onsdag 17 februari 2010

Skolverket tappat perspektivet - kunskap om kristendom nödvändig

Skolverket verkar ha tappat perspektivet. Nu vill manta bort en viktig text i kursplanen för religionskunskap, vilket skulle ge en historielöst utslätad bild av vårt samhälle.

Texten som Skolverket vill ta bort lyder:

"Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."

"Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har haft och har stor betydelse för människor och samhällen. Västerländks kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider."

Vad är det för farligt med den texten? Varför ska den tas bort? Varför vill inte Skolverket att våra unga ska få kunskap om vad som har format vårt samhälle och våra värderingar under de senaste tusen åren?

Det handlar inte om bristande respekt för andra religioner, det handlar om att ha en kunskapsgrund som skapar förståelse för andra. Jag vet en muslimsk imam, som använde detta som argument för att ha kvar skolavslutning i kyrkan. Han menade att främlingsfientlighet och islamofobi istället ökar om man inte har med de grundläggande värderingar som vår egen religion och historia ger.

Göran Hägglund (KD) skriver på Facebook tidigare idag: "I vår del av världen ska självklart kristendomen och dess traditioner inta en särställning i undervisningen. Kunskap om den egna historien och identiteten är en nyckel till tolerans och öppenhet för andra."

Även utbildningsminister Jan Björklund (FP) öppnar för att justera Skolverkets strykning. Må så ske!

Källa Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6621125.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar