onsdag 3 februari 2010

Landstingets resultat räddas av regeringen

För femte året i rad går Landstinget i Kalmar län med plusresultat. Trenden inleddes under förra mandatperioden, efter det genomgripande arbete som alliansmajoriteten utförde under Anders Anderssons (KD) ledarskap som landstingsstyrelsens ordförande.
Merparten av Landstinget i Kalmar läns plusresultat beror på inkomstförstärkningar från alliansregeringen: kömiljarden, vaccinpengarna, det statliga läkemedelsbidraget, statens konjunkturstöd.

Personalens insatser är värda en särskild eloge. Inom de olika förvaltningarna har man lyckats banta ned det förväntade underskottet med flera tiotals miljoner kronor.

Det vill jag säga till vänstermajoritetens fördel, att de har lyckats hålla i skattebetalarnas pengar, så att de inte läckt iväg som genom ett såll, som varit fallet under tidigare sossemajoriteter. Under de åtta sossestyrda år som föregick förra mandatperiodens alliansstyre låg underskotten i nivån 100-250 miljoner kronor om året.

Men varför skulle vänstergänget panikhöja patientavgifterna i somras? Dessutom på ett fullständigt godtyckligt och oanalyserat sätt, där vissa små patientgrupper drabbats på ett orimligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar