lördag 19 juni 2010

Ambulanshelikopter i radiodebatt


Direktsänd radiodebatt om Kristdemokraternas förslag om ambulanshelikopter till Kalmar län, mellan mig och Yvonne Hagberg (S), med Nick Näslund som debattledare.

Tryggheten för människor i akuta situationer är något oerhört viktigt. Att veta att hjälpen finns när man som bäst behöver den. Det kan vara den vetskapen som avgör om man vågar göra något speciellt, särskilt om man redan är utsatt för sjuklighet.

I Kalmar län finns många områden som är svårtillgängliga: Stora delar av Öland, men även skärgården, hela vägen från Tjust och söderöver.

Det finns en väl utbyggd ambulansorganisation i länet och den är viktig att bibehålla. Men det kan finnas skäl att förstärka den med en ambulanshelikopter, som snabbt kan ta sig fram över sund, skogar, berg och sjöar.

Om exempelvis en eldsvåda inträffar på norra Öland, där någon blir brännskadad, då ska först ambulansen ta sig fram till olycksplatsen. Sedan ska den fara söderut sju mil, på vägar som ofta är igenkorkade av veliga turister, innan den ska över bron. Och hur den ser ut på sommaren, det är ju väl bekant, för alla som har åkt den vägen.

Men vid brännskador räcker inte kompetensen vid Länssjukhuset i Kalmar, utan man måste vidare till Universitetssjukhuset i Linköping, 25 mil norrut.

Tänk så mycket enklare transporten går med en ambulanshelikopter tvärs över sundet!

Därför vill vi kristdemokrater undersöka möjligheten att införskaffa en ambulanshelikopter till vårt län under nästa mandatperiod.

I den direktsända radiodebatten med Yvonne Hagberg (S) avfärdade hon tyvärr hela idén med ambulanshelikopter. Hennes argument var att man i så fall skulle tvingas lägga ned flera av de nuvarande ambulansstationerna.

Men vem har sagt att en ambulanshelikopter skulle betalas genom att försämra annan akutberedskap? Självklart ska alla ambulansstationer finnas kvar. De är ju direkt engagerade i den dagliga sjukvården.

Hör debatten på länken, c:a nio minuter in på 15.30-sändningen:

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fsandningsarkiv.aspx%3Fprogramid%3D51%26date%3D2010-06-18&h=846cbvWa9P5TqnEbjF6q9DXcwHA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar