söndag 30 maj 2010

Alternativ maträtt efter KD-påtryckning

Det är glädjande att teknik- och servicenämnden nu ändrar planerna. Våra elever och äldre ska få möjlighet att välja mellan minst ett par maträtter, när det nya centralköket tas i bruk. Detta kommer att öka chansen att de verkligen äter. På så vis kommer de också att orka med dagen bättre, med bättre koncentrationsförmåga och mindre huvudvärk.

Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att skolan ger barnen förutsättningar att grundlägga sunda måltidsvanor. Tyvärr är det blott allt för vanligt att man istället hoppar över maten, om man inte gillar den, och istället lever på godis och snabbmat. Konsekvensen av sådana födovanor (jag kallar det inte mat!) leder lätt till övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar på sikt.

I september 2003 sedan skrev jag därför en motion om att erbjuda alternativa maträtter, när man planerar för ett nytt centralkök. När fullmäktige behandlade motionen 2007 bifölls den delvis genom att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att beakta motionens intentioner i det fortsatta arbetet.

Någonstans efter vägen tappades tydligen detta bort. För en dryg månad sedan framkom det att man i det nya centralköket planerade för endast en maträtt per dag.

Kristdemokraterna gjorde då en skrivelse där vi påminde om fullmäktiges beslut. Skrivelsen avslutades med en förväntan att teknik- och servicenämnden beslutar att det från januari 2011 ska levereras flera alternativa dagliga maträtter till barnen i de skolor och förskolor och till de pensionärer som får mat via matdistribution från det nya centralköket.

I veckan hade teknik- och servicenämnden sitt maj-sammanträde och behandlade då vår skrivelse. Beslutet blev att man ska erbjuda en alternativ maträtt från och med årsskiftet, när det nya centralköket tas i bruk.

En stor framgång, som kommer att gynna både elever och äldre!

Läs skrivelsen:
http://www.vimmerby.kristdemokraterna.se/web-Vimmerby-content/web-Vimmerby-nyheter/I0328095C

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar