onsdag 17 februari 2010

Barnhospice i Stockholm efter kristdemokratiskt förslag

På tisdagseftermiddagen beslutade Stockholmslandstinget att inrätta Sveriges första hospice för barn. Det var Pia Lidwall, gruppledare för kristdemokraterna i landstinget, som tog det första initiativet till detta.

Hospice är en hemliknande inrättning, där personer med obotliga sjukdomar i långt framskridet stadium kan vistas den sista tiden, i närhet till sina anhöriga och med tillgång till särskilt utvald personal, som är lyhörd inför den enskildes olika behov, både kroppsliga, andliga och själsliga, och har god medicinsk kompetens och kan ge god omvårdnad med exempelvis smärtlindring.

På ett hospice har man alltså tillgång till all den vårdkompetens som finns på en sjukhusklinik, utan den institutionskänsla som är svår att undvika på en sådan. Hospice kan vara ett utmärkt alternativ om familjen inte orkar ha sin döende familjemedlem hemma den sista tiden, eller om behovet av avancerad vårdkompetens är större än vad man kan tillmötesgå i hemsjukvården.

Stockholmslandstingets beslut att låta Ersta sjukhus bygga upp detta barnhospice är klokt. På Ersta finns hög kompetens inom medicinområdet, samtidigt som man har en helhetssyn på människans sammansättning och behov i livets olika skeden.

Det är min innerliga förhoppning att vi ska kunna få till stånd hospice även för dem som skulle behöva denna typ av vård i Kalmar län. Den motion jag skrev för några år sedan bemöttes positivt av fullmäktige, men inga praktiska steg har sedan tagits.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar