måndag 7 juni 2010

Färjestaden - bra men trångbodd hälsocentral

Kristdemokraternas landstingsgrupp har idag haft gruppmöte på Färjestadens Hälsocentral. Verksamhetschefen Patrik Glasberg hade avsatt en stund för att informera om hälsocentralens arbete.

Färjestadsborna har en väl fungerande och framgångsrik hälsocentral, med goda resultat i diverse mätningar. Jag har bl a själv varit med och delat ut landstingets läkemedelspris till hälsocentralens personal.

Men det finns också ett antal utmaningar.

Hur kommer de förändrade förutsättningarna att påverka hälsocentralen när Hälsoval Kalmar införs? Håller de ekonomiska beräkningarna? Ska man stå sig i konkurrensen om det kommer nya vårdgivare som etablerar sig i området?

När ska man äntligen få besked om de välbehövliga nya lokaler som är av nöden för att ge personalen en rimlig arbetsmiljö? I nuläget är man synnerligen trångbodda och skulle knappast få lokalerna godkända vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Ska det någonsin bli någon familjecentral för barn och föräldrar på södra Öland?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar