onsdag 3 februari 2010

Sjukvård för papperslösa utreds

Äntligen har socialminister Göran Hägglund (KD) fått med sig de övriga i regeringen i att utreda hur asylsökande, papperslösa flyktingar och de som lever gömda ska kunna få tillgång till sjukvård.

Detta är ett viktigt delmål om vi vill ha ett humant och människovärdigt samhälle. Det är ju redan klarlagt att ingen kan nekas akut sjukvård. Men det finns ju många tillstånd och som inte kan kallas akuta, men som både kan bli livshotande om man dröjer med att sätta in behandling och som kan orsaka stort lidande för den enskilde. Ur ett samhällsperspektiv är det dessutom ofta mindre kostsamt att sätta in åtgärder i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

I denna fråga finns, som jag ser det, inget utrymme för att gradera människor olika, beroende på hur deras papper ser ut. Alla borde ha rätt till sjukvård när de behöver den.

Därför ser jag fram emot utredningens förslag till hur landstingen ska göras skyldiga att ge subventionerad vård till de berörda grupperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar