fredag 7 maj 2010

Barnperspektiv.se och Globträdet

De senaste dagarna har barnperspektivet verkligen varit i fokus. Igår lanserade socialminister Göran Hägglund (KD), som ansvarar för barnrättsfrågor, sajten Barnperspektivet.se Det är en stödjande sajt för vuxna om barn. Göran Hägglund: Lanseringen av Barnperspektivet.se

På Barnperspektivet.se får man tips om hur man samtalar med barn om svåra saker, hur man sätter gränser så att barnet förstår varför, hur barn kan uppleva en skilsmässa osv. Framför allt uppmuntras vi vuxna att alltid samtala med barnen oavsett om det känns svårt, det värsta är att inte göra det.

BRIS har sedan länge en vuxentelefon dit man kan ringa vid frågor kring barn. Ur detta kom idén om att ha en sajt dit föräldrar och andra vuxna kan söka svar på frågor som dyker upp i vardagen.

Vimmerby kommun är med i nätverket Globträdet, som står under FN:s beskydd. Det är en organisation som arbetar med att skapa mötesplatser där barn får möta beslutsfattare för att göra sina röster hörda, i enlighet med FN:s barnkonvention.

Tanken är att, enligt traditionen i exempelvis afrikanska byar, samlas under ett träd för att samtala och hitta lösningar. En stor akacia på FN:s område i Nairobi är därför det symboliska moderträdet till ett antal liknande Globträd runt Victoriasjön och på andra håll.Vimmerbys Globträd finns vid Astrid Lindgrens Näs. Det är det träd som inspirerade Astrid när hon hittade på Pippi Långstrums sockerdricksträd. Den 5 maj firas Globträdsdagen. Dagen till ära var organisationens grundare, Kajsa Dahlström med, tillsammans med bl a några killar från Nairobis slum, som genom drama har berättat för svenska ungdomar om livet i slummen.Kajsa Dahlström berättar om tanken bakom Globträdet och hur man arbetar med att stärka barns rätt att göra sin röst hörd runt om i världen.En ceremoni hölls, där barn från olika skolor och stadier överlämnade en budkavle med sina förslag till några av kommunens beslutsfattare.När Göran Hägglund (KD) besökte Vimmerby härom året introducerades han för Globträdet, här tillsammans med Kristdemokraternas distriktsordförande Anders Andersson och mig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar