tisdag 30 juni 2009

Fildelning med betalt till upphovsmännen

Jaha, så lätt var det kirrat! Att ta fram ett tekniskt system som ger betalt till upphovsmännen till musik och film vid nedladdning av deras verk, alltså.

Läser i Aftonbladet att Pirate Bay nu säljs för 60 miljoner kronor till Hans Pandeya och börsföretaget GGF, som fixar fildelningen på ett lagligt sätt på köpet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5450734.ab
Jag kan bara inte begripa att inte Pirate Bay-skaparna haft någon drivkraft att ta tag i saken på egen hand. Nu blir de stenrika på kuppen, efter att först ha parasiterat på artister och sedan tagit sig in i Europaparlamentet, allt genom människors snålhet!

Hela fildelningsdebatten har för mig känts amoralisk. Vem skulle komma på tanken att gå in i en ateljé eller hantverksbutik och bara plocka för sig av tavlor, keramik eller glaskonstverk? Nej, självklart har man respekt för att konstnären ska få betalt för sina alster. Men att stjäla musik eller film är för många något helt accepterat.

Ja, jag vet. IPRED-lagen har funnits med i bakgrunden och den därmed förknippade oron hos många att deras aktiviteter på nätet ska registreras. Men ärligt talat tror jag att de flesta av dem som röstade på Piratpartiet gjorde det för att de ville stödja dem som i deras tycke försvarade individens "rätt" att ladda ned musik och film från nätet utan att betala.

Aftonbladet beskriver att den nya ägaren dessutom kommer att göra det möjligt för fildelaren att tjäna pengar på att finnas med i deras system. Det skulle i sin tur öka drivkraften att använda sig av just Pirate Bay för sina nedladdningar.

Pengar är drivkraft till mycket som sker i vår värld!

Ett vidgat familjebegrepp stärker barnfamiljerna!

På Barometerns webbsida har det blivit debatt kring en notis om min motion till Kristdemokraternas riksting i förra veckan.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/kd-politiker-lat-mormor-vabba(1393740).gm#comments

Jag konstaterar att vinklingen av notisen blev olycklig. Motionen syftar till ett vidare synsätt och just VAB-dagar nämns bara i förbigående i ett större sammanhang i motionstexten.

Mitt förslag är formulerat "att partistyrelsen uppdras att arbeta för ett vidgat familjebegrepp, där de olika delarna i föräldraförsäkringen och övriga delar av ersättningssystemet kring barn och familj ska kunna utnyttjas av den familjemedlem eller närstående som föräldrarna beslutar".

Tanken är att om många i det naturliga nätverket kring barnfamiljen involveras, så klarar man av olika typer av kriser bättre. Som en sidoeffekt skulle det minska vissa arbetsgivares tveksamhet att anställa unga kvinnor, med tanke på risken för kompetens- och produktionstapp vid olika former av ledighet från jobbet för att sköta barnen. Med mitt förslag skulle den typen av frånvaro spridas på större del av befolkningen och på så vis minska just unga kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden.

Läs motionen i sin helhet och distriktsstämmans yttrande!

http://www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard/Politiskaageranden/Rikstingsmotionstarknatverketkringbarn.aspx

Och hur gick det med motionen i rikstinget? Ja, den bemöttes positivt, med formuleringar som "Den grundläggande tryggheten kan aldrig utgå från staten eller de offentliga institutionerna, den byggs utifrån nära relationer i de små gemenskaperna ... En gemenskap över generationsgränserna både inom och utom familjen, kan ge det stöd som behövs. Därför är den öppna flergenerationsfamiljen med sitt sociala nätverk ett livslångt projekt".

Dock uttryckte partistyrelsen tveksamhet till att göra det möjligt att överlåta delar av föräldrapenningen, eftersom man menar att den i första hand ska användas av föräldrarna för deras anknytning "till det lilla barnet under det första dryga året". Jag fick inget motiv i debatten om det skulle vara bättre att delar av föräldrapenningen brinner inne, för att föräldrarna av olika skäl inte ser sig kunna utnyttja dagarna, än att i så fall överlåta den resterande delen till någon närstående i det naturliga nätverket.

Förslag från den familjepolitiska arbetsgruppen, där jag har ingått, är nu ute på remiss och min motion ansågs därmed vara besvarad.

Transportpolitiken viktig för offentlig sektor

Under EU-valrörelsen blev jag inbjuden att delta i ett transportpolitiskt seminarium med paneldebatt i Tranås, arrangerat av Sveriges Åkeriföretag. Nu är ju transportfrågorna i sig rätt fjärran från de frågor jag sysslar med dagligdags, men å andra sidan är den offentliga sektorn beroende av ett väl fungerande näringsliv och där spelar transportsektorn en avgörande roll.

Seminariet inleddes av landshövding Lars Engqvist. Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson informerade om organisationens vision för EU:s transportpolitik och Michael Nielsen, chef för IRUs EU-kontor i Bryssel reflekterade över EU:s väg i transportfrågorna. Jerker Sjögren, samordnare för Regeringens Logistikforum berättade om förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet.

Seminariet filmades och kan ses via Sveriges Åkeriföretags hemsida.

http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/i-fokus/dokumentation/eu-seminarium-i-tranas-20090528

Vill du gå rakt till paneldebatten kan du klicka på följande länk:

http://play.protv.se/akeri/eu-debatt

måndag 29 juni 2009

Personkryss från hela Sverige!

Valmyndigheten har nu lagt ut statistik från valet till Europaparlamentet, ända ned till vallokalsnivå. Man kan där detaljstudera valresultatet, bland annat hur personkryssen fördelades runt om i riket.

Till min stora förvåning konstaterar jag att jag fått personkryss från samtliga län i hela Sverige. Från ett län är det visserligen bara ett kryss - men det är dock ett kryss, inte noll!

Jag känner mig mycket ödmjuk inför det förtroende som 828 personer visat genom att kryssa mitt namn på valsedeln, samtidigt som jag naturligtvis är väldigt glad över det!
För att vara kommun- och landstingspolitiker från en liten stad i Småland är det ett ganska överraskande genomslag på nationell nivå. Kanske kan det ha bidragit att jag har medverkat vid ett antal skol- och utbildningsseminarier vid Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar, vilka vanligtvis brukar höra till de mest välbesökta seminarierna.

Valmyndigheten presenterar även ett antal topplistor för respektive parti. På topplistan för starkast utveckling sedan EU-valet 2004 finns ett par glädjande noteringar:

Vimmerby ligger på andra plats, med en ökning med 2,70 procentenheter och Hultsfred på fjärde plats, med ökning med 2,04 procentenheter!

Filmsekvenser från Kristdemokraternas riksting

I tre dagar har Kristdemokraterna haft riksting i Västerås. Det var många intressanta diskussioner. Långt ifrån alla som ville tala fick tillfälle till det. Lotten gav mig chansen att äntra talarstolen tre gånger, vilket kunde beskådas i SVT24:s direktsändning och nu även via webben:

Om regionindelning, till stöd för en motion om att följa Ansvarskommitténs förslag, c:a 1:23:20 in på följande avsnitt:
http://svtplay.se/v/1608084/24_direkt/kd_s_riksting__dag_1_-_debatt_om_demokratifragor

Om min egen motion om att stärka nätverket kring barnfamiljerna genom att involvera mor- och farföräldrar, 00:54 in på avsnittet:
http://svtplay.se/v/1608541/24_direkt/kd_s_riksting__dag_2_-_debatt_om_familjefragor

Tyvärr finns inte debatten kring utbildning och kultur med på SVTPlay. Jag hade ett inlägg till stöd för en motion om att införa Lärarens Dag, vilken skrevs av Hernan Vasco Velez och Christer Söderholm i Söderåkra, Kalmar län.

Jag kan också varmt rekommendera Alf Svenssons fullständigt lysande tal, som nyvald EU-parlamentariker:
http://svtplay.se/v/1608091/24_direkt/kd_s_riksting_-_tal_av_alf_svensson

fredag 26 juni 2009

Kultur, värdeorientering och internationell solidaritet

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund höll ett mycket intressant tal vid invigningen av Kristdemokraternas riksting igår. Han talade bland annat om kulturen, som det kitt som binder samman ett samhälle. Hur historiska minnesmärken, som de som finns från Västra Aros tusenåriga historia, ger betydelsefulla perspektiv på dagens samhälle.

Den som är intresserad kan läsa Görans Hägglunds tal under följande länk:

http://www.kristdemokraterna.se/GoranHagglund/Tal/090625Riksting.aspx

Jag kan inte låta bli att reflektera över en aktuell diskussion. Kristdemokraterna kallas ibland värdekonservativt, ibland värdeorienterat eller värdebaserat. Vad jag menar är att partiet har en ideologi som bygger på värden och värderingar, som en del nu för tiden påstår tillhör historien. Men enligt min mening så finns det absoluta värden och värderingar som är oberoende av tid och mode. Ett samhälle som bygger på dessa värden är sunt och hållbart.

Dit hör personalismen, männisovärdet - att varje människa är unik, oersättlig och oändligt värdefull i sig själv, oberoende av prestationer. Det manar till respekt för och omsorg om våra medmänniskor i livets olika skeden och förhållanden.

En annan värdering är förvaltarskapstanken - att vi har jorden och våra ägodelar till låns av kommande generationer. Många av jordens resurser är ändliga. Därför måste vi hushålla med resurserna och kanske ge avkall på en del bekvämlighet för att inte utarma jorden för våra barn. Gott förvaltarskap lämnar tvärtom över något som är i bättre skick än när man själv fick ansvaret för det.

Solidaritet är en tredje kristdemokratisk värdering. Solidariteten grundar sig på alla människors lika värde. Då är jag skyldig att göra vad jag kan för den som inte har det lika bra som jag. Detta har drivit många människor till stora uppoffringar för att förbättra tillvaron för andra.

Detta illustrerades på ett utmärkt sätt genom professor Hans Roslings föredrag. Föredraget var intressant och rent omtumlande. Inledningen syns här ovan och skildrar hur våra förutfattade meningar får oss att konservera länder i den utvecklingsfas de var ungefär det år som våra lärare föddes! Chimpanser var bättre på att gissa rätt på frågan, om i vilka länder som barnadödligheten är störst, än vad studenter på Karolinska Institutet var!

Hans Roslings huvudbudskap gällde alltså hur utvecklingen i världens länder gått framåt under de senaste decennierna. Detta kan avläsas i rörliga diagram som avspeglar förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet och andra variabler över tid. Slutsatsen är att mycket kan göras med relativt enkla medel för att förbättra levnadsförhållandena och minska barnadödligheten. I Tanzania har man gjort radikala framsteg genom tre åtgärder: Hälsobudgeten fördubblades, ett vaccinationsprogram infördes och verkställdes och myggnät delades ut till alla familjer.

Gå gärna in på Hans Roslings stiftelse Gapminders hemsida och se någon av hans underbara inspelade föreläsningar: http://www.gapminder.org/

En slutsats jag drar är förstås att i ett värdeorienterat samhälle är det självklart att bidra till att andra får lika goda levnadsvillkor som vi själva har. Det bjuder oss både människovärdesprincipen, förvaltarskapstanken och solidaritetsprincipen.

Gudrun motionerar om mor- och farföräldrar som resurs

- Mor- och farföräldrarna är en viktig resurs kring småbarnsfamiljerna. Om de kan ställa upp när ett barn är sjukt skulle det minska unga kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden. Därför tycker jag att det ska vara möjligt för fler än barnets föräldrar att kunna ta ut VAB-dagar (vård av barn).

Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, med anledning av att Rikstinget i Västerås på fredagen behandlar hennes motion.

- Vårt samhälle måste bli mer barnvänligt. Tyvärr finns det unga par som drar sig för att skaffa barn, för att det kan försvåra för framför allt kvinnan att komma in på arbetsmarknaden. Många företag har ett så pass trängt läge att de drar sig för att anställa småbarnsmammor, eftersom de räknar med att det främst är mammorna som stannar hemma om barnet är sjukt. För företaget innebär VAB-dagarna både ett produktionsbortfall och en kostnad under de första veckorna.

- Ett sätt att bemöta detta skulle kunna vara att öppna upp för mor- och farföräldrarna att kunna ta hand om barnet om det blir sjukt. På så sätt skulle det bli en större spridning av tillfälliga dagars frånvaro för vård av sjukt barn på fler personer än just småbarnsföräldrar.

- Mor- och farföräldrar är en viktig resurs i nätverket kring barnfamiljerna. Många förvärvsarbetar och har svårt att ta ledigt när barnbarnet är sjukt, hur gärna de än skulle vilja hjälpa till. Om man som mormor eller farfar skulle kunna utnyttja VAB-ledighet skulle det bidra till att stärka samhörigheten.

Motionen kommer att behandlas på fredagen, tillsammans med 23 andra familjepolitiska motioner. Totalt kommer 255 motioner behandlas under de tre dagar som Kristdemokraternas riksting pågår. Från Kalmar län deltar ett femtontal ombud.

torsdag 25 juni 2009

- Kömiljarden en succé, säger statssekreteraren

För oss som kom till Västerås redan på onsdagskvällen passade det utmärkt att tillbringa förmiddagen på ett hälso- och sjukvårdsseminarium med statssekreteraren Karin Johansson (KD). De två timmarna innehöll både tillbakablickar på de tre år som redan gått av mandatperioden och framåtblickar inför nästa års valrörelse och vilka frågor vi vill jobba vidare med nästa mandatperiod.

Det är en imponerande rad med reformer och initiativ som har gjorts av Socialdepartementet under socialminister Göran Hägglunds (KD) ledning:
 • Tandvårdsreformen - dubbelt så stor statlig insats, riktat så att de med störst behov får störst hjälp
 • Psykiatrin - staten har även här fördubblat insatserna
 • Nationell cancerstrategi
 • Vårdval - patienter i alla län ska själva få möjlighet att välja vårdgivare (även privata!) inom primärvården från årsskiftet
 • Omreglering av apoteksmarknaden från halvårsskiftet ska förbättra tillgängligheten
 • Patientsäkerhet
 • Läkemedelsstrategi
 • Öppna jämförelser
 • Nationell IT-strategi
 • Förebyggande av aborter och sexuellt överförda sjukdomar, bl a genom Ungdomsmottagningen på nätet UMO.se
 • Kömiljarden

- Kömiljarden har blivit en succé! Det konstaterar Karin Johansson, och visar hur otroligt fort landstingen fått driv i sitt arbete med att korta köerna. För varje månad blir det fler landsting som får märkbart kortare köer.


Hur gick det då till?

Jo, Socialdepartementet lockar med ett koncept som premierar dem som har kortast köer istället för tvärtom:

400 miljoner kronor fördelas till de landsting som klarar av att ta emot 80 procent av sina patientbesök inom 90 dagar. Ytterligare 100 miljoner fördelas till de landsting som klarar av 90 procent av besöken inom 90 dagar. Ytterligare 500 miljoner fördelas enligt samma upplägg till dem som klarar av att inleda 80 respektive 90 procent av behandlingarna inom 90 dagar.

Just nu är det Jönköpings, Gotlands och Kalmar län som leder ligan.

Kristdemokraten Anders Andersson lade en god grund under förra mandatperioden, när han ledde landstinget i Kalmar län. Han lyckades med konststycket att vända länets bottennoteringar till att ligga bland rikets mest framgångsrika. Det är tur att den nuvarande majoriteten har vårdat våra framgångar och inte förslösat dem. Om vi fortsätter som hittills kommer vi i Kalmar län kunna räkna hem ett gott tillskott till landstingskassan, när slutavräkningen sker i november.

När det gäller den del som berör arbetet fram till valet nästa höst och därefter, så får ni försöka bärga er! Ni kommer bli varse vilka frågor vi kommer att driva!

Man kan bara önska att den socialistiska landstingsmajoriteten skulle lägga ned lika stor möda i att arbeta fram ett riktigt bra och patientfokuserat system för Hälsoval Kalmar, som vårdvalet kallas här. Måtte förmynderi och klåfingrighet hållas på avstånd! Visa tilltro till den enskilde patienten att fatta kloka val om vilken vårdenhet de vill ha kontakt med!

Karin Johansson tog också upp Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, en webbsajt som har imponerande 100.000 besök i månaden, varav 30 procent är killar. Många ställer frågor och får svar. Jag passade på tillfället att uppmärksamma Karin Johansson på behovet att vidareutveckla webbtjänsten, så att de som skriver och frågar får snabbare svar. En vecka är en hel evighet för en tonåring med akuta, brännande frågor om sin kropp, sina känslor, sina relationer och sin sexualitet.

tisdag 23 juni 2009

Småländsk kreativitet vände stormens förödelse

Den 8 januari 2005 drabbades södra Sverige av en förödande storm. På en enda natt fällde stormen lika många träd i Småland som det avverkas i hela Sverige under ett normalt år.
Norska meteorologer gav stormen namnet Gudrun. Den kom ju från väster (= vänster, som en politiker med samma namn!) ;-)

Det var många som fick sina liv förändrade av den våldsamma stormen. Några månader efter stormen var det en man som kom fram till mig och sa: "Kan du inte byta namn?"

När han såg min förbryllade min förtydligade han sig. "Varje dag när jag går och röjer i skogen så svär jag över Gudrun, som förstörde min skog, och jag vill inte förknippa dig med något så ont och destruktivt."

Men smålänningar är ju som bekant gjorda av segt virke och brukar alltid finna på råd. Sätter man en smålänning på en klippa i havet, så nog hittar han sig en utkomst.

Idag besökte Vimmerbys kommunstyrelse Älöträ AB en mil norr om staden. Företagets VD Peter Anemyr berättade om hur man efter stormen började tillverka utedass, riktigt finurliga sådana, som har fått namnet Gudrun. De har blivit mycket uppskattade och ger numera sysselsättning åt en handfull personer. En kombivariant finns numera i centrala Vimmerby

Peter Anemyr är ett strålande exempel på en smålandsbonde som inte låter sig knäckas av omständigheterna, när stormen hade fällt en massa av hans skog, utan istället hittar ett sätt att använda virket så att det kommer till nytta.

Läs berättelsen om utedasset här: http://www.alotra.se/default.aspx?pageId=25

Peter Anemyr, VD för Älöträ AB, framför sitt fina och luktfria utedass.

Nog kan man tänka sig att dra sig tillbaka en stund till avskildheten i det här fina dasset, som till och med är utrustat med kommod och vattenbehållare!

fredag 19 juni 2009

Midsommar så in i Norden ...


Midsommartiden, med sina olika traditioner och rofyllda, ljusa nätter är något alldeles unikt här i Norden. Inte underligt att turisterna tycker det är exotiskt! Och nog är det något alldeles speciellt att vandra i en skymning som aldrig blir riktigt mörk, höra en uggla eller en nattskärra och känna en fladdermus svepa förbi, medan man plockar sin midsommarbukett.

Jag får erkänna att traditionerna aldrig känts så viktiga för mig som under de fyra år då vi bodde i Afrika. Då kändes det oerhört viktigt att vårda traditionerna, att riktigt hänge sig åt svenskheten. Den varsamt vårdade och svartsjukt bevakade sillburken fick äntligen öppnas och små gnuttor portionerades ut, för att räcka så länge som möjligt. Och när alla svenskarna på Nkinga skuttade runt bougainvilleabusken vid rundeln och sjöng Små grodorna, då hörde man fnissande afrikanska barn som smög bakom hibiskusbuskarna och bland kaktussnåren och tjuvkikade på vitingarnas stolligheter. Firandet fick ske vid femtiden på eftermiddagen, så att det inte var för varmt, men innan solen damp ned vid sex och det var kolsvart vid halv sju, så någon ljus sommarnatt var det inte tal om.

I eftermiddags var det riktigt regnigt och åskade dessutom när det var dags för midsommardans kring stången, så det kändes inte som någon uppoffring att avstå. Men promenaden längs vägen upp mot Långåsen, när solen brutit igenom molntäcket igen, den var desto ljuvligare. Dikesrenen prunkade med en otrolig artrikedom, så midsommarbuketten jag plockade innehåller minst femton olika arter.

Men jag lägger nog inga blommor under kudden ...

torsdag 18 juni 2009

Sagotripp till Uzbekistan

Blunda och smaka på orden Samarkand och Bukhara. Vilka tankar, bilder och känslor väcker de hos dig?

För mig har orden närmast varit förknippade med ett sagoskimmer. De har varit så avlägsna och var under järnridåns tid i praktiken onåbara. Hade det inte varit för sonen, som var där för några år sedan, så hade vi nog aldrig kommit på tanken att åka dit. Men det gjorde vi för ganska precis ett år sedan.

Idag höll jag ett föredrag i Vimmerby Astrid Lindgrens Rotary Club om Uzbekistan. Här följer några av mina bilder.
Anders och jag vid ingången till Timurlenks mausoleum.

Timurlenks sarkofag, under den svarta onyxstenen, som vilar på världens största stycke jade. Gravarna runt omkring tillhör några av hans hustrur och barn.

Väggar och tak i Timurlenks mausoleum är klädda med alabaster täckt av guld och kobolt.

Den här statyn med Timurlenk är formad efter hur man bedömde att han bör ha sett ut, utifrån de kvarlevor man fann vid gravöppningen 1938. Observera hur han stöder sin lama högerarm. Både den och höger ben var inte fullt utvuxna, vilket tyder på att han haft skadan sedan liten. Trots denna funktionsnedsättning var Timurlenk som bekant en mycket skicklig ryttare och härförare.

Registan, det mest berömda området i Samarkand, med flera moskéer och koranskolor.

Moskén med den vackra kupolen, som dock har kommit till på senare år. Några av byggnaderna är skapade av Timurlenks son Ulugbeg, som var matematiker, arkitekt och astronom. Bland annat konstruerade han ett teleskop med vars hjälp han beräknade avståndet till månen på bara några kilometer när.

Uzbekistan är centrum för silkesproduktion. Här väver man silkesmattor efter gamla mönster.

Mattförsäljning i anslutning till fabriken.

Mausoléer efter några av Timurlenks alla hustrur och barn.

Detalj av en majolikadekorerad vägg.

Skönt att ligga till bords efter en dags vandring bland kulturminnena!

I Bukhara finns denna 47 m höga minaret, byggd på 1100-talet, som var så imponerande att inte ens Djingis Khan kunde med att förstöra den, under sina härjningståg hundra år senare.

Den märkligt knubbiga minareten i Khiva. Enligt legenden hade khanen föresatt sig att bygga den så hög att man skulle kunna se ända till Bukhara (alternativt att den skulle bli högre än den i Bukhara). Av någon anledning råkade dock arkitekten i onåd och blev dödad genom att störtas ned från toppen av minareten. Det ska vara skälet till varför minareten inte blev fullbordad.

Den vackra ringmuren runt världsarvstaden Khiva.

Anders provar en karakalpakhatt, en svart fårskinnsmössa, som Djingis khans och hans horders ättlingar bar som kännetecken och som skydd mot ökensolen.

Den vackra gamla fredagsmoskén i Khiva, med över 200 träpelare byggdes redan på 900-talet.

Närbild på en av den vackert snidade träpelarna.
På hemvägen flög vi över den norra delen av Aralsjön, som på några tiotal år krympt ihop katastrofalt. Skälet är att vattentillflödet, främst via floden Amu Darja, letts iväg till konstbevattning av jordbruksmark, där det dunstat bort i ökenhettan.
Den enkla slutsatsen av denna resa och även mitt föredrag var denna:
Människan kan skapa stor skönhet - men även stor förödelse!
Vi har ett ansvar att förvalta både de estetiska och kulturella värdena likaväl som vår miljö. Miljökatastrofen vid Aralsjön är en allvarlig varningssignal för vad människans ingrepp i naturen kan åstadkomma.

Skollag med större rättsäkerhet och bättre elevvård

I veckan har regeringens förslag till ny skollag äntligen presenterats. Den har dröjt och dröjt. Man kan undra vilka delar som var så knepiga att formulera att det dragit ut så på tiden ...

Att lagstiftningen kring elevhälsan stramas upp så att det utöver skolsköterska och skolläkare nu även fastslås att det också ska finnas kurator och psykolog, det är ett sedan länge efterlängtat förtydligande. De flesta kommuner har nog haft tillgång till skolkurator och skolpsykolog, men i besparingstider har dessa tjänster kunnat ifrågasättas, eftersom de inte varit skyddade av lagstiftningen. Helst skulle jag önska ännu större tydlighet, i form av en uttalad miniminivå för respektive yrkesgrupp, för att garantera rimlig likvärdighet i landet. Variationerna kan vara orimligt stora, med allt ifrån 400 elever på en heltids skolsköterska upp till över 1000 elever. Med samma uppdrag.

En viktig nyhet i förslaget till ny skollag är att man som förälder ska kunna överklaga om ens barn har behov av extra stöd och hjälp, om man inte tycker att barnet fått tillräcklig hjälp.

Jag är också glad att regeringen vill ge likvärdiga villkor till alla skolor, vare sig de drivs kommunalt eller privat. Det skapar större trygghet för alla parter och är något som kristdemokraterna har kämpat för länge.

onsdag 17 juni 2009

EU-valet visar att SCB:s länssiffror inte stämmer!

Idag kom Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning, med siffror nedbrutna på länsnivå. Och det är klart, 2,7 % jublar man inte över. Men en opinionsmätning grundad på 150 intervjuer i maj kan inte mäta sig med ett skarpt val, genomfört för en dryg vecka sedan.

I EU-valet hade Kristdemokraterna i Kalmar län 6,2 %. I det valet var det 61.313 länsbor som deltog. 4.768 av dem röstade på Kristdemokraterna. Det ger lite större tyngd åt resultatet än SCB:s 150 intervjupersoner.

Kom ihåg det, ni som jublar eller gråter över SCB:s siffror! Det är valresultat som gäller.

Jag kan förresten rekommendera läsaren att lyssna på Anna-Stina Stenbeck i en intervju i Radio Kalmar på det temat i eftermiddags. Intervjun är c:a 6-7 minuter in på kl 15-sändningen.

http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/program/index.asp?ProgramID=51

Tråkigt när stuprörstänk tar fokus från patienten

I ett tidigare blogginlägg återgav jag ett samtal med en anhörig till en patient med födoämnesallergi, som hade fått sjukhusmat som hade en del övrigt att önska. Även av andra har jag hört klagomål på sjukhusmaten i Västervik.

Jag har nu talat med sjukhuschefen. Han hade, efter att ha läst mitt blogginlägg, gjort en intern utredning. Han beklagade djupt patientens upplevelse.

Av vårt samtal blev det ganska uppenbart att en del av problemet ligger i att det är flera olika aktörer inblandade. Västerviks sjukhus står för själva sjukvården och köper maten från serviceförvaltningen, som i sin tur köper den från Västerviks kommun. Det blir då mycket svårare att hitta enkla lösningar, än om man hade haft ansvaret för helheten.

En rad olyckliga omständigheter tycks ha drabbat damen i fråga. I bästa fall hade personal kunnat gå iväg och köpa laktosfri mjölk och glutenfritt bröd i en affär. På kvällar och helger är dock bemanningen så låg att ingen kan lämna sjukhuset för att gå och handla, säger sjukhuschefen.

Det är tråkigt när en patient kommer i kläm i systemet på det sätt som skett. Och det är tråkigt för den personal som säkert gjorde sitt bästa men inte hade de förutsättningar som behövdes. Jag fick dock intrycket att man från sjukhusets sida nu ser över hur man kan förebygga att något liknande upprepas.

Som landstingspolitiker har jag mer än en gång känt oro över det stuprörstänk som finns i landstinget, med ett antal förvaltningar med vitt åtskilda uppdrag. Det finns risk att man i en viss förvaltning inte ser att man i vissa frågor både kan och bör samverka med en annan. När det gäller serviceförvaltningen ligger det ju servicetanken i namnet. Därför förutsätter jag att man, mitt i alla effektivitetskrav, lyfter blicken och sätter patienten i centrum.

Cancerpatienter och sjukhussjuka drabbas hårdast

Det socialdemokratiskt ledda Landstinget i Kalmar län beslutade igår om en rad urskillningslösa höjningar av vårdavgifter, utan att först vilja analysera dem. En majoritet som brukar vilja utmåla sig som de svagas riddare har i ett klubbslag drämt till några av de allra mest utsatta patientgrupperna.

Från den första augusti tas högkostnadsskyddet bort för sjukhusvård. Tidigare har det funnits ett tak vid 60 dagar. Har man behövt längre tids inläggning har man inte behövt betala dygnsavgift. Detsamma gäller om man har flera återkommande vårdperioder under en tolvmånadersperiod.

Vilka patientgrupper kan detta beröra? Jag kommer direkt att tänka på ett par grupper: Cancersjuka och sådana som drabbats av svåra vårdrelaterade infektioner (sjukhussjuka).

Låt oss titta närmare på en av dessa grupper, de med vårdrelaterade infektioner. De har varit i kontakt med sjukvården av någon anledning och har då drabbats av en svårbotad infektion som kräver lång inläggning för vård och behandling. Samtidigt har de naturligtvis kvar sitt privata hem och därmed förknippade kostnader.

Hade det rört sig om ett vanligt företag, där en kund drabbats av en skada vållad av företaget, då hade de flesta företag med självaktning stått för reparationskostnaderna. Förmodligen hade företaget även erbjudit kompensation för sveda och värk. Men den "solidariska" landstingsledningen i Kalmar län straffbelägger istället den drabbade!

Cancerpatienter har drabbats av en livshotande sjukdom, som kräver oerhört tuff behandling i återkommande perioder under lång tid. Förutom den svåra sjukdomen, den krävande behandlingen och den livskris som ofta är förknippad med en sådan diagnos, så drabbas man alltså av okontrollerbart stigande vårdkostnader.

Det som berör mig mest illa i detta sammanhang är den motivering som anges i handlingarna: Det är för jobbigt att administrera det hela manuellt, så man vill ha ett enklare system! Av omsorg om administratörerna drar alltså landstingets sossar, vänsterpartister och miljöpartister ett streck över den gnutta av humanitet som funnits, genom avgiftsfrihet från det sextioförsta vårddygnet. Vart har patientfokus tagit vägen? Detta är sorgligt!

tisdag 16 juni 2009

Miltons förslag för att förebygga aborter

I Sverige utförs fler aborter per 1000 kvinnor och år, än i något annat västeuropeiskt land. Igår presenterade regeringens utredare Anders Milton ett helt smörgåsbord fullt med förslag till hur man kan förebygga och minska det höga antalet aborter i Sverige.


I en artikel på DN Debatt redogör Anders Milton för sitt uppdrag och några av sina förslag:
http://www.dn.se/opinion/debatt/dela-ut-gratis-p-piller-till-skolelever-over-15-1.891320

Ett par citat ur artikeln:

"Skälen varierar; partnern kanske inte är den rätte, graviditeten kommer vid fel tidpunkt i livet, paret har redan det antal barn man önskar sig. Men det handlar också om att inte skydda sig mot möjligheten att kvinnan kan bli gravid.

Kunskapen om den sexuella och reproduktiva hälsan kan vara bristfällig. Attityder kan spela in; mannen förväntar sig att kvinnan står för skyddet och han tar inget eget ansvar för sin sexualitet, båda är berusade och struntar i riskerna, kvinnan fås till att acceptera samlaget genom tjat, hot eller våld och har då inga preventivmedel till hands. Tillgängligheten till preventivmedel geografiskt eller ekonomiskt kan också vara avgörande."

Utifrån denna utgångspunkt har Milton inventerat på vilka sätt man skulle kunna förebygga oönskade graviditeter.

"I arbetet har utgångspunkten varit att samhället via skolan, ungdoms- och barnmorskemottagningar, hälso- och sjukvården och andra kanaler, som exempelvis ungdomsmottagning.se, ska bidra till att ge unga människor kunskaper, attityder, värderingar och självkänsla så att de kan säga ja när de vill ha en sexuell relation och nej när de inte vill det. Ett nej måste alltid respekteras oavsett när det sägs. Vad som föregår nejet saknar betydelse när det en gång har sagts."

Med tio år som skolsköterska i ryggen instämmer jag helhjärtat i att det i första hand är genom attitydförändringar som man kan komma tillrätta med både oönskade graviditeter och spridning av sexuellt överförda sjukdomar. Attitydförändringar som leder till ansvarstagande. Ansvarstagande för sig själv och sin sexpartner. Ansvarstagande för sin sexualitet och det liv som samlivet kan leda till.

Det medialt mest uppmärksammade förslaget berör just skolans roll för att förebygga aborter. I nyhetsrapporteringen verkar det som att skolan som institution ska dela ut preventivmedel och dagen-efter-piller. Detta är en förenkling.

Det Anders Milton föreslår är att skolhälsovårdens personal ska utbildas för dessa uppgifter. Samtidigt föreslås också att lärarnas utbildning förbättras för sex- och samlevnadsundervisningen, att undervisningen ska skrivas in tydligare i kursplanerna och återkomma under hela skoltiden, men också att Skolinspektionen och Skolverket kopplas in för kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisning.

Som skolsköterska noterar jag Miltons erkännande av skolhälsovårdens viktiga roll för många elever. Att förebygga oönskade graviditeter är en viktig uppgift. I Vimmerby finns sedan många år ett nära samarbete med ungdomsmottagningen, som stationerar en barnmorska på gymnasiet någon timme i veckan. Det synsättet och samverkan mellan olika professioner behöver fortsätta och utvecklas - pedagogisk personal tillsammans med skolhälsovård och ungdomsmottagningar.

Retorik kontra praktik beträffande sossar och börsspekulation

På bloggar och tidningssidor pågår en debatt mellan mig och Peter Högberg angående spekulation på börsen. Han beskyller kristdemokraterna i Vimmerby för att vilja spekulera med kommuninvånarnas gemensamma tillgångar i form av skog, något som för övrigt inte äger någon som helst sanningshalt.

Av hans olika uttalanden kan man få uppfattningen att spekulation på börsen är något förkastligt för socialdemokrater.

Morgonnyheten i dag ger lite perspektiv på detta. Den tidigare socialdemokratiske ministern Anders Sundström har i sin roll i Folksams ledning varit med och spekulerat med Swedbankaktier och därmed berövat Sparbanksstiftelsen den miljard som nu hamnat hos Folksam istället.

Det är intressant att studera skillnaden i retorik och praktik hos socialdemokrater.

måndag 15 juni 2009

Hotade specialistläkar- och distriktssköterskemottagningar?

Idag tisdag ska landstingsfullmäktige besluta om en rad åtgärder för att anpassa landstingets ekonomi efter den ekonomiska krisen. Uppdrag ges till landstingsdirektören att se över specialistmottagningsverksamheten utanför sjukhusen och de kvarvarande distriktssköterskemottagningarna på mindre orter. Allianspartierna yrkade i landstingsstyrelsen om en ändring av de båda uppdragen, så att hänsyn tas till tillgänglighetskonsekvenser och klimateffekter. Detta avslog majoriteten.

Specialistmottagningarna i Vimmerby har funnits sedan socialdemokraterna lade ned akutavdelningen vid Vimmerby sjukhus i början på 1990-talet. Specialister i medicin, kirurgi, ortopedi, ögon, öron-näsa-hals och barnsjukdomar kommer till Vimmerby vissa dagar i veckan. På så sätt kan inlandets befolkning få undersökning och viss behandling närmare hemmet. Patienterna besparas långa resor och miljön skonas genom att sjukvårdsanställda åker till Vimmerby för en dags arbete istället för att en mängd Hultsfreds- och Vimmerbybor tvingas åka till Västervik för ett kort läkarbesök.

För mig, som kristdemokrat, och för de övriga allianspartierna, har det varit viktigt och naturligt med detta patientfokuserade synsätt, istället för socialistisk stordrift och centralisering av all vård till kuststädernas sjukhus.

Det har dock under åren funnits orosmoln, att denna mottagningsverksamhet skulle vara på väg att försvinna. Vid flera tillfällen har jag ställt frågan till hälso- och sjukvårdsansvariga landstingsrådet Lena Segerberg (S), om hon kunnat garantera att specialistläkarmottagningarna ska finnas kvar. Svaret har varit ”Ja”, kryddat med viss irritation över min fråga. Detsamma har gällt mina upprepade frågor kring distriktssköterskemottagningar på mindre orter, där majoritetens förändringar har gett upphov till stora ojämlikheter runt om i länet.

Majoriteten avslog alliansens yrkande om ändring/tillägg av uppdragen. Därför känner jag oro över deras syfte med uppdraget. Kan man lita på västerviksbon Lena Segerbergs omsorg om inlandsbefolkningens behov av likvärdig sjukvård? Det kan finnas skäl att tvivla, med tanke på hur landstingets socialistiska majoritet bestraffar dem som har längst resväg med längre väntetider vid sjukresor.

Gång på gång har jag och andra alliansföreträdare stått upp till försvar för sjukvården i Vimmerby och övriga inlandet, beträffande vår befolknings likvärdiga rätt till sjukvård. Lena Segerberg brukar påstå att jag skrämmer med en varg som inte finns. Förmodligen kommer hon att göra så även nu.

Men vad vill då majoriteten med översyn av specialistmottagningsverksamheten, eftersom ni inte kunde ställa upp på alliansens yrkande i landstingsstyrelsen? Kan ni garantera att den får finnas kvar?

Gudrun Brunegård
Kristdemokrat, Vimmerby
Ledamot i landstingsfullmäktige

Förödande med skarvande i landstinget

Under två dagar sammanträder landstingsgrupper, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige i Kalmar län, ett län som under några förödande mandatperioder med socialdemokratiskt styre körde landstingets ekonomi i botten med årliga överskridanden mellan 109 och över 200 miljoner kronor.Strax utanför Stufvenäs finns en stor skarvkoloni på några holmar, där det mesta av växtligheten är förödd på grund av fåglarnas träck.

Förra mandatperioden blev det borgerlig majoritet. Med kristdemokraten Anders Andersson i ledningen lyckades vi vända läget, så att ekonomin kom i balans, samtidigt som köerna krympte och befolkningen blev allt mer nöjda med den vård de fick.

Vid valet 2006 blev det åter ett majoritetsskifte. Nu är det s+v+mp som styr landstinget. Man har lyckligtvis fortsatt det goda arbete som allianspartierna inledde, och kämpar närmast krampartat för att bibehålla och ytterligare förbättra de goda resultat som vi lade grunden för under den förra mandatperioden.

De som läste DN:s ledare i lördags blev dock både förvirrade och upprörda, när det uppdagades att ett av skälen till att ögonkliniken i Kalmar minskat sina köer till gråstarrsoperation kraftigt under det senaste halvåret är att man beslutat att bara operera det ena ögat på personer som har starr på båda ögonen! DN:s ledarskribent talade om kreativ bokföring.

Skarvande skulle man också kunna kalla det. Skarvar är i och för sig vackra sjöfåglar, som föröder den omgivning där de bosätter sig, genom sitt koncentrerade avföring. Träden dör, något som är mycket uppenbart här, i den direkta omgivningen till Stufvenäs gästgiveri, dit landstingsfullmäktige denna gång är förlagt.

Sjukhuschefen vid Länssjukhuset i Kalmar kallades till dagens extrainsatta landstingsstyrelse, för att förklara vad som hänt. Det man har gjort är att man, istället för att operera båda ögonen med någon veckas mellanrum, så skjuter man fram den andra operationen till hösten, för att på så sätt operera undan de värsta köerna.

På min fråga om det finns några generella kriterier för bedömningarna, som gör de olika landstingens kösiffror jämförbara, var svaret "Nej".

Fritt fram för skarvande alltså? Bara det att om man skarvar så avslöjas det förr eller senare. Skarvträck är inte som guano eller vanlig gödsel, utan den fräter och föröder. Kvar blir bara döda trädstammar.

Skarvande för heller inget gott med sig. Ärlighet varar alltid längst.

Lägre räntekostnader gynnar alla i kommunen

Peter Högberg kommer i sin blogg och i en artikel i fredagens Vimmerby Tidning med grovt oriktiga påståenden angående kristdemokraternas yrkande angående försäljning av kommunens skog. Som gruppledare för Kristdemokraterna i Vimmerby tror jag mig veta bättre än Peter Högberg vad vi har föreslagit och med vilket syfte. Jag vill därför på det bestämdaste dementera hans påstående att vi vill sälja skog för att spekulera på börsen.

Först en bakgrund: Vimmerby kommun har en låneskuld på närmare 300 miljoner kronor, som medför räntekostnader på omkring tio miljoner kronor om året. Vimmerby kommun påverkas, liksom övriga världen, av den ekonomiska krisen, i vårt fall genom kraftigt minskade skatteintäkter, som en följd av minskad sysselsättning. Resultatet är att kommunen måste skära ned kostnaderna med över 20 miljoner kronor bara för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Enligt lagen om god ekonomisk hushållning bör kommunen dessutom budgetera ett överskott som marginal för oförutsedda förändringar.

Konsekvenserna av att skära ned den kommunala verksamheten påverkar naturligtvis medborgarna och då särskilt dem som är i behov av kommunens service, framför allt barn och äldre. Vi kristdemokrater har därför granskat alternativa sätt att förbättra kommunens ekonomi.

Samtidigt som kommunen alltså har externa lån, som driver räntekostnader, så sitter kommunen på tillgångar. Skogen är en sådan tillgång, som knappast ens syns i bokslutet mer än genom avkastningen på en dryg miljon kronor om året. Kommunens skogar är värdefulla på fler sätt:

För att säkra områden för framtida bostads- och industriexploateringar.
Som bytesmark vid förhandlingar om andra markområden.

Det finns de som menar att kommunens skogar är heliga och inte får röras. Man kan ha olika uppfattning om hur kommunens skog gör bäst nytta. Den kristdemokratiska kommungruppen har kommit fram till att det är rimligt att sälja kommunal skog som ligger i perifera områden, där det knappast kan bli aktuellt med kommunala bostads- eller industriområden. Intäkterna från skogsförsäljningen vill vi använda för att betala av på kommunens låneskuld och därmed minska den årliga räntekostnaden.

Naturligtvis ska skogen värderas och säljas till bästa marknadspris. Det finns uppgifter som tyder på att köpeskillingen skulle kunna bli tillräckligt hög för att kunna betala av så pass mycket på de kommunala lånen att räntekostnaden minskar mer än vad skogen ger i avkastning. Om så är fallet är det oförsvarligt att hålla fast vid ett kommunalt ägande av skogen och därmed åsamka kommuninnevånarna höga räntekostnader, som istället skulle kunna mildra sparkraven i den kommunala verksamheten.

Gudrun Brunegård
Gruppledare för Kristdemokraterna i Vimmerby

fredag 12 juni 2009

Svältkur på Västerviks sjukhus

För några timmar sedan blev jag uppringd av en person, vars mor just kommit hem från Västerviks sjukhus. Den (i en annan åkomma) sjuka modern lider även av svår födoämnesallergi, vilket det inte fanns någon som helst beredskap för på sjukhuset. Denna akut sjuka dam förväntades ringa och beställa specialkost dagen innan hon insjuknade!

Eftersom hon nu inte hade förutsett att hon skulle bli sjuk, så fick hon klara sig på vad huset förmådde. Och vad sägs om följande meny:

 • I avsaknad av låglaktosmjölk fick hon och en olyckssyster dela på ett filmjölkspaket, som fördelades över dygnet i 1,5 dl-portioner.
 • Till frukost gröt kokt på ½ dl havregryn. Utan salt, socker eller mjölk.
 • Första dagens middag var fisk - ej genomstekt.
 • Andra dagens middag var kyckling - rosa i mitten.
 • Grönsakerna för denna allergiker skulle ha varit välkokta, men var råa och kunde inte ätas.
 • Potatisen var inte genomkokt, utan så hård i mitten att bara det yttersta gick att äta.

När hon kom hem sa hon till dottern att hon nu fått uppleva vad hunger betydde. Det fanns andra patienter vilkas anhöriga hade med kylväskor med mat till sina sjuka, för att de skulle slippa eller få ett välbehövligt komplement till den usla sjukhuskosten!

- Det är ju som i Afrika! utbrast min dotter, när jag återberättade samtalet för henne. Med den skillnaden att på vårt sjukhus i Afrika finns inget kök, utan det ingår i premisserna att anhöriga ska stå för maten till dem som är inlagda för vård.

Inte kan det vara resursbrist som gör att maten är så bedrövlig på Västerviks sjukhus. Det måste vara en kombination av dålig planering och dålig ordning på sjukhuset. Maten köper landstinget från Västerviks kommun. Varför är den inte färdigberedd? Har man missat det momentet vid tillagningen på sjukhuset? Och varför har man inte ett förråd med specialkoster för akut inlagda patienter?

Frågan är egentligen för allvarlig att raljera med. Annars hade man kunnat spekulera i om landstingsledningen vill spara pengar genom att servera halvrå mat. Vinsten skulle bli dubbel: lägre energikostnader och kortare vårdtider - för patienterna skulle begära att bli utskrivna så snart som möjligt!
Man behöver inte vara sjuksköterska för att veta att väl sammansatt kost är en del av läkeprocessen. Svält motverkar läkningen.
Jag rekommenderade damen som ringde att kontakta hälso- och sjukvårdsansvarigt landstingsråd Lena Segerberg (S). Själv ska jag ta upp frågan med de ansvariga tjänstemännen, när jag träffar dem i samband med landstingsfullmäktige i nästa vecka. I ett landsting med ambitionen att vara bäst i landet i alla avseenden är detta ett mycket angeläget förbättringsområde.

Villa Shalom - skönast bland ostkustens pärlor?

I en av vikarna i Oskarshamns norra utkanter, på väg ut mot Havslätts badplats, där jag gick i simskola som barn, ligger Villa Shalom. Det är en konferensanläggning, där Kristdemokraterna i Kalmar län ofta lägger sina samlingar, för att den är mycket trivsam och ligger skapligt mitt i länet. Ett vackert, runt fönster vetter ut mot Kalmarsund och Blå Jungfrun.

På onsdagens eftermiddag samlades först partiets politiska ledningsgrupp för en valanalys. Därefter utökades skaran med rikstingsombuden, för genomgång av de 250 motionerna till rikstinget om två veckor.

Både fika och mat brukar smaka ypperligt. Vacker dukning och fina blomsterarrangemang förstärker intrycket.

Villa Shalom ligger bara några meter från Kalmarsund, med en liten vik med egen brygga.


onsdag 10 juni 2009

EU-rösterna färdigräknade

Så har då Valmyndigheten räknat färdigt resultatet från EU-valet och det står klart vilka som kan börja leta efter bostad i Bryssel. Varmt grattis Alf!

Och grattis Ella! Du har fått långt fler personkryss än exempelvis vissa folkpartister, som nu blir EU-parlamentariker tack vare Marit Paulsen-effekten! Trots att det var få utanför de egna leden som kände till dig, när du nominerades i vintras, så har du under de här månaderna vunnit både uppskattning, respekt och förtroende runt om i landet. Det ska bli spännande att se vart denna språngbräda ska föra dig!

Själv är jag både rörd, glad och stolt över alla de fantastiska 828 kryss som jag har fått, i konkurrens med 53 andra kristdemokrater, med magneter som Alf, Ella och gänget i topp!

TACK alla ni som visat mig förtroende! Även om det nu inte räckte ända till Bryssel, så ger det både kraft och inspiration i det fortsatta arbetet på hemmaplan - i kommun, landsting och SKL!

VARMT TACK!!!

Batteriladdning i Norra Kvills urskog

Efter en intensiv valrörelse, med minimal tid för återhämtning, har jag idag för första gången på över en månad haft en ledig dag. Finns det något bättre sätt att ladda batterierna än att bege sig ut i Guds sköna natur?

Norra Kvills nationalpark ligger i nordvästra hörnet av Vimmerby kommun, på gränsen till Jönköpings län och Östergötland. Den består av ett stycke urskog, med grova granar och tallar, en del av dem kullfallna och långsamt murknande bland mossbevuxna stenblock, hemlighetsfulla skogstjärnar och en mäktig bergsklack med milsvid utsikt.

Urskog med mäktiga barrträd och mossbevuxna klippblock och stenbumlingar.

Skogsstjärnan trivs bland mossan i granskogen.

Blommande skvattram lyser som stjärnbloss i mossmarken ned mot skogstjärnen


En spegelblank skogstjärn med förrädiskt gungande myrmark närmast vattenspegeln
Insektsätande sileshår trivs på mossmarken intill skogstjärnen

Sirliga tranbärsblommor vindlar sig fram i revor mellan sileshår och lingon

Lingonblommorna ser ut som små blekrosa klockor

En gran har vräkts omkull, kanske av en storm. I den kärrliknande sankmarken intill en liten bäck breder missne ut sig.

Missne med sitt karaktäristiska svepta vita kronblad

En kullvält fura ligger tvärs över den branta stigen upp mot utsiktsplatsen. Eftersom det är en nationalpark får den ligga kvar och under multningsprocessen utgöra bo och matplats för en mängd organismer.

Från utsiktspunktens bergsklack har man milsvid utsikt över skogar och tjärnar.

måndag 8 juni 2009

Spänningen fortsätter!

Var det någon som trodde att allt omkring EU-parlamentsvalet var över i och med valnattsresultatet? Då trodde ni fel!

Kl 8.00 i morse började kontrollräkningen, denna gång även med notering av hur personkryssen fördelat sig. Efter hela dagens räknande har man betat av drygt 1100 av 6060 valdistrikt i landet.

Trenden hittills visar på ett oerhört starkt stöd för Alf Svensson. Inte oväntat, kanske.

Det jag är lite fascinerad av, dock, är dels att det hittills bara är just Alf som kryssat sig förbi mig! Och inte hade jag väntat något annat än att han skulle göra det.

Men riktigt glädjande är att att resultatet i Kalmar län står sig jämfört med förra valet, trots att Kristdemokraterna tappade en procentenhet nationellt och trots att valdeltagandet ökade rejält. Ungefär 1000 fler personer röstade på KD i år än 2004!

Den största överraskningen är nog ändå att så många fler har röstat på Kristdemokraterna i Vimmerby i år (2,7 % ökning), att vi placerade oss som nummer två i den kristdemokratiska tillväxtligan, med endast Mullsjö före oss (med 3,7 %-enheters ökning). Närmast efter kommer Hultsfreds kommun som god trea (2,2 % ökning).

Visst är det roligt! Minst lika uppmuntrande var det att anlända till landstingshuset i Kalmar idag på förmiddagen och mötas efter det ena uppmuntrande tillropet efter det andra, t ex "Grattis! Hårt arbete lönar sig!"

Nästa spänningsmoment gäller på vilken nivå antalet personkryss kommer att hamna. Kommer jag att kunna hålla mig kvar som nummer sju bland kristdemokraterna eller kommer fler än Alf kryssa sig förbi mig?

söndag 7 juni 2009

Valvaka i Järnforsen


Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län, håller tacktal till de båda EU-kandidaterna Chatrine Pålsson Ahlgren och mig, efter att ha konstaterat att vi bidragit till att bibehålla Kalmar län som ett av rikets starkaste kristdemokratiska fästen.

Järnforsen är ett kristdemokratiskt kärnområde i Kalmar län, både genom att distriktsordförande tillika landstingsrådet Anders Andersson bor där och att orten brukar genomgående uppvisa höga röstetal för Kristdemokraterna. Inte utan anledning förlades partidistriktets valvaka dit.

Det har varit en otroligt spännande kväll, med resultat som tickat in, valdistrikt för valdistrikt.

När det nu är färdigräknat konstaterar vi att Kristdemokraterna har minskat en procentenhet nationellt, men behåller mandatet i EU-parlamentet. Vi håller ställningarna procentuellt i Kalmar län och ökar nominellt med 998 röster (pga högre valdeltagande), vilket är nästan hälften av den nominella ökningen i landet. Kristdemokraterna i Kalmar län har det näst bästa resultatet i landet!
I Vimmerby ökar vi 2,3 %-enheter och vänder på siffrorna från 6,9 % till 9,6 %. Det känns riktigt roligt!
Stort tack till alla väljare för det förtroende ni visat!

Idag gäller det!

Idag är det sista dagen att rösta i valet till Europaparlamentet!

Min önskelista denna dag är:

1. Högt valdeltagande
2. Tydligt stöd för Kristdemokraterna
3. Gärna ett försvarligt antal personkryss för mig - nummer 6 på Kristdemokraternas valsedel!

Det är alltid spännande med val, men den här gången är det naturligtvis lite extra. Förtroendet att stå så högt som nummer sex på en nationell valsedel känns förpliktigande. Därför har jag satsat hårt på att försöka föra fram Kristdemokraternas politik i olika sammanhang och tycker nog att vi har synts rätt så bra i länets media.

Idag återstår det att se vilken utdelning detta ger. Gissa om det känns pirrigt!

lördag 6 juni 2009

Positivt bland nya svenskar

Utmed vägen mellan Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby centrum, mitt emot Ekkullen, där Astrid brukade leka, finns en av Kristdemokraternas affischtavlor där jag fått äran att finnas med.

På nationaldagens seneftermiddag fick jag med mig Ola Gustafsson på en liten dörrknackningsrunda i Bullerbyn, ett mångkulturellt område mitt emot Astrid Lindgrens Näs, i stort sett byggt på Samuel Augusts lagårdsbacke. Förhoppningen var att genom direktkontakt med väljare motivera någon att gå och rösta i morgondagens val till Europaparlamentet (och kanske rent av kryssa mig!).

Detta var en särskilt spännande utmaning, inte minst efter att Peter Högberg, en socialdemokratisk bloggare från orten, kaxigt hävdat tidigare i veckan att han minsann inte träffat på någon i det området som tänkte rösta på något alliansparti.

Jag kan nu, efter ett antal givande samtal, konstatera att antingen är Bullerbyns befolkning väldigt artiga och säger det de tror att man vill höra eller också träffade sossarna på helt andra personer än dem jag talade med!

Kanske kan det ha bidragit till det vänliga bemötande jag upplevde, att de som bor i Bullerbyn har sett min valaffisch utefter sin väg in till centrum varje dag de senaste veckorna ...

Nationaldagsfirande på Astrid Lindgrens Näs

När Vimmerby firar Sveriges Nationaldag sker det numera på Astrid Lindgrens Näs. Nationaldagståget samlas vid Vimmerby Gymnasium och marscherar, ledda av drillflickor och Sevedebygdens Musikkår till Näs.

Förra året mottog Kristdemokraterna i Vimmerby en fana. Det var därför extra högtidligt att detta år kunna delta i Nationaldagståget och marschera förbi valaffischer där jag själv finns med som kandidat till Europaparlamentsvalet imorgon.

I fanborgen fanns detta år Nya Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna representerade.

Elisabeth Lago Nilsson, vice gruppledare för Kristdemokraterna, avlöste mig som fanbärare.

Den programpunkt som gav starkast avtryck var nog denne unge mans berättelse om hur han räddats undan att kidnappas av talibanerna och smugglades ut ur landet. Efter kortare vistelser i Tadzjikistan och Iran smugglades han i en trälår till Ryssland, varifrån han omsider av FN fick komma som kvotflykting till Sverige och Vimmerby. Efter några år här har han nu återförenats med sina föräldrar och syskon, som hade flytt åt ett annat håll. Han uttryckte sin stora tacksamhet till svenska folket som tagit emot hans familj och sin stolthet över att nu vara svensk medborgare.
Studentfirande, Pippi Långstrump och nationaldag

Detta är en makalös helg i Vimmerby! Studentfirande, EU-valrörelse inför morgondagens val och invigning av den nya Pippi Långstrumpmiljön på Astrid Lindgrens Värld. Igår, fredag, hann jag med alltihop - i sjugradigt ösregn!


Nu njuter jag av en stillsam frukost i trädgården, efter att ha hissat Sveriges flagga, innan det bär iväg på nya utmaningar!

fredag 5 juni 2009

Sjungom studentens svinkalla dag!


På fredagseftermiddagen kampanjade Anders, Åke, Elisabeth och jag på Rådhustorget. På grund av vädrets fukt och kyla var det många som skyndade förbi mellan butiker och bilar, men det fanns också flera som gärna stannade och drack en kopp kaffe.
Studenterna marscherade efter Sevedebygdens musikkår. Härligt att se och uppleva studenternas glädjeyra! Samtidigt kunde jag inte låta bli att tycka synd om de stackars tjejerna, i sina tunna sommarklänningar och högklackade sandaler. Frågan är om de inte hellre hade velat ha ett fleeceunderställ som jag!

Kampanjdag i Hultsfred

Detta märkliga EU-val, som infaller mitt under den kanske mest hektiska tiden på året, åtminstone här i Sverige: Skolavslutningar, musikskoleuppvisningar, avslutningsfester för fritidsaktiviteter och till råge på allt Sveriges Nationaldag dagen före valet.

Mitt i detta ställer mängder med frivilliga partiarbetare upp med sin tid för att på olika sätt sprida information inför valet, genom att dela ut valmaterial i brevlådor, hålla affischer i skick, ordna informationsmöten på alla upptänkliga ställen osv. Visst är det imponerande!

Min egen fredag började ett par timmar tidigare än planerat. Jag passade på tillfället och cyklade runt till de återstående villorna på mitt valmaterialområde. Sju grader "varmt" och småregn. Tur att jag kunde hålla värmen uppe genom att cykla! Men det hade det goda med sig, att jag insåg att jag behövde klä mig varmare för att klara av resten av dagen, så när jag kom hem letade jag fram mitt skidunderställ i fleece!

Under några timmar runt fredag lunch är det torghandel i Hultsfred. Denna sista vardag före valet kampanjade jag tillsammans med Anders, Gabriella, Rakel, Åke och Christian. På andra sidan torget var även sossarna ute, med riksdagsledamoten Lena Hallengren på besök, men de gav upp efter bara en stund i regnet. Men de hade å andra sidan inte något partytält att ta skydd under, som Kristdemokraterna har.

Vid lunch besökte jag Hultsfreds Rotaryklubb, där jag fick tillfälle att ge en hälsning från min man Anders, som för tillfället befinner sig i Afrika för att arbeta som läkare på Mchukwi Hospital, där vi jobbat tidigare. Hultsfredsklubben har vid upprepade tillfällen bidragit till brunnsprojektet som vi ansvarar för, och jag märkte ett stort intresse för hur det framskrider.


Anders Andersson, Åke Nilsson, Gabriella Vogt och Rakel Ståhlgren bjöd på kaffe och Brysselkakor.

Partytältet skyddar bra mot regn, men mot den råsnåla blåsten hjälpte det inte. Därvidlag är den mänskliga värmen från arbetskamraterna desto effektivare! Åke, Rakel och Christian står och kurar tillsammans med mig.

Jacob blev glad för en ballong!

Gabriella och Rakel underhåller medan jag skriver vykort för att uppmana folk att rösta.


Det var både liv och trivsel vid Kristdemokraternas partytält i Hultsfred.