lördag 1 maj 2010

Alliansens Första maj-manifestation i Västervik

Allians för Kalmar län gjorde en manifestation i Västervik idag, Första Maj. Talade gjorde representanter för alla Allianspartierna - riksdagsledamöter, landstingsråd, kommunföreträdare med kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) först ut.Mitt tal följer här:

Denna Första Maj vill jag demonstrera mot orättvisor och protestera mot den rödgröna landstingsmajoritetens misslyckanden.

Jag har tagit med två röda ting som symboliserar detta:

Ett rött, pumpande hjärtaHjärtat står för kärlek.
Det är vår – kärleken spirar, känslorna sjuder. Vi har en ungdomskultur där det är vanligt med många och tillfälliga, oskyddade sexkontakter. Den fria kärlekens baksida består av en ökning av sexuellt överförda sjukdomar och aborter. Så onödigt – det finns ju skydd och det finns bot!

I onsdags hade jag ett möte med Socialstyrelsen. De granskar landstingets arbete för att förebygga sexuellt överförda sjukdomar som HIV och klamydia.

Det är bara att konstatera: Ungdomsmottagningarna i länet har otillräckliga resurser. Västervik har bara halva personalstyrkan mot normen för riket. Följden blir långa väntetider. Flera veckors väntan på tid – det duger inte! För ungdomar gäller här och nu!

Är man orolig att man kan ha blivit gravid eller smittad av klamydia vid ett oskyddat samlag kan man inte vänta. Ungdomars frågor och oro måste tas på allvar. Det förebyggande arbetet måste skärpas.

Regeringen gör sitt. Socialminister Göran Hägglund tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund satsar på att förbättra lärarutbildningen i sex- och samlevnadsundervising och höjer kompetensen hos elevvårdspersonalen.

Landstinget måste också göra sitt. Här finns redan kompetensen. Här handlar det om att utöka resurserna så att ungdomarna får tid på ungdomsmottagningen – i tid!

Allianspartierna satsade 1,5 mkr i budgeten för i år, men de rödgröna avslog yrkandet.

Är det att ta ansvar?

Nej, den rödgröna majoriteten sviker ungdomarna. Det är dags för Alliansen att ta över!

Ett rött äppleDen andra symbolen är ett rött äpple. Vi har väl alla hört talesättet ”Ett äpple om dagen håller doktorn borta”. Det handlar alltså om hälsa och förebyggande arbete.

Vårt län är hårt drabbat när det gäller diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Vi har hög sjuklighet, men dessvärre även dåliga resultat i Öppna Jämförelser vad gäller delar av behandling och rutiner.

Under förra mandatperioden, när Allianspartierna hade majoriteten, antogs visionen ”H län – hälsolänet”. Det var en medvetet kaxig vision för att bryta trenden. Tyvärr kom maktskiftet i samma veva.

Vårdbarometern, som presenterades i veckan, är en nationellt omfattande enkät. Man ringer upp patienter som faktiskt har varit i kontakt med vården alldeles nyligen, för att få en färsk bild av vården.

På frågan om läkaren/sjuksköterskan tagit upp livsstilsfrågor hamnar Kalmar län 10:e plats, dvs i mittfältet. Det är långt ifrån pallplats, som vi annars brukar kunna skryta med när det gäller korta köer och bemötande.

Men på frågan om de råd man fått hade förändrat ens livsstil, där blev det pallplats – i bottenstriden! Kalmar län hamnar tvåa från slutet – inget hedrande alls.

Arbetet med att fokusera hälsan, det förebyggande arbetet och friskfaktorerna är superbra! Idén med att lyfta hälsoperspektivet i primärvården kom från Allianspartierna. Alla vårdcentraler är nu hälsocentraler. Det finns livsstilsmottagning och hälsocoach överallt. Men uppenbarligen har inte satsningen fått något genomslag, enligt Vårdbarometern.

Detta är ett stort misslyckande för den röd-gröna majoriteten. Det är dags för Allianspartierna att återta styret, så att vi får någon ordning på hälsoarbetet.

Låt Allianspartierna få makten, så att vi tillsammans kan vända utvecklingen och göra Kalmar län till ett hälsolän!

Tack för ordet!Jorge Chávez, Västervik, talade om integration.Ett glatt gäng kristdemokrater: Jorge Chávez, Åke Nilsson, Madeleine Rosenqvist,
Kerstin Lahi, Anders Andersson, Lars-Inge Karlsson, Masi Aurfan.
Kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen, trivdes i rollen som Första Maj-agitator. Han konstaterade att det socialdemokratiska majtåget, som just passerat, gick i otakt med väljarna: 82 procent av de socialdemokratiska väljarna vill inte ha tvångsdelad föräldraförsäkring, utan tycker att föräldrarna själva ska få bestämma vem av dem som ska vara hemma med barnen.Anders Andersson och jag tar igen oss en stund efter våra tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar