onsdag 5 maj 2010

Erbjud alternativa maträtter från det nya centralköket!

I många år har jag arbetat med frågan om skolmaten, inte minst utifrån min bakgrund som skolsköterska. Jag har sett otaliga barn och ungdomar, som slarvat med maten, eftersom de inte tyckt om dagens maträtt, med huvudvärk och koncentrationssvårigheter som följd. Självklart finns en överhängande risk att detta påverkar studieresultaten.

I många kommuner erbjuder man flera alternativa maträtter, vilket ökar sannolikheten att varje elev gillar åtminstone någon av rätterna.

Jag skrev därför 2003 en motion till kommunfullmäktige, för att man ska ta med den aspekten i planeringen för det nya centralköket. Fullmäktige gav år 2007 teknik- och servicenämnden i uppdrag att beakta denna intention i det fortsatta arbetet.

Enligt all information vi beslutsfattare har fått, så skulle det bli lättare att tillmötesgå önskemålet om flera maträtter genom det nya centralköket.

Nu är byggnationen igång. Ändå har vi fått veta att man inte alls planerar för att laga fler än en maträtt!

Något måste ha gått snett efter vägen. Därför har jag, tillsammans med omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson och Jaroslav Sranka, vice ordförande i barn- och ungdomsnämden, lämnat en skrivelse idag. Vi förväntar oss att man följer fullmäktiges uppdrag och erbjuder fler än en maträtt till barn och äldre med matdistribution från det nya centralköket.

Läs skrivelsen här:

http://www.vimmerby.kristdemokraterna.se/web-Vimmerby-content/web-Vimmerby-nyheter/

Jag har placerat min blogg i Vimmerbybloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar