söndag 30 maj 2010

Dåliga rutiner på Stadshuset

Hur kan rutinerna vara så dåliga att man tappar bort fullmäktigebeslut? Turerna kring min motion om alternativa maträtter, som återges i förra inlägget, är tyvärr inte det enda exemplet.

Till att börja med:

Varför hölls motionen tillbaka så många år i beredningsstadiet? Inlämnad i september 2003 och besvarad först 2007 är en orimligt lång beredningstid. Intentionerna hade man lätt kunnat bifalla direkt, istället för att låta motionen ligga och vänta i flera år.

Tyvärr är det ju ett fenomen som upprepats i oändlighet i vår kommun. Höjden av tafflighet var väl när samma nämnd "tappat bort" min motion om energieffektivisering i kommunens fastigheter. Trots att jag gång på gång, under beredningen av kommunens energi- och miljöplan, påtalade att motionen borde behandlas parallellt, så dök den inte upp förrän en månad efter att energi- och miljöplanen behandlats i fullmäktige.

Och fullmäktiges svar på motionen blev att motionen delvis skulle bifallas och inarbetas i energi- och miljöplanen, som alltså skulle omarbetas. Ändå kunde jag inte se några direkta spår av våra förslag, när vi nyligen fick tillfälle att yttra oss över energi- och miljöplanen!

Frågan kvarstår alltså:

Hur kan rutinerna på Vimmerby kommun vara så dåliga att man gång på gång tappar bort fullmäktigebeslut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar