torsdag 4 februari 2010

Patientfokus kan ge ömma tår ...

Psykiatrin i Kalmar län har under det senaste året genomgått flera granskningar, både från Socialstyrelsen, landstingsrevisionen, Regionförbundet och en utvärdering av samverkansprojektet Ambition och Ansvar, mellan Kalmar kommun och landstinget.

Samtliga granskningar pekade på en rad brister, exempelvis bristande journaldokumentation, bristande rutiner, inget kontrollsystem för om det finns barn i familjen hos den psykiskt sjuke, som kan behöva stöd.

Idag ska frågan behandlas i landstingsstyrelsen. Som de flesta vet så är sjukvården i Sverige politiskt styrd. Därför är det en politisk angelägenhet att följa upp och kontrollera och ge styrning för att utveckla vården till patienternas nytta.

Tyvärr har läkarna vid psykiatriska kliniken i Kalmar tagit illa vid sig. Men det är precis lika viktigt att vi från politiskt håll reagerar över dåliga resultat inom psykiatrin, som att vi vill granska vad som ligger bakom dåliga resultat inom hjärtsjukvård, stroke- och cancervård. Syftet är naturligtvis att hitta möjligheter till förbättring.

Vårt perspektiv måste vara att ge förutsättningar och styrning ur ett patientperspektiv. Då får man inte vara för ömtåad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar