måndag 1 juni 2009

Chatrine: Alkohol inte vilken vara som helst!

Idag har Kristdemokraterna i Vimmerby haft EU-café på ett av stadens caféer. Temat var förstås det stundande valet till Europaparlamentet.

Inbjuden talare var en av Kristdemokraternas kandidater från Kalmar län, Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås, som står som nummer 13 på listan. Undertecknad, med placering nr 6, agerade värdinna vid mötet i min egenskap av ordförande för lokalavdelningen.

- 41 % av alla kvinnor och män upp till 29 år tycker det är mycket viktigt ta hänsyn till sociala aspekter och folkhälsoaspekter när man bestämmer villkoren för handel av alkohol. Det visar att en stor grupp tycker att en ansvarsfull alkoholpolitik är en grundsten inom alkoholfrågorna, sa Chatrine Pålsson Ahlgren.

- För mig ger det här ett starkt stöd till att fortsätta driva på för att på olika sätt ge kraft till de barn och unga som lever med missbrukande föräldrar och som behöver hjälp och stöd.

- Siffrorna visar att det finns en stark opinion för det fortsatta förebyggandet arbetet mot omåttligt drickande. Därför är det oerhört viktigt att förutsättningar ges att på bästa sätt arbeta förebyggande med frågan både nationellt och inom ramen för EU-samarbetet. Ett tryggare samhälle i det lilla och i det stora, avslutar Chatrine Pålsson Ahlgren.

Efter hennes anförande samtalade deltagarna och ställde frågor omkring olika EU-frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar