torsdag 26 februari 2009

Vältajmad prioritering av utsatta barn!

I tisdags presenterades Alliansens barngrupp sin rapport om barns och ungas hälsa och ohälsa i Kalmar län, ett arbete där jag varit samordnare och sekreterare. Vi lyfte där fram barnkonventionen, som förpliktigar att sätta barnet i främsta rummet, men konstaterade att det är en lång väg att gå innan landstingets alla verksamheter har fått in ett sådant synsätt.

Idag talade barn- och socialminister Göran Hägglund (KD) i morgonekot om den skärpta vårdgarantin för barn i behov av psykiatrisk vård. Istället för garanterad vård inom nittio dagar, vilket gäller för andra patientgrupper, ska barn inte behöva vänta mer än högst trettio dagar på BUP-tid. De landsting som inte klarar av denna prioritering får inte del av kömiljarden!

Detta är en otroligt viktig och välkommen signal och ett erkännande av barns rätt att sättas i främsta rummet!

tisdag 24 februari 2009

Barnets bästa i främsta rummet!

Alliansens arbetsgrupp för barnfrågor i landstinget, där jag har varit sekreterare, presenterade idag sin rapport i samband med ett seminarium. Rapporten har tre delar: Barnperspektivet och föräldrarollen, förebyggande hälsoarbete respektive sjukvård för kropp och själ.

Vid seminariet medverkade Pär Ansved, klinikchef vid barn- och ungdomskliniken i Kalmar, och företrädare för MellanHanden, ett projekt för familjer med neuropsykiatriska problembilder.

För oss i arbetsgruppen var det mycket uppmuntrande att höra de medverkandes uppfattning om rapporten. Behovet av samordnare av insatser kring barn i behov av särskilt stöd underströks. Ett enda barn kan ha 30 olika kontakter med olika myndigheter och professioner!

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter. Därmed är vi skyldiga att i varje fråga sätta barnets bästa i främsta rummet. Under förra mandatperioden skrev vi in i landstingsplanen att det ska finnas en barnperspektivsamordnare. Det behöver nu vidareutvecklas till en barnombudsman, som har till uppgift att arbeta med att föra in barnperspektivet i landstingets olika verksamheter. Man bör införa en barnchecklista, för att påminna om att beakta barnets perspektiv inför alla beslut.

måndag 23 februari 2009

Horribelt att abortera pga fel kön på barnet!

I helgen uppmärksammades att en mamma i Eskilstuna gjort abort två gånger för att fostret hade fel kön. Sedan uppdagades att det förekommer att norska kvinnor åker till Sverige i samma syfte.

Hur har människovärdet kunnat degraderas så kapitalt, att en blivande förälder anser sig kunna välja och välja bort ett spirande liv?

Är barn till för att tillfredsställa vuxnas behov av en perfekt uppsättning barn? Vad säger att en familj skulle bli lycklig om föräldrarna fick välja kön på barnen? Om man accepterar abort för att det väntade barnet är av fel kön, vad är då nästa steg? Genanalys på fostret som påvisar någon speciell önskvärd egenskap - musikalitet, brunögdhet eller lockigt hår?

Nej, varje person är unik och oersättlig, även om man inte är perfekt. Ingen är förresten perfekt! Ett barn har rätt att tas emot och älskas för den det är, inte för att föräldrarna valt ut det, som om man vore på en shoppingrunda!

Heder åt Göran Hägglund (KD) som har lovat att se över detta!

Fegt Peter!

Peter Högberg tar sig friheten att utdela syrliga kommentarer om sina politiska motståndare, både i sin egen blogg och i kommentarer till andras bloggar. Men själv släpper han inte in andra att kommentera hans inlägg. Det är fegt, Peter!

Jag skickade en kommentar på ett av Peters blogginlägg i förra veckan. Min kommentar skulle förhandsgranskas, men har ännu inte släppts fram. Sedan dess har han kommenterat inlägg på min blogg, så orsaken ligger inte i att han varit bortrest eller att datorn pajat. Man kan undra hur många andra kommentarer och tillrättalägganden över hans utspel som har filtrerats bort!

Det jag syftar på är Peters kritik mot landstingsrådet Anders Andersson (KD), som på personalens inbjudan agerat för att bibehålla mödravården i Högsby. Peter skriver att Anders borde veta att ansvaret inte ligger hos landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S), utan hos Lena Segerberg (S).

Jodå, det är fullständigt kristallklart att Anders A vet det. Men han vet också att i rollen som landstingsstyrelsens ordförande är man ansvarig för allt som händer i landstinget. Peter tycks ha glömt hur han själv inte försummade något tillfälle att kritisera Anders A under förra mandatperioden, oavsett om ärendet låg inom någon annans ansvarsområde. Men det är tydligen andra regler som gäller när landstinget bytt majoritet.

Jag blir så trött på Peters ständiga nötande om att kristdemokraterna i landstinget skulle sakna ekonomiskt ansvarstagande. Visserligen är jag väl medveten om att det är för att dölja de egna tillkortakommandena. Men vilka var det som ledde landstinget under förra mandatperioden och fick städa upp ekonomin, efter att sossarna hade slarvat bort över en miljard av skattebetalarnas pengar? Tror någon på fullt allvar att Anders Andersson (KD), som då ledde saneringsarbetet, nu plötsligt inte skulle känna ansvar?

Den stora skillnaden är att vi tillsammans med övriga allianspartier lyckades sy ihop ett paket där hela länet tog sin del av bördan, samtidigt som tillgängligheten och bemötandet förbättrades, och patienterna uttryckte större nöjdhet med den vård de fått. Det som hände nu var att sossemajoriteten var på god väg att tillåta länssjukhuset att spara på ett sätt som drabbar glesbygdsbefolkningen långt från sjukhusen.

Länets medborgare har rätt till likvärdig sjukvård på rimligt avstånd från hemmet, oavsett var de bor. Det var för väl att Anders A reste till Högsby, så det blev fart på sossarna, annars hade Högsbys kvinnor tvingats åka till Mönsterås för mödravård. Nu hoppas jag att det hotet har avvärjts.

söndag 22 februari 2009

EU-kandidatutbildning 23/2

Imorgon, måndag 23 februari, åker jag till Stockholm på EU-kandidatutbildning.

På programmet står bland annat inledning av Göran Hägglund, fördjupning i de prioriterade frågorna: Miljö och klimat, EU och finanskrisen samt Gränsöverskridande brottslighet/människohandel och - inte minst - hur vi kommunicerar budskapet.

En fullmatad dag alltså. Så fullmatad att jag inte hinner hem till kommunfullmäktige i Vimmerby. Men i det här fallet prioriterar jag förberedelserna inför valet till Europaparlamentet. Det känns viktigt, inte minst med tanke på att den första debatten är redan måndagen därpå, den 2 mars, i Oskarshamn.

EU tar intryck av debatt om hagmarker

Jag har i olika sammanhang drivit frågan om att förändra EU:s jordbruksstöd, som riskerar driva fram en skövling av de svenska beteshagarna. I Östran 2009-02-19 finns en artikel, där Europeiska kommissionens Michael Mann genom sin pressekreterare berättar att "det finns en flexibilitet att ha fler träd per hektar, förutsatt att det finns konkreta och kontrollerbara kriterier för vad som avses med naturlig betesmark".

Mann påpekar att de beslutande i Sverige håller på att utarbeta en ny definition av vad som avses med naturlig betesmark. Det tycks som att "två typer av betesmark - dels alvarbeten på Öland och Gotland, dels vissa skogsbeten - inte kommer att berättiga till utbetalningar enligt reglerna för det samlade gårdsstödet. Å andra sidan kan lantbrukarna få miljöersättning för sådana betesmarker".

Detta ska var en del av EU:s landsbygdsutvecklingspolitik, och stöden betalas ut som en kompensation för särskilda miljöinsatser.

"Bryssel lyssnar på medlemsländerna och tar hänsyn till deras behov. Jag hoppas att detta framkommer i den svenska debatten", avslutas artikeln.

Detta är en viktig signal. Det ger resultat att lyfta frågor till öppen debatt!

Det är min innerliga förhoppning att den särskilda kompensation för miljöinsatser som ska betalas ut till lantbrukare som åtar sig att vidmakthålla hävdvunna hagmarker i södra Sverige motsvarar arbetsinsatsen! Det är nästa fråga att bevaka.

Bistånd viktigt - en procent en början

I en insändare i Kristdemokraten nr 7 åberopar Aron Modig och Josef Kuhlin min debattartikel för några veckor sedan. De skriver att ”det är en allt för defensiv inställning” att uppmana partiet att stå upp för det nuvarande enprocentsmålet för svenskt bistånd. Istället uppmanas partiet följa i KDU:s fotspår och kämpa för två procent som mål.

Jag instämmer fullständigt i att vi borde ha råd med detta och mer därtill. Jag har inget emot att ha tiondet som inofficiellt mål. Behoven och utmaningarna runt om i vår värld är långt större än så.

Men uppenbarligen är enprocentsmålet utmanande nog, eftersom moderaterna vill sänka målet till 0,7 procent och dessutom räkna in en massa saker som enligt min mening måste ligga utanför.

Som det nu ser ut, så lär vi således få fullt upp med att bibehålla enprocentsmålet. Därför tror jag att det är en klok strategi att först konsolidera enprocentsnivån, så att den blir fullständigt oomtvistlig bland både våra samarbetspartier, vänsterblocket och svenska folket. Därefter kan vi ta nästa steg och höja nivån ett snäpp.

Gudrun Brunegård
EU-kandidat och tidigare biståndsarbetare i missionssjukvård i Tanzania

Utvecklingsgruppen för kristdemokratisk familjepolitik snart klar!

Under min härliga skidvecka i Grövelsjöfjällen tillsammans med familjen, längst upp i spetsen på Dalarna, inklämt mellan Norge och Härjedalen, hann jag med en hel del jobb mellan skidturerna. Bland annat ett telefonsammanträde med arbetsgruppen för vidareutveckling av den kristdemokratiska familjepolitiken, där jag ingår.

Vi har träffats vid en handfull tillfällen, ordnat seminarium i riksdagshuset och stämt en del av våra förslag vid partiets kommun- och landstingsdagar i Örebro i slutet av januari. En fantastisk förmån att få vara med i en sådan grupp, som vidareutvecklar det som redan är världens bästa familjepolitik! Sedan gäller det att få andra att medge detta också, så att vi kan genomföra våra förslag.

Nu börjar det närma sig avrapportering till partistyrelsen.

Några förslag har redan släppts och fått rätt stor uppmärksamhet. Redan före jul påtalade vi det rimliga i att Försäkringskassan betalar ränta när föräldrapenningen utbetalas för sent. Härom veckan meddelade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att man ska se över detta. Det bådar gott, tycker jag!

Ett annat förslag är att ge småbarnsföräldrar en gratischeck till familjerådgivningen. Det är stora förändringar att bli föräldrar och det utsätter relationen för stora påfrestningar. Väldigt många klarar inte av omställningen utan separerar. Vi tror att familjerådgivningen kan hjälpa par att hitta sina nya roller. I de fall en separation inte kan undvikas kan ändå familjerådgivningen hjälpa till att den sker under ordnade former, med barnets bästa i centrum.

torsdag 19 februari 2009

Mödravård ingen självklarhet i s-landsting?

Ett märkligt drama utspelar sig i det sosseledda Landstinget i Kalmar län. Under tidigare mandatperioder med s-märkt ledning har centraliserings- och stordriftsivern härjat. Mindre vårdcentraler har varit hotade. Distriktssköterskemottagningar har försvunnit från landsbygden.

Nu har tydligen turen kommit till mödravården. Långt gångna planer på att dra in mödravården i Högsby kommun tycks ha upphävts härom dagen, efter protester från bland annat landstingsrådet Anders Andersson (KD). Nu lägger landstingsmajoriteten ansvaret hos Högsby kommun. Bara på villkor att kommunen medverkar till att öppna en familjecentral ska mödravården få finnas kvar.

Detta är helt absurt!

Jag hör själv till de varma förespråkarna för familjecentraler och medverkade till att det under förra mandatperioden blev inskrivet i landstingsplanen att landstinget ska arbeta för att i samverkan med respektive kommun få till stånd familjecentral i varje kommun. Familjecentraler har visat sig ge ett utmärkt stöd till familjer, genom att olika professioner jobbar tillsammans runt familjerna och tidigt kan ge det stöd den enskilda familjen behöver. Det gläder mig uppriktigt att den nuvarande majoriteten följer upp denna ambition.

Men att ta en hel kommuns nuvarande och blivande familjer som gisslan för att tvinga fram en familjecentral, ett sådant agerande är totalt främmande i en demokrati. Det är just vad landstingets socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister just nu håller på med: "Om ni vill ha någon mödravård i Högsby, så får kommunen vara så god att fixa fram en familjecentral!"

Den socialistiska majoriteten lägger alltså ansvaret hos kommunledningen för att befolkningen ska få mödravård, något som är ett landstingsuppdrag och en medborgerlig rättighet. Högsby är visserligen länets minsta kommun, men att så till den grad förakta Högsbys kvinnors rätt till mödravård på hemmaplan, det är ovärdigt.

Nej, länets befolkning har rätt till likvärdig vård, oavsett var man råkar bo. Man ska inte bestraffas för att man råkar bo i en alliansledd kommun. Mödravården hör till landstingets basuppdrag gentemot befolkningen. Det kan inte landstingsmajoriteten backa ifrån.

måndag 16 februari 2009

EU-stöd till hagmarker - inte till tobaksodling!

Idag skriver Barometern om en LRF-budkavle till stöd för de sydsvenska hagmarkerna. Jättebra, tycker jag, att frågan uppmärksammas från flera håll!

EU har inte insett de unika värden som finns i beteshagar och slåtterängar. Det finns helt enkelt ingen klassifikation för de glest trädbevuxna hagarna. För gles för att vara skog, för mycket träd för att vara åker, och därmed ingen möjlighet till jordbruksstöd. Därför finns en överhängande risk för att hagmarkerna på sikt försvinner.

EU måste ändra sitt regelverk, så att de sydsvenska hagmarkerna skyddas! Detta är en fråga som jag driver som EU-kandidat för Kristdemokraterna.

Det är orimligt att jordbruksstöd går till tobaksodling, som bara ställer till med elände för både brukare och omgivning. Jag kommer alltså att jobba för att en rejäl översyn av EU:s jordbruksstöd måste alltså komma till stånd!

Läs mitt pressmeddelande från årsmötet på Öland för en dryg vecka sedan:

http://www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard/Pressmeddelande/EUstodtillhagmarker.aspx

söndag 15 februari 2009

Oskyddat sex = rysk roulette

Nyss var det Alla hjärtans dag – en dag då man på ett särskilt sätt visar kärlek till den man älskar. De senaste veckornas nyhetsrapportering har visat på behovet för kanske särskilt ungdomar att fundera över hur man ger uttryck för kärlek och åtrå.

Flera sexuellt överförda sjukdomar kan inte botas. Om HIV kommer in i ungdomskretsen kan det få förödande konsekvenser. Ett samtal om värderingar och ansvar behövs därför, men det är inte bara samhällets uppgift. Föräldrar har en viktig roll, men det är inte lätt att vara tonårsförälder.

Läs min artikel!

http://www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard/Artiklar/Oskyddatsexryskroulette.aspx

lördag 14 februari 2009

Kossor till KFF-fruar?

Läste i tidningen att Kalmar FF ska börja sponsra Erikshjälpen. Jättebra, tycker jag, som sett på nära håll en del av allt vad Erikshjälpen gör.

- Katastrofhjälp där det behövs, runt vår jord.
- Tapperhetsmedaljer till barn i sjukvården - vilken småbarnsförälder har inte sett vilken tröst och glädje det kan vara till?
- Begagnat men fullt funktionsdugligt sjukvårdsmaterial till utvecklingsländer - Jag har själv varit med om att packa upp gåvorna när vi jobbade i Tanzania och vet att de kan rädda liv.

Svenskarna har mer än en gång visat hur generösa de är. Härligt när KFF blir förebilder även i detta sammanhang! Kanske har de hittat den perfekta presenten till fotbollsfrun som redan har allt: En gåva till ett miniprojekt i ett utvecklingsland: En kossa till en fattig familj, så att familjen får mjölk till sina barn och kan kanske sälja lite också och få en inkomst.

Något som manar till efterföljd för alla fotbollsfans!

fredag 13 februari 2009

Barnomsorgspeng = fler valmöjligheter för barnfamiljerna

Välkommen! Idag kom regeringens proposition om barnomsorgspeng. När den införs från halvårsskiftet kommer barnfamiljerna få ytterligare en möjlighet när de planerar för de första åren tillsammans med barnet.

Om man är beredd att ta emot något eller några andras barn i sitt hem, så får man ersättning också för sitt/sina egna, men inte för fler egna barn än det antal andras barn som man tar hand om. Har man två barn och öppnar sitt hem för ännu ett, så får man ersättning för ett av sina egna. Ersättningen ska vara densamma som kommunen lägger på annan fristående verksamhet, i snitt 75.000 kronor per barn och år. Kommunen ska godkänna att personen har lämpliga kvalifikationer att ta hand om andras barn och att lokalerna är ok för verksamheten.

Härligt att på detta sätt ge familjerna större valfrihet och makt över sin egen tillvaro!

Bibehållen A-kassa efter föräldrapenning

Såg en rubrik igår, som gjorde mig mäkta upprörd. En pappa hade fått sänkt A-kassa efter föräldraledighet. Det låter ju helt vansinnigt, när vi försöker bygga ett samhälle där föräldraskap - både mammans och pappans - ska stöttas och uppmuntras!

Redan nu finns ju en regel som säger att mamman får behålla den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som hon hade före graviditeten, om hon blir med barn igen inom två år, även om hon jobbat deltid emellan.

Samma regel måste naturligvis gälla även pappor som tar hand om sina barn. Och samma resonemang måste gälla för A-kassenivån! Hur ska vi annars kunna förvänta oss att pappor ska våga ta risken att vara delaktiga?

Radiointervju med personen bakom EU-kandidaten

Vem är EU-kandidaten Gudrun Brunegård egentligen? Vem är personen bakom uppdraget?

Det var temat i torsdagens Fokus i Radio Kalmar, där jag intervjuades i direktsändning. Klicka på länken så kan du lyssna i efterhand och möta politikern, biståndsarbetaren och även få höra vad som är grunden för mitt liv och mitt engagemang.

http://www.sr.se/webbradio/?type=latestbroadcast&Id=83

Vården startar redan i ambulansen

I går, torsdag, var det dags för en ny färd genom ett snötyngt Småland. Så vackert det är med den nyfallna snön på träd och hus!

Målet var Kalmar för en dag på landstingshuset, mitt emot mitt gamla gymnasium Stagneliusskolan, tillsammans med hälso- och sjukvårdsdelegationen. Intressanta djupdykningar i vad som händer runt om i länet.

Särskilt uppmuntrande är det projekt som redovisades från ortopedkliniken, där man tillsammans med ambulansorganisationen och akuten börjat samarbeta vid misstänkt höftledsfraktur. Redan i ambulansen görs vissa förberedelser, så att patienten slipper ligga på akuten och vänta, utan kan åka direkt till röntgen och sedan till avdelningen i väntan på operation. På så vis får patienten snabbare behandling, samtidigt som både akuten och röntgen avlastas.

Det som kan förundra är bara att man inte tänkt på denna möjlighet tidigare. Det är min starka förväntan att detta arbetssätt omgående överförs till andra sjukdomstillstånd. Eliminera onödig väntetid på akuten och använd den kompetens och tekniska utrustning som finns i ambulanserna!

torsdag 12 februari 2009

Statsrådschaufför i Emils fotspår

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) hedrade Kalmar län med ett besök i onsdags och jag hade äran att följa med. Först ett besök på geriatriska kliniken (åldrandets sjukdomar) i Kalmar, där vår partikamrat i landstingsfullmäktige, Arne Sjöberg, är klinikchef. Han berättade om den vårdideologi som präglar kliniken, där patienten sätts i centrum.

Under förra mandatperioden var det på vippen att dåvarande socialministern Ylva Johansson (S) raderade ut geriatriken som medicinsk specialitet. Men vår egen riksdagsledamot och dåvarande vice ordförande i socialutskottet, Chatrine Pålsson, lyckades stoppa beslutet.

Efter gott fika tillsammans med personal och patienter, då vi bjöds på nybakade muffins, fortsatte vi till Mönsterås. Där fick Maria Larsson höra om det arbete som inleddes under förra mandatperioden, då allianspartierna hade majoriteten i landstinget, och vi införde ett projekt för att hjälpa människor med livsstilsrelaterade sjukdomar. Det har nu införts på alla vårdcentraler, som samtidigt har ändrat namn till hälsocentraler. Mönsterås hälsocentral var en av de första och det var roligt att höra hur olika professioner jobbar tillsammans.

Nästa anhalt var Hultsfred, där Maria Larsson talade om regeringens satsningar på äldre- och folkhälsoarbetet. Under tiden hade snöfallet tilltagit, så vår resa till järnvägsstationen i Nässjö, dit jag skulle leverera Maria och hennes pressekreterare Niclas, blev mer äventyrlig än jag beräknat. De slingriga vägarna över Silverdalen och Lönneberga till Mariannelund var lika vintrigt snörika som när Emil i Lönneberga skulle transportera den sjuke drängen Alfred till doktorn! Jag var glad över min vinterkörningsvana efter åren i Dalarna. Utan den är det tveksamt om vi hade hunnit fram, trots att vi hade beräknat gott om tid. Men vi kom fram till stationen med tre minuters marginal innan tåget gick och det räckte ju ...

Kontrasten var total, gentemot när jag för 18 år sedan skjutsade ambassadören från Nkinga till Nzega på Tanzanias centralplatå, så där en 30 mil söder om Victoriasjön. Ambassadörens ärende var att ombesörja att alla svenskar som jobbade i landet fick möjlighet att rösta.

onsdag 11 februari 2009

Hälsocentraler och årsmöte med Inger Davidson

Vilka dagar!

På måndagen besök på tre av länets hälsocentraler - vilken välsignelse för alla som behöver dem! Kompetenta och engagerade medarbetare, som sätter patienten i centrum. Besöket på Öland innehöll också möte med den kommunala äldrevården, med ett besök på demensboendet Villa Viktoria, där man har skapat en lugn och harmonisk miljö för denna utsatta grupp människor.

Innan ledningsgruppen för Allians för Landstinget i Kalmar län avslutade hann vi också med ett möte med kommunledningen, då förutsättningarna för att skapa en familjecentral i Färjestaden var temat. Familjecentraler har visat sig vara ett utmärkt sätt att stötta familjer och tidigt fånga upp och hjälpa till när det börjar bli jobbigt. Jag hoppas därför att alla hinder undanröjs, så att en sådan kan komma till stånd!

Tisdagen bestod till en stor del av kommunstyrelsens arbetsutskott, då bland annat budgeten för nästa år var på tapeten. Den kommer bli tuff!

Desto trevligare var resten av dagen, som gick åt för förberedelser inför årsmötet för Kristdemokraterna i Vimmerby. Vi fick besök av riksdagsledamoten och vice ordföranden i justitieutskottet, Inger Davidson. Hon har utrett samhällets stöd till föräldrar och efter Ingers anförande medverkade Lena Forsberg, som är enhetschef för Vimmerbys Familjestödet Bubblan. Det var roligt att se hur de bekräftade varandras arbete!

Nu ska jag iväg på folkhögskolepresidium och därefter till Kalmar för att följa vår folkhälso- och äldreminister Maria Larsson (KD) på hennes resa genom länet, med besök på geriatriska kliniken i Kalmar och hälsocentralen i Mönsterås, med avslutning på årsmöte i Hultsfred. Spännande och kul!

Ha en bra dag!

söndag 8 februari 2009

Ölandsbesök med energi och nostalgi

I fredags var jag på Öland. Syftet var att medverka på Kristdemokraternas årsmöte, i egenskap av EU-kandidat. En stor ära, må jag säga!

En given fråga att samtala om var naturligtvis energiöverenskommelsen, som de fyra Allianspartiernas ledare gjort dagen innan. Ett nödvändigt avslut av det dödläge som rått under de senaste decennierna. Som det är utformat tror jag att industrin får ökad drivkraft att hitta effektiva alternativlösningar och ta tillvara spillenergi. Men man har samtidigt lyckats med konststycket att lyfta bort den våta filt som legat över tanken att överhuvud taget diskutera ens ersättning av åldrande kärnkraftverk med ny, effektivare och ännu säkrare teknik.

För mig betyder Öland mycket. När jag växte upp i Oskarshamn och ännu mer sedan vi flyttade till Kalmar, när jag gick i sjuan, så var vi mycket på Öland. Under tonåren brukade jag tillbringa några veckor varje sommar hos konstnärinnan Lotte Laserstein i hennes hus i Strandtorpshage.

Och det var på Öland jag som nittonåring gifte mig, en blåsig augustidag 1977, med min Anders, som jag fortfarande är lyckligt gift med och har tre härliga barn tillsammans med. Bröllopet var på Klintagården, där jag några år tidigare konfirmerats och kommit fram till en egen tro. Efter öppet hus för drygt hundra gäster for släkten till Halltorps gästgiveri och åt en läcker hjortstek. Sedan smög Anders och jag iväg till bröllopssviten, där Anders gjorde en heroisk insats för att befria mig från ett hundratal hårnålar som höll den fem meter långa slöjan på plats ... ;-)

Kul att 31 ½ år senare vara EU-kandidat och hålla årsmötestal på samma plats! Livet är allt bra förunderligt ...

Vad kan månne bloggande föra med sig?

Hej!

Detta är mitt första blogginlägg, efter några år med egen hemsida: www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard . Innan jag hinner göra någon bloggpresentation kan du ju kolla in på hemsidanvem jag är och vad jag står för! Ska bli intressant att se vad detta kan innebära. Nya kontakter? Kvickare reaktioner på vad som händer i världen? Kanske bloggen tar överhanden och hemsidan falnar ... Ja, vi får se! Hej så länge! Gudrun