lördag 13 februari 2010

Intensiva första 100 dagar som landstingsråd

Vid den här årstiden duggar årsmötena tätt i olika föreningar, så även bland Kristdemokraternas lokalavdelningar runt om i kommunerna.

Jag fick äran att hålla ett årsmötestal i Mönsterås. Där reflekterade jag lite över mina första hundra dagar som landstingsråd. Det har varit oerhört roligt och intressant, men samtidigt utmanande inför framtiden.
I väntan på att Allianspartierna i landstinget återtar majoriteten gäller det att agera i talarstolar, på tidningssidor, på vårdenheter och i möteslokaler runt om i länet. Mitt mål är att före valet besöka alla hälsocentraler och privatläkarmottagningar i länet, men också olika enheter inom slutenvården.
Men viktigast i rollen som förtroendevald, allmänhetens företrädare, är nog mötena med verklighetens folk. Det är då man får veta hur hälso- och sjukvården fungerar i praktiken, inte bara hur den är tänkt att fungera, när allt löper planenligt.


Utifrån sådana möten med verklighetens folk är jag styrkt i det jag har beskrivit som mina hjärtefrågor:


  • Likvärdig tillgång till vård, oavsett var i länet man bor.

  • Människovärdiga sjukresor - där man inte bestraffas för att man har långt till sjukhuset.

  • Förbättrad kunskap om psykisk ohälsa och allmänpsykiatri i slutenvården.

  • Ökad kunskap om åldrandets sjukdomar, geriatrik.

  • Förbättrad vård i livets slutskede - hospice i samverkan med kommunerna.


Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot emeritus och ordförande för Kristdemokraterna i Mönsterås, gav mig ett par vackra änglar som minne från dagen.

Skulle det inte vara trevligt om Chatrine fick kröna sin politiska karriär med att bli kommunalråd?


Madeleine Rosenqvist är aktiv landstingspolitiker, bosatt i Finsjö utanför Fliseryd, Mönsterås. Bland annat efterträdde hon mig som vice ordförande i Vimmerby Folkhögskolas styrelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar