fredag 4 juni 2010

Tveksamt med mastodont-vårdcentral

Oskarshamns tre hälsocentraler har problem med den fysiska arbetsmiljön. Det handlar om fukt, lyhördhet, dåliga planlösningar osv. Att något radikalt måste göras är nog alla överens om.

Mer än en gång har jag hört verksamhetsföreträdare och vissa politiker uttrycka att det mest rationella skulle vara att samla ihop Kristinebergs, Blå Kustens och Slottsgatans hälsocentraler en stor, gemensam hälsocentral för hela kommunen. På så vis skulle man uppnå vissa samordningsvinster, resonerar man. I gårdagens nummer av Nyheterna uttalar sig cheferna vid de tre hälsocentralerna och backas upp av Göte Pettersson (M).

Idag uttalar sig Yvonne Hagberg (S) i Nyheterna. Socialdemokraterna har ju sedan länge klargjort sin ståndpunkt att det ska finnas en hälsocentral i Kristineberg. För övrigt öppnar Yvonne för att de båda andra skulle kunna samordna sig.

För egen del är jag mycket tveksam till en mastodont-vårdcentral och det av flera skäl. De erfarenheter som finns från vårt eget län av stora vårdcentraler är inte odelat positiva.

En gång i tiden var Nybro vårdcentral länets största, med elva läkartjänster, om jag inte minns fel. Den var stor och otymplig och krackelerade genom att den ena läkaren efter den andre lämnade skeppet. Numera finns i Nybro fyra mindre och samtliga mycket väl fungerande vårdcentraler.

Idag är det Vimmerby hälsocentral som är den största, med omkring åtta läkartjänster. För att få bättre psykosocial arbetsmiljö har man delat upp verksamheten i två arbetslag, som huserar på varsitt plan.

Även i andra delar av Sverige finns exempel på stor-vårdcentraler, men jag har inte uppfattat att storlek är liktydigt med framgång. Därför är jag ytterst tveksam till att man med berått mod ska föra samman tre hälsocentraler till en.

Det allra bästa för primärvården i Oskarshamn skulle vara om vårdvalet kunde locka någon ny utförare att etablera sig på orten. Det skulle skapa dynamik i patientströmmarna och skulle förhoppningsvis medföra bättre kontinuitet för patienterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar