måndag 24 maj 2010

Familjepolitik - från vaggan till graven!

Familjen är den grundläggande byggstenen i samhället. I närheten till mor och far utvecklas det nyfödda barnets anknytning till mor och far, något som är av fundamental betydelse för barnets framtida förmåga att känna trygghet och tillit.

I familjen utvecklas känslan för rätt och fel. Där överförs värderingar och där lär sig barn hur man löser konflikter. Många nyblivna föräldrar känner sig osäkra i den nya rollen och behöver stöd. Där det inte finns tillräckliga nätverk i form av släktningar, grannar och arbetskamrater behöver samhället stärka upp. Men generellt har varje förälder en instinktiv känsla för vad som är bäst för det lilla skyddslösa barn som anförtrotts i ens vård.

Jag har haft förmånen att ingå i Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp. För ett år sedan presenterades våra förslag till ett vidareutvecklat familjepolitiskt program - där vi också täcker in familjen i vidare bemärkelse.

För det är ju så att min familj inte bara är jag och min man och våra barn. Min familj omfattar också mina barnbarn, mina föräldrar och svärföräldrar. Och jag vill även räkna in min bror och min mans syskon med familjer i min familj.

Människan är inte någon isolerad företeelse. Vi ingår i ett socialt sammanhang.

Därför är jag både stolt och nöjd med det tiopunktsprogram som Maria Larsson (KD) nu har presenterat, för hur Kristdemokraterna ska vidareutveckla familjepolitiken inför nästa mandatperiod. Bland annat skriver Göteborgs-Posten om förslagen.

Mycket känner jag igen från den rapport som min arbetsgrupp avlämnade förra året, till exempel att alla ska ha rätt till vårdnadsbidrag upp till tre års ålder, oavsett var man bor i landet - och dubblerat belopp (dvs 6000 kronor i månaden) för att göra det möjligt även för ensamföräldrar att kunna utnyttja.

Självklart är det i de allra flesta fall föräldrarna som är bäst på att se hur omsorgen kring barnet ska se ut under de första åren!

Jag är också glad över att det nya förslaget bejakar äldre makars rätt att fortsätta leva tillsammans, även om man på ålderns höst har olika vårdbehov.

Det kallar jag en värdig familjepolitik - från vaggan till graven!

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.375024-kd-foreslar-obligatoriskt-vardnadsbidrag

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Familj/100523MLfamvbpropprikst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar