fredag 14 maj 2010

Kyrkokonferensernas helg

Kristi Himmelsfärdshelg tycks i stora delar av Frikyrkosverige vara liktydigt med kyrkokonferens. Och Örebro-trakten är helt klart den dominerande konferensorten i år. Men så ligger ju Örebro nära Sveriges befolkningsgeografiska mitt.

I själva staden konferensar missionsförbundare, baptister och metodister, de som håller på att bilda det nya samfundet Samfundskyrkan. Säga vad man vill om namnet, men det kanske symboliserar svårigheterna i att sticka ut, när man ska hitta minsta gemensamma nämnare för att förena tre ursprungligen väldigt olikartade traditioner.

Själv har jag tillbringat två dagar ett par mil söderut, i Torp, strax intill Götabro, utefter vägen mellan Kumla och Fjugesta. Där kongressade Evangeliska Frikyrkan, som för något tiotal år sedan bildades genom att tre tidigare samfund gick samman: Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet.

Det är fascinerande att se hur olika kyrkliga rörelser nu närmar sig varandra, efter ett århundrade av splittring.

Ett av dagens största beslut i EFK-kongressen var att ha gemensam pastorsutbildning med Pingst och Allians. Det känns helt rätt att samla resurserna för att på så sätt försäkra sig om att hålla erforderlig akademisk kvalitet på teologistudierna, samtidigt som respektive samfund/rörelse kan ge sin egen prägel på vissa delar.

Var det någon associerar till något urgammalt och mossigt på tal om kyrkor och samfund? Glöm det!

Vid kongressen användes mentometerundersökningar via sms för att få snabba reaktioner på olika frågeställningar. Och delar av den framtida pastorsutbildningen kommer att ske genom videokonferens, för att öka deltagandet från olika utbildningsorter, utan att belasta miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar