måndag 24 maj 2010

Läk ihop Virserum innan ni vill ta över Vimmerby!

Nu är Lennart Beijer (V) igång igen. I artiklar i Vimmerby Tidning och Barometern för han återigen tal om att slå ihop Hultsfreds kommun med Vimmerby. Så snart som möjligt.

Han har rätt i vissa delar, exempelvis att man kan spara stora summor genom att samnyttja resurser.

Men om en kommunsammanslagning ska bli framgångsrik krävs att de olika delarna känner samhörighet och att ingen del blir försummad. Det är inte direkt någon gren där det sosse-och-vänsterstyrda Hultsfred visat särskilt stor skicklighet.

Tvärtom sjuder missnöjet i Virserum så till den grad att jag hört mer än en uttrycka att de helst skulle vilja bryta loss sin kommundel från Hultsfred, eftersom man känner sig direkt motarbetad av sin egen kommunledning.

Nej, min väg handlar mer om samverkan än om samgående. Inom räddningstjänst, inom miljö- och hälsoskydd osv kan helt visst resurser nyttjas gemensamt för att få en större volym på arbetet och därmed större effektivitet.

När det gäller växel, telefoni och IT borde det inte finnas några som helst problem att samarbeta.

Och när det gäller gymnasieutbildningarna så är en samverkan på gång att ta form.

Låt tiden utvisa om det fungerar på ett sätt som båda inblandade parterna kan känna sig inte bara tillfreds med utan dessutom uppleva som ömsesidigt framgångsrikt. Då kan det byggas upp tillräckligt med tillit för att gå vidare med samverkan i större omfattning.

Men först behöver nog vänsterstyret i Hultsfred lära sig hemläxan i sin egen kommun.

http://www.barometern.se/nyheter/hultsfred/beijer-vill-sla-ihop-hultsfred-med-vimmerby(1936692).gm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar