onsdag 23 juni 2010

Väl dokumenterad missbruksvård

I en artikel i Barometern idag (jag har inte hittat den i webbupplagan) reagerar Jessica Rydell (MP) och Yvonne Hagberg (S) på mitt blogginlägg härom dagen.

Jag återger där ett par berättelser om hur två kvinnor genom LP-verksamheten kommit ur sina flera decennier långa missbruk efter att ha blivit kristna.

LP-verksamheten är ett av missbruksvårds-Sveriges mest välrenommerade behandlingsalternativ, som har bland de mest framgångsrika och bestående resultaten när det gäller rehabilitering av personer med djupt och långvarigt missbruk. Därför anlitas LP-verksamheten av många kommuner.

Det kan knappast Jessica Rydell eller Yvonne Hagberg förneka, även om de inte delar den kristna grundsyn som verksamheten bygger på.

Därmed inte sagt att jag på något sätt skulle förringa det arbete som utförs vid exempelvis Beroendecentrum eller hälsocentralernas alkoholpolikliniker. Blogginlägget var inte ämnat som en essä över olika behandlingsmetoder, utan är en ögonblicksbild ur en del av verkligheten.

Det är en ganska allmänt erkänd erfarenhet, att en djup religiös upplevelse eller en stark förälskelse kan ge den motivation som behövs för att ta sig ur ett långvarigt missbruk.

Missbrukarens tre K:n är väl bekanta? Kröken, Kvinnan eller Kristus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar