måndag 17 maj 2010

Människovärdet - en ideologisk grundsyn

Idag har Sveriges Radio kört resultatet av en enkätundersökning bland lokalpolitiker om hur man skulle ställa sig om Sverigedemokraterna blev vågmästare. I Radio Kalmars sändningar hade man tagit med en intervju med mig.

Mitt svar är att jag skulle vara beredd att söka blocköverskridande lösningar, för att undvika att Sverigedemokraterna skulle få ett otillbörligt inflytande.

Skälet till det är att människovärdesprincipen ligger som grund för Kristdemokraternas ideologi. Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika, oavsett bakgrund, kön, religion osv.

När man skrapar på ytan för Sverigedemokraternas politik, även i till synes enkla vardagsfrågor, så träder det fram ett mönster, där även småfrågor går att härleda till deras stora huvudfråga, som bottnar i ett förakt för människor från andra delar av vår värld.

Det är så fjärran från kristdemokratisk människosyn som man kan komma. Så länge vi inte får egen majoritet är det därför bättre att söka samarbetspartners bland partier som delar synen på människovärdet.


http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2368537&BroadcastDate=&IsBlock=

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7135991.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar