måndag 3 maj 2010

Tillämpa barnets rättigheter i landstinget!

Barnets rättigheter. Sedan tjugo år är de erkända, genom att Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.

Under förra mandatperioden skrev Allianspartierna in i landstingsplanen att arbeta efter FN:s barnkonvention. En barnperspektivsamordnare utsågs och ett barnkompetensnätverk byggdes upp.

Hur ser det då ut i landstinget efter tre och ett halvt år med vänsterstyre?

Barnperspektivsamordnaren har övergått till andra uppgifter. Efter det har barnkompetensnätverket saligen insomnat.

Innan barnkompetensnätverket drog sin sista suck tog man fram en mycket bra handlingsplan för arbetet med barnrättsfrågorna i landstinget. Men den har inte blivit känd i verksamheten förrän under den sista veckans utbildningsdagar.

Pär Ansved, barnläkare och tills alldeles nyligen verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken i Kalmar, har dragit ett tungt lass i planeringen av de tre dagarnas utbildning av landstingschefer i barnrätt och vad det innebär i praktiken.

För mig, som varit med en och en halv av dessa utbildningsdagar, har det varit spännande att se gnistan tändas i deltagarnas ögon, när aha-upplevelsen drabbat dem, om vad barnrättsfrågorna kan betyda i deras verksamhet.

En lag är en lag, en ratificerad FN-konvention är en ratificerad FN-konvention, som ska genomsyra all verksamhet på alla nivåer. Nu ska förhoppningsvis arbetet komma igång.

Det är bara sorgligt, för att inte säga rent av pinsamt, att en rad chefer, framför allt från Länssjukhuset i Kalmar, inte hörsammat kallelsen och alltså inte deltagit i utbildningen.

Genom att utebli från dessa dagars brett upplagda basutbildning har cheferna tagit på sig ett stort ansvar för att inte barnrättsfrågorna i deras verksamheter ska släpar efter övriga delar av landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar