tisdag 23 februari 2010

Interpellation om tidsplan för Hälsoval Kalmar

Vårdvalet är en viktig reform för att ge patienterna utökad makt att välja vårdgivare och att ge vårdgivare lika villkor på spelplanen. En lag trädde i kraft vid årsskiftet, som gör vårdvalet obligatoriskt i alla landsting. I Kalmar län ligger vi långt efter. Det finns inte ens någon tidsplan för hur genomförandet ska gå till.

Därför ställer jag en interpellation till det ansvariga landstingsrådet Ann Hellenborg (MP), att besvaras vid nästa veckas landstingsfullmäktige. Den lyder som följer:

"Genom införande av vårdval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) får medborgaren möjlighet att själva välja att lista sig hos offentligt eller privat drivna vårdcentraler med likvärdigt vårdutbud. Det är en viktig reform, som i andra län bland annat har inneburit att vårdcentraler har etablerats på platser där det offentliga tidigare har haft svårt med rekrytering av läkare.

I Kalmar län har den rödgröna majoriteten förhalat processen, vilket innebär att vårt landsting tycks ligga sist i landet när det gäller att genomföra reformen.

Den 18 december 2009 beslutade en extrainkallad landstingsstyrelse om ersättningssystem för Hälsoval Kalmar. På så vis slapp vårt landsting pinsamheten att bli olagliga, med tanke på att vårdval blev obligatoriskt från den 1 januari 2010.

Dessvärre tycks det som att den rödgröna majoriteten fortsätter att förhala införandet av Hälsoval Kalmar. Ännu har inget startdatum tillkännagivits. Inte ens en tidsplan har offentliggjorts.

Jag vill därför ha svar på följande frågor:

- När kan vårdgivare, offentliga och privata, börja ansöka om att få etablera sig inom Hälsoval Kalmar?
- När ska ansökningarna vara behandlade, för att medborgarna ska få veta vilka vårdgivare de har att välja mellan för att lista sig hos?
- Under vilken tidsperiod kommer befolkningen kunna lista/lista om sig inför uppstarten av Hälsoval Kalmar?
- När blir startdatum för Hälsoval Kalmar?"

För alla medborgares och vårdgivares skull hoppas jag på ett konkret svar. Inga undanglidningar kan accepteras längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar