onsdag 26 maj 2010

Oroväckande s-förakt för parlamentet

En ny tid tycks vara på gång i det socialdemokratiskt styrda Landstinget i Kalmar län. Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, visade idag att han ser sig som överordnad det folkvalda parlamentet. I en skrivelse med hans namnteckning utraderas ett beslut fattat av landstingsfullmäktige.

Detta är en mycket oroväckande signal. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. De beslut som fattas där kan rimligtvis inte ändras utan att samma församling beslutar så.

Men den självgoda landstingsmajoriteten anser sig alltså stå över sådana futtigheter som ett folkvalt parlament.

Vad gäller då frågan? Jo, i juni förra året beslutade vänsterstyret att bromsa in fortsatt utbyggnad av familjecentraler. Mot Allianspartiernas protester, ska tilläggas. Skälet var det svåra ekonomiska läget, mitt i finanskrisen.

Beslutet innehöll inget om att man kunde återuppta arbetet med att etablera nya familjecentraler när läget omsider lättade.

Från Allianspartiernas sida lade vi en skrivelse om att det nu var dags för landstingsfullmäktige att ta bort etableringsstoppet.

Idag behandlades den av landstingsstyrelsen. Det fanns en missivtext, som hänvisade till landstingsmajoritetens budgetriktlinjer, som avlämnades härom veckan. Där står det att landstinget "ska vara pådrivande" för att organisera familjecentraler i samarbete med kommunerna.

Och dessa ord i vänsterstyrets budgetriktlinjer ska alltså väga tyngre än ett beslut av landstingsfullmäktige! Horribelt!

Hade majoriteten haft minsta respekt för den demokratiska ordningen, så hade man tagit med vår skrivelse vid det extra sammanträdet med landstingsstyrelsen som hölls omedelbart före landstingsfullmäktige. Då hade man kunnat riva upp beslutet i fullmäktige, i laga ordning.

Istället besudlar socialisterna sina händer i ett rent förakt mot det demokratiska systemet. Det är illavarslande.

Kännetecknande för ärendet var att (för första gången denna mandatperiod?) var det inte landstingsdirektören som undertecknat missivskrivelsen, utan landstingsstyrelsens ordförande själv, dvs Anders Henriksson (S).

Det är en tröst att landstingets tjänstemannaledning visar respekt för demokratin, när inte den politiska ledningen gör det.

Det skulle vara intressant att höra hur en domstol skulle bedöma Anders Henrikssons agerande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar