onsdag 17 juni 2009

Cancerpatienter och sjukhussjuka drabbas hårdast

Det socialdemokratiskt ledda Landstinget i Kalmar län beslutade igår om en rad urskillningslösa höjningar av vårdavgifter, utan att först vilja analysera dem. En majoritet som brukar vilja utmåla sig som de svagas riddare har i ett klubbslag drämt till några av de allra mest utsatta patientgrupperna.

Från den första augusti tas högkostnadsskyddet bort för sjukhusvård. Tidigare har det funnits ett tak vid 60 dagar. Har man behövt längre tids inläggning har man inte behövt betala dygnsavgift. Detsamma gäller om man har flera återkommande vårdperioder under en tolvmånadersperiod.

Vilka patientgrupper kan detta beröra? Jag kommer direkt att tänka på ett par grupper: Cancersjuka och sådana som drabbats av svåra vårdrelaterade infektioner (sjukhussjuka).

Låt oss titta närmare på en av dessa grupper, de med vårdrelaterade infektioner. De har varit i kontakt med sjukvården av någon anledning och har då drabbats av en svårbotad infektion som kräver lång inläggning för vård och behandling. Samtidigt har de naturligtvis kvar sitt privata hem och därmed förknippade kostnader.

Hade det rört sig om ett vanligt företag, där en kund drabbats av en skada vållad av företaget, då hade de flesta företag med självaktning stått för reparationskostnaderna. Förmodligen hade företaget även erbjudit kompensation för sveda och värk. Men den "solidariska" landstingsledningen i Kalmar län straffbelägger istället den drabbade!

Cancerpatienter har drabbats av en livshotande sjukdom, som kräver oerhört tuff behandling i återkommande perioder under lång tid. Förutom den svåra sjukdomen, den krävande behandlingen och den livskris som ofta är förknippad med en sådan diagnos, så drabbas man alltså av okontrollerbart stigande vårdkostnader.

Det som berör mig mest illa i detta sammanhang är den motivering som anges i handlingarna: Det är för jobbigt att administrera det hela manuellt, så man vill ha ett enklare system! Av omsorg om administratörerna drar alltså landstingets sossar, vänsterpartister och miljöpartister ett streck över den gnutta av humanitet som funnits, genom avgiftsfrihet från det sextioförsta vårddygnet. Vart har patientfokus tagit vägen? Detta är sorgligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar