lördag 24 oktober 2009

Mycket att lära från globalt ledarskap

I två dagar har jag, tillsammans med över 100.000 personer i mer än 50 länder, deltagit i en global ledarskapskonferens via storbildsvideo (Global Leadership Summit). Det var en imponerande skara medverkade i det innehållsrika programmet, som genom sina olika perspektiv gav både bredd och djup åt konferensen. Där fanns allt ifrån kyrkoledare som Bill Hybels och politiska ledare i form av Tony Blair via ekonomiprofessorn Gary Hamel till rockstjärnan Bono i U2.

Inte minst den ganska närgångna intervjun med Tony Blair gav mycket att tänka på. I början av sin karriär var han Storbritanniens mest uppskattade premiärminister, men mot slutet uppvisade förtroendeundersökningar de lägsta siffrorna någonsin för någon premiärminister, på grund av de svåra besluten om att föra landet in i kriget i Irak.

När Tony Blair fick frågan om hur man hanterar sådana motgångar var hans svar: "Räkna välsignelserna!" Vilken utmaning - och vilket perspektiv!

En mycket spännande intervju var den med David Gergen, som varit rådgivare till fyra amerikanska presidenter och som på senare år blivit känd för sina politiska analyser i CNN. Hans ögonvittnesskildringar av Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan och Bill Clinton beskrev kampen mellan den ljusa och den mörka sidan hos människan. Gergen betonade betydelsen av att vara medveten om sina svagheter och att kontinuerligt arbeta med dem för att hålla den mörka sidan under kontroll.

Konferensen avslutades med en intervju med Bono, som utmanade den kristna kyrkan för tre år sedan med sitt engagemang för fattigdomsbekämpning och hälso- och sjukvård i tredje världen. Intervjun varvades med reportage om vad utmaningen för tre år sedan lett till. Hur kyrkoledare burit med sig utmaningen till sina församlingar, som väckts över våra fattiga bröders och systrare behov. Resultatet var bland annat barnsjukhus i Malawi, miljontals myggnät i Etiopien och Rwanda, fotbollsarena i en sydafrikansk kåkstad.

Och Bono var imponerad, för att inte säga frustrerad. Hur gärna han än skulle vilja, så kunde han inte längre anklaga kyrkan för passivitet. Han konstaterade att det skett en enorm förändring och blivit ett väldigt engagemang, som lett till bättre levnadsvillkor för mängder av fattiga i Afrika.

Men arbetet är inte slutfört, även om konferensen är slut. Vi som lever i Sverige är enormt priviligierade. Vi får aldrig glömma det ansvar vi har för våra minsta bröder och systrar. Som en kvinna sa i reportaget: "Jag är ensamstående mamma och har inga marginaler. Men om jag avstår från en kopp kaffe och lägger undan de pengarna, så räcker det för vaccination av ett barn i Afrika."

Med ett sådant perspektiv kan man inte misslyckas - ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!

onsdag 21 oktober 2009

Utan alliansen ingen utveckling i landstinget!

Efter att ha läst den rödgröna majoritetens budgetförslag konstaterar jag att utan Alliansen hade det inte blivit mycket av den.

De enda nyheterna i budgeten är satsningar som vi i landstingsalliansen har drivit år efter år, men fått avslag på. Och enda skälet till att budgeten för 2010 är i balans är tack vare Alliansregeringens konjunktursatsning.

Inga egna idéer, inga egna tankar inför 2011 och 2012.

Men det gör inget - vi är beredda att ta över om ett år!

måndag 19 oktober 2009

Äntligen rättvisa för personer med ätstörning i norra länet!

De som bor i norra delarna av Kalmar län och lider av ätstörningar har inte likvärdig vård med dem som bor i södra länsdelen. Detta är något som vi i landstingsalliansen år efter år har lyft i våra budgetyrkanden. Och år efter år har den rödgröna majoriteten avvisat våra förslag, trots att vi har haft finansieringen klar.

Inte minst vänsterpartisten Thomas Markljung från Västervik har försvarat majoritetens avslag. Jag har haft åtskilliga debatter, där han har påstått att det i själva verket inte är några problem att unga tjejer och killar från norra länet inte kan få mer kvalificerad vård och behandling på nära håll. Man har ju löst det från fall till fall - ibland genom att skicka personen ifråga till Kalmar (14 mil från Västervik och Vimmerby) eller Linköping (tio mil bort).

Inte så lätt att bedriva exempelvis ätträning som dagvård med sådana avstånd, kan tyckas ...

Idag går samma Thomas Markljung (V) ut i Västerviks-Tidningen och Radio Kalmar och är "väldigt glad för att ha fått till den här satsningen", genom att majoriteten nu lägger en miljon till barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik för att de ska lösa problemet.

Men Thomas, om våra upprepade förslag under tidigare år inte var grundade på ett faktiskt behov, som du försökte påskina i debatten, varför är du då så glad över att majoriteten har skakat fram pengarna nu? Var det för att du förutsåg att vi skulle återkomma med förslaget om likvärdig vård av ätstörningar för norra länsdelens befolkning ända tills vi fått igenom det? Självklart tyckte du att det var bättre att förekomma än förekommas!

- Inte ett budgetfullmäktige till då jag tvingas försvara det här orimliga missförhållandet, har du säkert tänkt. Jag kan förstå att du är både glad och lättad!

Som jag uttryckte det i intervjun med Radio Kalmar: - "Det är välkommet att de (majoriteten) äntligen har fallit till föga" (för våra argument).

Men framför allt är det ett viktigt och riktigt beslut för likabehandlingen av dem som lider av ätstörningar, som nu kommer få möjlighet till bättre vård och behandling i närområdet.

http://www.sr.se/kalmar/nyheter/artikel.asp?artikel=3177182

Historielös fräckhet när Sverigedemokraterna "kapar" Astrid Lindgren

I helgen hade Sverigedemokraterna kongress. Partisekreteraren Björn Söder hade då fräckheten att använda sig av Astrid Lindgrens berättelse om bröderna Lejonhjärtas kamp mot förtryckaren Tengil, som en bild på det egna partiets arbete och ambitioner.

Det fräcka, som jag ser det, är hur man använder sig av världens mest kända och älskade barnboksförfattare, för att ge sin egen bild av "svenskheten" legitimitet. Samtidigt bortser Söder fullständigt från det väl dokumenterade faktum att Astrid Lindgren stod för varje människas lika värde. Hon tog alltid de svaga och utsatt i försvar och var tydlig antinazist.

På kunskapscentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby finns en mycket bra och informativ utställning om Astrid som person, där bland annat hennes verksamhet och ställningstagande under Andra Världskriget skildras.

Astrid Lindgren stod ungefär så långt från Sverigedemokraternas idéer som det är möjligt. Därför är det en historielös fräckhet när Sverigedemokraterna nu försöker använda Astrid Lindgren som förkläde för att sprida sin propaganda.

söndag 18 oktober 2009

Klargörande om sjukskrivningar och förtidspensioner

I Svenska Dagbladet klargör idag PJ AndersLinder under rubriken "Europas sjuke man kvicknar till" den rödgröna retorikens ihålighet när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar före och efter maktskiftet.

De flesta minns nog hur sjukskskrivningstalen fullständigt okontrollerat sköt i höjden i början och mitten av 2000-talet. Många gick sjukskrivna år efter år utan några åtgärder - ett förakt för den enskilda människans lidande och behov av bekräftelse och rehabilitering, kan man tycka. När statistiken började bli allt för pinsam för Göran Persson (S) började den dåvarande regeringen att skicka in massor av långtidssjukskrivna i förtidspensioneringar.

För att citera PJ Anders Linder: "Det är egentligen bra magstarkt av vänsterpartierna att anklaga Alliansen för snålhet. Den rödgröna favoritåtgärden har varit förtidspension, som bara ger 64 procent av lönen i sjukersättning. Jämför det med regeringens så hårt kritiserade ”förlängda sjukpenning”, som ger 75 procent – och notera att förtidspensioneringarna har rasat i antal. Hittills i år har 1820 personer per månad förtidspensionerats med 64 procent av lönen. Under Socialdemokraternas sista tid vid makten var dessa pensioneringar dubbelt så många och toppåret 2004 var de över 6000 per månad. Tvåhundra om dagen!"

Rätt så talande siffror över vilket hyckleri det i själva verket är, när de röd-gröna ledarna försöker få Alliansregeringen att framstå som hjärtlösa!

Läs PJ Anders Linders artikel i sin helhet: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3669627.svd

onsdag 14 oktober 2009

"God omvårdnad sänker kostnaderna"

Vid morgonläsningen av länets nättidningar fastnade mina ögon på rubriken "God omvårdnad sänker kostnaderna".

- Så bra! tänkte jag. Äntligen har en studie visat det jag som sjuksköterska har god erfarenhet av!

Kanske alldeles speciellt inom äldrevården finns tydliga samband. När omvårdnaden är god ger man patienten tid och vid behov även hjälp att äta. Väl sammansatt kost och möjlighet att röra sig, bidrar till att hålla kroppens naturliga funktioner igång. Med ett gott nutritionsläge minskar exempelvis infektionsrisk och trycksår. Kunnig vårdpersonal ser till att sängliggande patienter får hjälp att vända sig, man avlastar utsatta punkter på olika sätt och masserar för att inte trycksår ska uppstå. I den goda omvårdnaden ingår även den psykosociala biten: När den gamle känner sig sedd, hörd och respekterad behövs mindre lugnande mediciner.

God omvårdnad kostar naturligtvis, i form av att det krävs personal och kompetens. Men man får igen det i form av att brukarna, patienterna, mår bättre och har mindre behov av att belasta sjukvården.

När jag sedan klickade på rubriken med förväntan att få mina teser bekräftade, så möttes jag av en bild på ett barn och en hund.

- Ja, tänkte jag. Hur många gånger har jag inte sett hur små barn och djur väcker slumrande instikter till liv hos dementa? Hur ett lugn infinner sig, hur röstläget förändras, hur patienten fokuserar på en annan varelse i behov av skydd, kärlek och omsorg. Det finns till och med äldreboenden där man har en huskatt, för att den bidrar med sådan ro hos de gamla.

När jag började läsa artikeln, så visade det sig att den handlade om råd från en veterinär: Om man sköter om sitt husdjur så sänker man kostnaderna. Bara det att jag aldrig använt begreppet omvårdnad när jag ägnar mig åt pälsvård eller fästingjakt på katten Ramses.

Nåja, det är kanske inte allt för cyniskt att dra slutsatsen att det mesta mår bra av underhåll och att underhåll (dvs omvårdnad i vidgad bemärkelse) i stort sett alltid är billigare än reparation (vård), det må gälla den egna kroppen, ens familj, patienterna, husdjuren, huset eller bilen. Men för mig som sjuksköterska, med många års erfarenhet av äldrevård, så är just omvårdnaden av en gammal människa med ett långt liv bakom sig, närmast en kärleksgärning, mer än ett professionellt utövande.

tisdag 13 oktober 2009

Rätt person på rätt plats när Anders leder Alliansens sjukvårdsutveckling

Dagens nyhet om Alliansens politikutvecklingsgrupper är glädjande ur både ett läns- och ett nationellt perspektiv. Anders Andersson (KD), Järnforsen, får förtroendet att leda sjukvårdsgruppen, där även socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C), sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och ordföranden i Västra Götalands hälso- och sjukvårdsnämnd Jonas Andersson (FP) ingår.

Göran Hägglund bekräftar genom denna utnämning Anders Anderssons gedigna kompetens och erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet, men också hans förmåga att leda en rad framstående personer till att utforma en gemensam och sammanhållen sjukvårdspolitik för Allians för Sverige under de kommande fyra åren.

Utnämningen är ett bevis på att Anders Anderssons karriär långt ifrån är slut. De som befarat att han skulle riskera att försvinna in i något anonymt mörker när han går till riksdagen har fått bevis på motsatsen. Istället får han en ny, nationell arena, där hans kompetens och ledaregenskaper får komma till nytta - förhoppningsvis för hela svenska folket, med fortsatt regeringsinnehav hos Alliansen.

måndag 12 oktober 2009

Långsiktig trygghet på norra Öland

Idag gjorde landstingsalliansen studiebesök på Norra Ölands Läkarmottagning i Löttorp. Doktor Niklas Högerås har sedan en månad öppnat en egen mottagning. Han har redan omkring tusen personer listade.

Det är en glädje att se någon satsa långsiktigt på att serva norra Ölands åldrande befolkning med hälso- och sjukvård, efter alla år med kortsiktiga lösningar! Jag blev också imponerad och berörd av Niklas Högerås människosyn och hans sätt att självklart sätta patienten i centrum.

Jag önskar Niklas all lycka till!

Hälsoutmaning med förhinder

Under några veckor har det snurrat rejält omkring Hälsoutmaningen mellan landstingsmajoriteten och Alliansen. Som jag uppfattade det var det majoriteten som låg på väldeliga och ville ha presskonferenser och offentliga tävlingar i olika grenar osv.

Från Alliansens sida tyckte vi att det gav fel signaler att försöka tävla i hälsa. Istället ville vi utforma det på ett mer informellt och lekfullt sätt, med stegräknare typ Berlintrampet, som vi gjorde förra hösten, och allt emellanåt någon turnering i exempelvis bowling, minigolf eller innebandy.

I samband med landstingsfullmäktige härom veckan dök det upp en badrumsvåg, som någon 'råkat' stoppa ned i väskan. På lunchrasten vägde de båda lagen in sig, helt avidentifierat och improviserat. Någon journalist snappade tydligen upp detta och det drogs helt felaktiga slutsatser om bantningstävling och några smått hysteriska dygn följde. Det lär till och med ha funnits journalister som begärt att få ut noteringarna som offentlig handling (som det förstås inte var, eftersom det inte gjordes av någon myndighetsperson och dessutom på vår fritid)!

Själv intervjuades jag i telefon från Bryssel av Östran och någon dag senare av Vimmerby Tidning. Häromdagen blev jag till och med uppringd av Dagens Samhälle. Min samordnarkollega Johan Gustafsson var till och med i TV-intervju.

Reaktionerna uteblev inte. Kommentarer från människor man mötte - och på nätet. Mer eller mindre entusiatiska, mer eller mindre nyanserade, mer eller mindre sakliga.

Man kan konstatera att det vi gör som politiker engagerar - och allt som kan förknippas med vikt är känsligt, även om det i det här fallet rörde sig om en missuppfattning. Eventuella förändringar i vikten bör rimligen vara en följd av att vi motiverats att röra oss mer, inte att vi bantar. För det gör vi inte!

Idag var det dags för det första delmomentet i Hälsoutmaningen. Sedan flera veckor hade vi tillsammans bokat in kvällen för en bowlingturnering mellan den röd-gröna majoriteten och oss i Alliansen. Döm om vår förvåning då vi i förmiddags fick beskedet att majoriteten inte ställde upp! Den ena efter den andra hade tydligen fått förhinder och bara en återstod, varför man lämnade walk over.

Det är nästan så man undrar om majoriteten egentligen var ute efter en ren PR-historia och tappade sugen när vi inte ville blanda in media. Men när nu media fått upp intresset, varför backar då majoriteten?

fredag 9 oktober 2009

Miljöpartistiska grodor i landstingets ankdamm

Under den senaste dryga veckan har vi i Kalmar län hunnit avhandla både landstingsfullmäktige förra onsdagen och landstingsstyrelse igår. Många viktiga frågor diskuterades, inte minst beslutet om vårdval, Hälsoval Kalmar, som kommer att stärka patientens rätt att själv välja vårdgivare i primärvården.

Miljöpartiets landstingsråd Ann Hellenborg, med primärvård, folkhälsa och miljö som ansvarsområden, var märkligt tyst vid båda tillfällena. Kanske inte så konstigt, med tanke på att hon fått besked av sina partikamrater att hon kommer att få sluta sitt uppdrag i förtid. Det blev tydligen några grodor för mycket. Hennes uttalande, om att vaccinet mot svininfluensan var att jämföra med neurosedyn, blev uppenbarligen droppen.

Akko Karlsson är enligt media den som ska träda in i Anns ställe under resten av mandatperioden. Frågan är hur många grodor hon ska hinna producera under den tiden.

Under fullmäktigedebatten om min interpellation om MVC i Högsby, Torsås och Emmaboda, lyckades Akko reta upp hela alliansgruppen med sina svepande och ovidkommande omdömen. När hon kryddade det hela med att dra in Anna Anka och på ett fullkomligt absurt sätt pådyvla oss med att hylla hennes livsstil och syn på kvinnans roll, då kokade hela alliansgruppen.

Jag krävde en ursäkt och att hon skulle ta tillbaka sitt uttalande. Akko bad mycket riktigt om ursäkt om hon trampat alliansgruppen på tårna, men kunde inte låta bli att avsluta det hela med en onödig släng.

Vid gårdagens landstingsstyrelse behandlades landstingets miljöplan. Det dokument som skulle beslutas hade uppenbarligen genomgått ändringar in i det sista. Frågan är om ändringarna varit till det bättre, om man ser till vad resultatet blev. Det dokument som diskuterades verkar helt bortse från den nu gällande miljöplanen och de mål och referensytor som finns i det.

Christer Jonssons (C) analys, av det föreliggande dokumentets brister och hur man totalt försummat att följa upp den nu gällande miljöplanen, var minst sagt avslöjande. "En avklädd skyltdocka i det röd-gröna skyltfönstret", som Henrik Yngvesson (M) uttryckte det.

Jag kan förstå att Akko, som miljöpartist och förmodligen den som stått för en del av "förbättringarna" av det förslag som behandlades, kunde känna behov av att med ordkaskader försöka prata bort sina tillkortakommanden. Att en och annan groda hoppade ur munnen i hastigheten kan ju vara begripligt.

Det var mer än en åhörare som hajade till när Akko frankt deklarerade att eftersom det nu finns två tankställen för biogas i länet så skulle landstinget hädanefter endast inköpa biogasdrivna tjänstebilar. Christer Jonsson upprepade i ett inlägg vad hon sagt, utan att hon korrigerade sig.

Jag ställde därför en kontrollfråga till Akko, om hon verkligen menade att exempelvis tjänstebilar vid hälsocentralerna i Högsby, Hultsfred och Vimmerby skulle drivas med biogas och alltså tvingas köra till Västervik respektive Kalmar varje gång de ska tankas. Då kom en lång harang, kryddad med ett kränkande omdöme, men utan någon dementi eller rättelse av vad hon tidigare hade sagt.

Inte förrän efter ytterligare en kontrollfråga från mig backade Akko och förklarade att vilken sorts miljöbil som skulle väljas skulle anpassas efter vad som var lämpligt för respektive område och ändamål.

Efter de senaste veckornas närkontakt med Akko Karlssons debatteknik kan jag konstatera att hon inte bara är ordrik, vilket var känt sedan tidigare. När argumenten tryter tar hon till förklenande omdömen om sina debattmotståndare. När orden ibland springer ifrån henne så backar hon inte utan att samtidigt klippa till med ytterligare kränkningar.

Under mina nio år i landstinget har jag mer än en gång konstaterat att debattklimatet är betydligt tuffare än i kommunfullmäktige. De allra flesta klarar dock att på ett föredömligt sätt skilja på sak och person. Man kritiserar varandras uppfattning, ställningstagande och argumentation.

Akko Karlsson uppvisar en helt annan sida, där hon istället hånar sina debattmotståndare enligt en förvrängd version av principen anfall är bästa försvar.

Allmän varning utfärdas: Grodorna anfaller!