söndag 16 maj 2010

Onyanserad Mona Sahlin emot människors lika värde!

Bevare oss väl från att få en statsminister som är så totalt onyanserad som Mona Sahlin. Nu har hon gjort det igen. För att vinna applåder och kortsiktiga populistiska poäng har hon upprepat en gammal plumphet: "Det Kristdemokraterna är för, det är vi emot."

I så fall är Mona Sahlin och hela den applåderande miljöpartikongressen emot principen att alla människor är lika mycket värda.

Ja, hon bevisar det ju själv, genom att så kategoriskt slå fast att inget av värde eller betydelse kan komma från kristdemokraterna. Sorgligt!

Ska man ta henne på orden är alltså Mona Sahlin emot det arbete som socialminister Göran Hägglund har gjort för att halvera väntetiderna till sjukvård och den trefaldiga skattesänkningen för pensionärer som han drivit igenom. Hon tar avstånd från äldreminister Maria Larssons arbete med att göra äldrevården värdigare. Hon hade inte velat ha det konjunkturstöd till kommuner och landsting som kommunminister Mats Odell lyckades få igenom.

Det skulle vara frestande att gå vidare i uppräkningen av allt gott som Kristdemokraterna har bidragit med i regeringen och det vi har ambitionen att genomföra i framtiden, men som alltså Mona Sahlin är emot, i enlighet med sitt famösa uttalande. Men då skulle jag falla i samma onyanserat svart-vita fälla som Mona Sahlin själv gjorde.

För jag förstår att hon egentligen inte bokstavligt menade vad hon sa.

Men jag kan inte låta bli att citera från Kristdemokraternas principprogram sidan 13. Där, och på sidorna runt omkring, talas det om ofullkomlighetstanken, dvs att vi människor begår misstag och inte alltid väljer rätt i spänningsfältet mellan det goda och det onda. Jag citerar:

"Insikten om människans ofullkomlighet klargör behovet av medborgerlig samverkan och maktdelning och lägger en viktig grund för en utvecklad och realistisk syn på demokratin. I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken dessutom insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter."

Nu är kanske inte ödmjukhet Mona Sahlins paradgren, men kanske även hon en vacker dag kan inse hur vist detta är uttryckt och att en konsekvens borde vara att inte så kategoriskt avfärda allt vad ett parti står för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar