torsdag 24 juni 2010

Forskare bekräftar LP:s goda missbruksvård

Mitt blogginlägg härom dagen, med några berättelser från LP-verksamhetens missbruksvård, väckte viss uppståndelse och följdes bl a upp i en artikel i Barometern , med ett antal webbkommentarer.

Fil dr Ulf Grape vid Umeå Universitet har gjort en undersökning som redovisas i Dagen idag.

Undersökningen visar att 80 procent av dem som behandlats vid LP-verksamheten de senaste åren idag lever i stort sett drogfritt. Närmare 70 procent av dem anger att kristen tro har stor betydelse för deras liv idag.

Man må säga vad man vill om kristen tro, men alla de socialförvaltningar landet runt, som skickar sina svåraste missbrukare till LP-verksamhetens olika behandlingshem, tycker uppenbarligen att ett behandlingshem på kristen grund och med goda resultat är värt chansen att missbrukaren får hjälp ur sin förnedring.

Peter Högberg gör dock en orimlig dragning, när han utifrån mitt tidigare inlägg skriver att "ateister må bli troende eller fast i skiten".

För tydlighetens skull vill jag därför understryka att det finns flera andra, alldeles utmärkta behandlingsalternativ.

Det är bra. Vi människor är olika. Det som passar en person kan vara helt galet för en annan.

Beroendecentrum i Kalmar är ett sådant, gott exempel, där flera kommuner samverkar med landstinget. Jag är glad att Beroendecentrum fått förlängt uppdrag och önskar av hela mitt hjärta att man under denna frist hittar former för en fortsättning även efter årsskiftet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar