onsdag 12 maj 2010

Grattis alla världens sjuksköterskor!

Idag, den 12 maj, är det den Internationella Sjusköterskedagen. Hela världens alla sjuksköterskors egen dag. Dagen är inte utmärkt i våra svenska almanackor, men i den anglofona världen är dagen väl känd som Florence Nightingale-dagen.

Den 12 maj 1820 föddes hon, Florence Nightingale. Hon blev känd som "Damen med oljelampan", den självuppoffrande engelska sjuksköterskan, som vandrade om nätterna längs de ändlösa raderna med bäddar på krigssjukhuset i Üsküdar, och skötte om skadade och döende soldater från Krimkriget. Hon var en flitig skribent, men även en analytisk och strukturerad omvårdnasteoretiker och statistiker. När hon kom tillbaka hem till England efter Krimkriget startade hon den första sjuksköterskeskolan vid S:t Thomas's Hospital i London.

Lite av denna mångsidiga dams internationella betydelse insåg jag under mina år som sjuksköterska i Tanzania. Den 12 maj högtidlighålls med en samling på kvällen. Då läses dikter och tal hålls av Doctor in Charge och Matron in Charge. Det sjungs, dricks te med mycket socker och mjölk och äts frityrkokta vetebullar, maandazi.

Som avslutning vid högtiden står alla med höjd högerhand och läser sjuksköterskeeden unisont, samma ed som sjuksköterskorna en gång svurit vid sin examenshögtid:

- I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully.
- I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug.
- I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling.
- With loyalty will I endeavor to aid the physician, in his work, and devote myself to the welfare of those committed to my care.

Kortfattat innebär det att man lovar att utöva sitt yrke troget. Man avstår från det onda och lovar att inte själv inta eller medvetet ge någon patient något skadligt läkemedel. Slutligen lovar man att lojalt bistå läkaren i hans arbet och hängivet ägna sig åt dem som man fått anförtrodda i sin vård.

Vetskapen att sjuksköterskor över hela världen samlas denna dag och upprepar sina löften skapar stor samhörighet och högtid.

I Sverige har vi ännu inte tagit upp den traditionen, men det kanske kan vara något att fundera på för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar