söndag 23 maj 2010

Grattis till Guldskalpellen för minskat tvång!

Dagens Medicin tilldelar en Guldskalpell till den psykiatriska vårdavdelningen PIVA i Kalmar. De har lyckats med bedriften att minska ned tvångsåtgärderna med 40 procent.

Vi politiker fick en redovisning av arbetet för en tid sedan. Det var intressant och imponerande vilka till synes enkla åtgärder som låg bakom den stora förbättringen. Exempelvis att personalen numera äter tillsammans med patienterna och det alltid finns personal i dagrummet.

Närvaron av erfaren personal har en lugnande inverkan och medför att man snabbt kan gå åt sidan med en patient som är på väg att hamna i konflikt med någon annan.

På så vis har man kunnat minska ned antalet bältesläggningar och även korta ned tiden i de fall man ändå fått ta till metoden. Man har också kunnat minska mängden lugnande mediciner. Dessutom har man utarbetat som rutin att i efterhand prata igenom med patienten vad det var som hände, varför det blev som det blev och vad man kan göra en annan gång för att undvika att det ska behöva hända igen.

Enligt min uppfattning har man utvecklat en mycket positiv arbetsmetod, med fokus på patienten och patientens situation och upplevelse, som jag hoppas kan inspirera fler kliniker till liknande förbättringar.

Alltså en mycket värdig pristagare till den prestigefyllda Guldskalpellen. Stort grattis till alla på PIVA - både personalen, men inte minst patienterna är de stora vinnarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar