fredag 14 maj 2010

Frihet- inte kvotering!

Nog är det märkligt att det finns politiker som inbillar sig att de alltid vet bäst!

Vi kristdemokrater hävdar att föräldrarna själva är bäst skickade att bedöma hur man ska fördela föräldraledigheten. Vi vill utforma familjepolitiken för att ge så stor frihet till familjen som möjligt, att forma de första åren tillsammans med barnen så som passar just den familjen bäst.

Skiljelinjen mot de socialistiska partierna är tydlig. De vill tvinga föräldrarna att tvångsdela dagarna enligt en politisk uppfattning: en tredjedel till respektive förälder och en tredjedel valfritt.

Idag har Miljöpartiet, enligt TV4:s Nyheterna, anslutit sig till denna socialistiska tvångsdelningslinje. Det är sorgligt.

Enligt min uppfattning borde familjepolitik vara något som ligger så långt från tvång som bara är tänkbart. Föräldraförsäkringen ska ge frihet till familjerna - inte tvång!

http://nyhetskanalen.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar