skickligt gjort, ibland är det så fördomsfullt att man häpnar, som när "Inger" berättar att hon drog för gardinerna, för att inte maken skulle förledas att titta ut genom fönstret. Som om självdiciplin hos en sann kristdemokrat skulle vara överordnat glädjen över den vackra försommarprakten! Eller valet av bild från Jesusmarschen. Hu!

Syftet med bloggen är uppenbar: Att spela på fördomar mot Kristdemokraterna och dess företrädare. Även om man, för den som är någorlunda insatt, avslöjar sin okunnighet i det ena efter det andra, både när det gäller kristdemokrati och kristdendom. Till och med partiets logotyp på bloggens vinjett är förvanskad.

Men när jag nu uppmärksammar dem på det så rättar de säkert till det ...

tisdag 5 maj 2009

Mer konjak i vården?!

Idag är det fokus på hygienens roll för patientsäkerheten. I var tionde sjukhussäng vårdas någon på grund av en infektion man ådragit sig - i sjukvården! Sjukhuspersonal - även läkare - uppmanas därför att tvätta händerna. Mellan varje patient!!!

När jag var sjuksköterskeelev inpräntades vikten av handhygien noggrant i våra sinnen. Min vårdlärare fnyste över läkarnas nonchalans: "Doktorer tror att de är sterila så fort de fått sin läkarexamen!"

Jag blev lite orolig, eftersom jag råkade vara gift med en medicinare. Och jag som hade ett år kvar på min utbildning! Undra på att personalen på Kvinnokliniken i Lund skickade hem oss i förtid, när vi råkade ha kvällspraktik samtidigt ... Lyckligtvis visade han sig vara fertil även som legitimerad läkare och vi blev omsider föräldrar till tre underbara barn. (Och vårdläraren menade ju förstås steril i betydelsen att inte behöva tvätta händerna.)

Nu har man infört metoder för att kontrollera att personalen i vården följer hygienrutinerna. Man till och med mäter åtgången på handsprit - denaturerad och odrickbar ska tilläggas, för att undvika missförstånd. Avdelningar som inte förbrukar beräknad mängd sprit kan räkna med att få frågor.

Detta är bra, rent av utmärkt. Ett enkelt och synnerligen effektivt sätt att begränsa smittspridning och minska lidandet för patienter som redan har nog med sin grundsjukdom. Inte ska de behöva smittas av något mer på grund av personalens slarv!

Min man Anders och jag har jobbat i Tanzania i fyra år. Där följer man brittisk rutin. Vid ronderna är en sköterska avdelad för att övervaka att doktorn tvättar händerna mellan varje patient. Även om det kan dyka upp för en västerlänning oanade problem, så löser hon dem. Det finns inte tvättställ i varje rum och även om det finns ett, så kanske det inte finns något vatten. Därför finns alltid en spritflaska på rondvagnen.

En gång fick vi riktiga problem. Handspriten tog slut. Det var ingen resa till Dar es Salaam och Medical Store inplanerad på flera veckor. Vad gör man? Jo, en rådig sköterska springer ned på byn och köper en flaska lokal konjak (Kanyagi). Den är fullständigt odrickbar, men duger utmärkt att desinficiera händerna med!

lördag 2 maj 2009

150-årig syskonskara

150 år är en imponerande ålder, eller hur? 1849 bildades det som numera är Södra Vi Missionsförsamling. En lång rad människor har berörts, i olika mening, under dessa år i evangeliets tjänst. Flera berättade om händelser, möten och episoder under en minnenas kväll.

Jag hade fått förtroendet att representera Föreningen Kröngården, där Södra Vi Missionsförsamling är medlem. I mitt lilla tal funderade jag över hur förunderligt Gud väver livets trådar. Mina rötter finns i en liknande missionsförsamling i Värmland, där fyra generationer före mig har verkat sedan mitten på 1800-talet. Min morfars kusin var missionär i Ostturkestan, där han verkade tillsammans med Oskar Hermansson från Södra Vi. Vår son har träffat en nutida representant för den kyrka som växte fram som en frukt av deras arbete. Cirkeln slöts när vi i somras hade besök på Kröngården av en svensk familj som nu arbetar i det aktuella området.

Det är en märklig och ofta upprepad upplevelse av släktskap och sammanvävda trådar, när man möter trosfränder. Ibland kan man hitta direkta kopplingar, som i detta exempel. Men ibland kan man spontant känna samma syskonband med totala främlingar, där tron är det enda gemensamma.

"Hur ljuvligt det är att möta (...) en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem. Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren oss sänder ner, att stärka den trötte vandrar'n när upp emot himlen han ser."

1 maj tuktades rosorna!

Igår var det stora trädgårdsdagen. Ja, för alla oss som inte var ute och demonstrerade, vill säga. Själv närmast motdemonstrerade jag, genom att tukta rosbuskarna och bekämpa maskrosorna i trädgården. Några röda nejlikor har jag aldrig släppt in ...

Demonstrerandet då? Ja, av tidningsnoteringarna idag, så tycks Första Maj-tågen i länet ha samlat mer deltagare än vad man lyckades skrapa ihop när Mona Sahlin talade på Larmtorget i förra veckan, då Barometerns bild avslöjade ett överväldigande ödsligt torg. Har hon så få anhängare i Rörelsen, eller hur ska det tolkas? Eller var det för att man slagit samman demonstrationstågen med vänstern och miljöpartiet?

Själv hade jag gärna velat vara med i Kristdemokraternas vit-blåa demonstrationståg i Uppsala igår, med Göran Hägglund, Markus Birro och Louise Hallin. Ett demonstrationståg i familjens tecken, som brukar samla fler än de röda.

Eller kanske ännu hellre Jesusmarschen i Stockholm idag. Vad sägs om 17.000 pers från olika kristna riktningar på gemensam gudstjänst i Kungsträdgården? En härlig manifestation av enighet i grunden, trots vissa skillnader i uttryck och yttringar.