tisdag 11 maj 2010

De rödgröna valsveken

Jag gillar inte att vara i opposition. Men ett uppdrag oppositionen har är att granska den sittande majoriteten, hur de sköter sitt uppdrag och hur de lever upp till vad de lovade inför valet.

Därför har Allians för Landstinget i Kalmar län granskat den nuvarande majoritetens vallöften 2006. Av ett tjugotal löften, som vaskats fram ur artiklar, program och bloggar, har endast fem har blivit verklighet medan femton inte har infriats. Bara tjugofem procent av löftena har alltså majoriteten lyckats genomföra.

Alliansen har rangordnat en tio-värsta-lista. Patientavgiftshöjningar och höjningar av egenavgifter på hjälpmedel hamnar i topp.

Socialdemokraterna skrev i sitt valmanifest 2006 att sjukvården i Kalmar län utmanades av krav på höjda avgifter och att man säger nej till en sådan utveckling. I själva verket har de sagt ja till en sådan utveckling. Så sent som 2009 höjde man patient- och egenavgifterna på hjälpmedel till att vara de högsta i landet. Detta är ett tydligt exempel på ett löftessvek från Socialdemokraterna.

På sveklistans andra plats placerar Alliansen de rödgrönas psykiatripolitik under mandatperioden. Inför valet 2006 lovade man att öka insatserna mot den psykiska ohälsan, att satsa på öppenvård inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och att psykiatrin skulle göras mer lättillgänglig.

Vänstergänget har visat en oerhörd brist på ledarskap när det gäller psykiatrin. Dåligt politiskt ledarskap har i själva verket inte gett någon satsning alls på de bristfälliga lokalerna på BUP i Kalmar. Det råder brist på vårdplatser och flera granskningar har riktat kritik mot vårdens innehåll, särskilt när det handlar om samverkan mellan landstinget och kommunerna. Personalen gör ett bra jobb men behöver en politisk ledning som är engagerad, intresserad och som gör vad den lovat istället för att passivt sitta med armarna i kors och inte ta sitt ansvar för verksamheten.

Rätten till heltid fanns med i Socialdemokraternas valmanifest 2006. Detta vill Alliansen nu placera på tredje plats på sin 10-värsta-lista.

Rätten till heltid var ett av socialdemokraternas allra viktigaste vallöften inför valet 2006. I praktiken blev ”rätten” bara en ”möjlighet” som till slut blev en ”önskan”. Rätten till heltid kom ju att kallas önskad sysselsättningsgrad. Den rödgröna majoriteten har grundlurat personalen i vårt landsting. Av de cirka 6 000 anställda har endast 39 fått heltid inom den ”särskilda satsning ” man gjort under de rödgrönas tid vid makten.

”Se till att ingen hamnar mellan stolarna. Vi vill sudda ut alla onödiga gränser mellan kommuner och landsting för att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg”, skriver S i 2006 års valmanifest. Alliansen vill placera detta vallöfte just utanför pallplats på sin lista.

Det finns många exempel på hur den rödgröna majoriteten har svikit väljarna i detta avseende. Det började bra med målet att varje kommun ska ha en familjecentral, men sen kom etableringsstoppet och den samverkan mellan kommun och landsting som en familjecentral kan innebära kom på skam. Genomlysningarna av psykiatrin visar att det fortfarande är många patienter som hamnar mellan stolarna. Det saknas en förmåga att systematiskt utveckla samverkan med kommunerna, vilket var vad man lovade i valrörelsen och det har man svikit.

Detta var det budskap som de fyra allianslandstingsråden hade med vid gårdagens pressturné runt länet.

VästerviksTidningen ställde vår revision mot majoritetens nya löften, när de hade en presskonferens senare samma dag.

Anders Henriksson (S) tycker, i en angränsande artikel, att vi svartmålar vården.

Där har han fullständigt fel. I det här fallet är det inte vården som granskas, utan han själv och hans sätt att leda arbetet med vårdens utveckling i länet. Det är en avsevärd skillnad - och ett ansvar som han inte kan frånsäga sig så länge han väljer att sitta kvar som landstingsstyrelsens ordförande.

Men det kan ju vara så att han mentalt börjar förbereda sig för att lämna ordförandestolen till hösten. Det vore på tiden!

http://www.vt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5374289

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar