fredag 19 februari 2010

Grattis RiddarHusLäkarna och övriga primärvården!

Patienterna i Kalmar län är mest nöjda i hela landet över den vård och det bemötande de har upplevt vid sina besök på hälsocentraler och privatläkarmottagningar.

Det är oerhört glädjande och en välförtjänt uppmuntran till alla som jobbar inom primärvården. Inte minst eftersom den nationella patientenkäten är just detta. Man har ringt upp personer som verkligen besökt sjukvården en viss dag. Deras uppgifter baserar sig på en genuin upplevelse. Det handlar inte om förväntan eller hörsägen.

Resultatet är så genomgående markant, att även en hälsocentral som ur länsperspektiv ligger lågt ändå uppvisar resultat i nivå med rikssnittet.

Ett extra stort grattis till RiddarHusLäkarna i Västervik, som ligger i den absoluta toppen!

Som Christer Jonsson påtalar i sin blogg http://www.jonssonsfunderingar.blogspot.com/ så saknas en dimension i denna undersökning, nämligen kvaliteten på vårdinsatsen, det vill säga resultatet av besöket i vården.

Förhoppningsvis kan man i framtiden koppla ihop olika undersökningar för att få ett bättre underlag för en helhetsbedömning av olika kvalitetsfaktorer, vilket kan ligga till grund för patientens val.

Det är ju inte givet att gott bemötande är liktydigt med yppersta medicinska kvalitet, även om naturligtvis målsättningen ska vara att all hälso- och sjukvård ska bestå av båda delarna. Tyvärr finns det ju en del resultat vad gäller stora sjukdomsgrupper, där vårt län har långt kvar till någon pallplats. Då är det en klen tröst att åtminstone bemötandet var bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar