fredag 11 juni 2010

Patienten före systemet i landstingsalliansens vision

Idag har jag och de tre andra landstingsråden i Allians för Landstinget i Kalmar län offentliggjort vår gemensamma valplattform. Tillsammans har vi arbetat fram en vision för hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Vi vill utifrån detta skapa en hälso- och sjukvård som:

är lyssnande
Det handlar t.ex. om att patienternas erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att utveckla vården och att patienterna får ett värdigt bemötande.

är mänsklig
Det betyder t.ex. att den palliativa vården fungerar med värdighet i hela Kalmar län och att vården formas utifrån patienternas perspektiv m.m.

är nära, tillgänglig och gränslös
Det kan handla om att samverkan med andra vårdgivare såsom kommunerna fungerar mycket bra. Det kan också handla om att vården är köfri och finns geografiskt så nära medborgarna som möjligt.

sätter patienten före systemet
Det handlar bl.a. om att det råder fri etablering i primärvården och att vården är jämställd och jämlik, samt att vårdprocesserna är formade utifrån patienternas bästa.

tar sikte på hälsa
Det innebär bl.a. att det förebyggande arbetet i vården är i fokus och att landstinget tillsammans med andra driver på för en jämlik hälsa bland invånarna.

är i framkant
Det handlar bl.a. om att vårdkvaliteten i länet är den bästa och såväl behandlingsmetoder som läkemedel följer med i utvecklingen.

gör det möjligt för patienten att välja det bästa
Det handlar bl.a. om att länets invånare har frihet att välja vårdgivare även utanför länet och kompetensutvecklingen och vårdutvecklingen gör att vården i Kalmar län är konkurrenskraftig.

är utvecklande och lärande i vardagen
Det innebär bl.a. att strategin för framtiden är att förbättra vården för varje dag och att lärandet stimuleras och belönas i landstingets verksamhet.

Vi beskriver fyra huvudområden, där vi ser särskilt stora behov av satsningar och utvecklingsarbete under nästa mandatperiod:

Barn – Barnsjukvård på barns villkor!
Äldre – Sjukvårdens VIP-kunder ska få VIP-sjukvård!
Psykiatrin – En utvecklad och kvalitetssäkrad psykiatri!
Rehabilitering – En rehabilitering värd namnet!

Lyssna och läs gärna Radio Kalmars reportage från vår presskonferens, där jag tillsammans med landstingsrådskollegorna Christer Jonsson (C), Henrik Yngvesson (M) och Pierre Edström (FP) presenterar något av innehållet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar