fredag 26 juni 2009

Gudrun motionerar om mor- och farföräldrar som resurs

- Mor- och farföräldrarna är en viktig resurs kring småbarnsfamiljerna. Om de kan ställa upp när ett barn är sjukt skulle det minska unga kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden. Därför tycker jag att det ska vara möjligt för fler än barnets föräldrar att kunna ta ut VAB-dagar (vård av barn).

Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, med anledning av att Rikstinget i Västerås på fredagen behandlar hennes motion.

- Vårt samhälle måste bli mer barnvänligt. Tyvärr finns det unga par som drar sig för att skaffa barn, för att det kan försvåra för framför allt kvinnan att komma in på arbetsmarknaden. Många företag har ett så pass trängt läge att de drar sig för att anställa småbarnsmammor, eftersom de räknar med att det främst är mammorna som stannar hemma om barnet är sjukt. För företaget innebär VAB-dagarna både ett produktionsbortfall och en kostnad under de första veckorna.

- Ett sätt att bemöta detta skulle kunna vara att öppna upp för mor- och farföräldrarna att kunna ta hand om barnet om det blir sjukt. På så sätt skulle det bli en större spridning av tillfälliga dagars frånvaro för vård av sjukt barn på fler personer än just småbarnsföräldrar.

- Mor- och farföräldrar är en viktig resurs i nätverket kring barnfamiljerna. Många förvärvsarbetar och har svårt att ta ledigt när barnbarnet är sjukt, hur gärna de än skulle vilja hjälpa till. Om man som mormor eller farfar skulle kunna utnyttja VAB-ledighet skulle det bidra till att stärka samhörigheten.

Motionen kommer att behandlas på fredagen, tillsammans med 23 andra familjepolitiska motioner. Totalt kommer 255 motioner behandlas under de tre dagar som Kristdemokraternas riksting pågår. Från Kalmar län deltar ett femtontal ombud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar