fredag 12 februari 2010

Åter till kösamhället med Ohly som socialminister

Dagens Medicin har luskat ut att Lars Ohly (V) är tilltänkt som socialminister, om olyckan skulle vara framme och det blir maktskifte vid valet i höst. Ja, man kan ju undra var Mona Sahlin (S) skulle placera honom för att han skulle göra minst skada.

Vänstern har aldrig direkt utmärkt sig för något nämvärt patientperspektiv. För patienterna vore det ett elände med Ohly som socialminister, den saken är säker.

Vårdvalsreformen, som i många län har lockat fram läkaretableringar i områden där landstinget inte klarat av rekryteringarna, skulle försvinna fortare än kvickt.

Avregleringen av apoteksmarknaden, som i andra länder inneburit ökade öppettider på fler platser, likaså.

Men frågan är om inte den värsta effekten skulle bli att köerna till hälso- och sjukvården skulle öka. Genom Göran Hägglunds (KD) försorg har antalet som väntar på läkarbesök och behandling halverats. Vem, som har sett planekonomins effekter på tillgänglighet, tror att Lars Ohly skulle kunna hålla köerna borta?

Brödköer, köttköer, sjukvårdsköer, läkemedelsköer ... Arma svenskar! Måtte de bli förskonade från detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar