måndag 15 februari 2010

Allianshearing och Anders Anderssons hand

I Riksdagens vackra Förstakammarsal samlades idag landstingsgruppledare från allianspartierna från hela landet, för en hearing anordnad av Allians för Sveriges sjukvårdsarbetsgrupp.

Min företrädare på landstingsrådsposten, Anders Andersson (KD), Järnforsen, är ordförande i arbetsgruppen, där även Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP) ingår. Deras uppdrag är att ta fram en gemensam allianspolitik inom hälso- och sjukvårdens område inför valet i höst, som man kan börja genomföra under nästa mandatperiod.

I hearingen medverkade en rad företrädare för viktiga medspelare inom hälso- och sjukvårdens område:
Vårdgivarna och professionens perspektiv: SKL, Läkarförbundet, Vårdförbundet, SYLF, Vårdföretagen.
Patientens perspektiv genom några olika patientorganisationer: NHR, Reumatikerförbundet och RBU.
"Golvets perspektiv" i form av en barnallergolog, en kardiolog, en vårdutvecklare, en distriktsläkare och en psykiater.

Vad kunde då detta ge? Ja, en rad inspel ur olika perspektiv; i mångt och mycket väl underbyggda förslag till hur man kan göra vården bättre på kort och lång sikt. Till exempel genom att öka tillgången på AT-läkarblock, vilket skulle snabba på rekryteringen av specialistläkare i nästa led.

Regeringens kömiljard har varit uppskattad och har gett konkreta resultat till följd. Inspirerade av denna morot i förbättringsarbetet föreslogs under dagen både en patientsäkerhetsmiljard och en allmänläkarmiljard, för att råda bot på olika problemområden.

Göran Stiernstedt på SKL visade upp en skrämmande bild på alla de hundratals olika vårdkontakter som en person i 75-80-årsåldern har under ett år.

Ami Hommel pekade på hur man, genom ett patientfokuserat vårdflödesarbete, kan korta köerna i höftsjukvården genom att direkt transportera misstänkta fall till röntgen och därifrån till vårdavdelning, utan att passera akutmottagningen. En positiv följdeffekt är att fler överlever och snabbare kan komma tillbaka hem till sitt eget boende.

Psykiatern Ing-Marie Wieselgren påtalade behovet av att koppla ihop och analysera resultaten hos alla de olika myndigheter som är inblandade kring personer med psykisk ohälsa. För det skulle det behövas en "über-nörd för psykisk hälsa". Man måste vara beredd att bryta gränserna. Som avslutning citerade hon Mamma Mu: "Man måste inte stå och tugga och glo, bara för att man är en ko!"

Anders Andersson sammanfattade dagen med sin hand, där tummen symboliserar människors hälsa, pekfingret patientsäkerhet, långfingret vårdvalet, ringfingret att de mest sjuka äldre ska kunna lita på sjukvården. Lillfingret påminner om barnperspektivet, att barnets behov aldrig för glömmas bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar