lördag 5 juni 2010

Tjustbanan återinvigd

Idag var det folkfest i Västervik. De tålmodiga västerviksborna fick äntligen ta de nyinköpta tågen i bruk, i samband med återinvigningen av persontrafiken på Tjustbanan. Det är ett viktigt steg för att knyta ihop regionerna och göra arbets- och studiependling till Linköping och Norrköping möjlig. Nu vill det till att det avsätts medel för att sätta själva rälsen i stånd så att snabbare trafik blir möjlig!


Kristdemokrater från fyra demokratiska församlingar: Riksdagsledamoten Anders Andersson, regionstyrelseledamoten Åke Nilsson, landstingsrådet Gudrun Brunegård och gruppledaren i Västerviks kommunfullmäktige Jorge Chávez.


Den gamla hederliga rälsbussen på smalspåret fungerade som populär cafévagn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar