måndag 15 juni 2009

Hotade specialistläkar- och distriktssköterskemottagningar?

Idag tisdag ska landstingsfullmäktige besluta om en rad åtgärder för att anpassa landstingets ekonomi efter den ekonomiska krisen. Uppdrag ges till landstingsdirektören att se över specialistmottagningsverksamheten utanför sjukhusen och de kvarvarande distriktssköterskemottagningarna på mindre orter. Allianspartierna yrkade i landstingsstyrelsen om en ändring av de båda uppdragen, så att hänsyn tas till tillgänglighetskonsekvenser och klimateffekter. Detta avslog majoriteten.

Specialistmottagningarna i Vimmerby har funnits sedan socialdemokraterna lade ned akutavdelningen vid Vimmerby sjukhus i början på 1990-talet. Specialister i medicin, kirurgi, ortopedi, ögon, öron-näsa-hals och barnsjukdomar kommer till Vimmerby vissa dagar i veckan. På så sätt kan inlandets befolkning få undersökning och viss behandling närmare hemmet. Patienterna besparas långa resor och miljön skonas genom att sjukvårdsanställda åker till Vimmerby för en dags arbete istället för att en mängd Hultsfreds- och Vimmerbybor tvingas åka till Västervik för ett kort läkarbesök.

För mig, som kristdemokrat, och för de övriga allianspartierna, har det varit viktigt och naturligt med detta patientfokuserade synsätt, istället för socialistisk stordrift och centralisering av all vård till kuststädernas sjukhus.

Det har dock under åren funnits orosmoln, att denna mottagningsverksamhet skulle vara på väg att försvinna. Vid flera tillfällen har jag ställt frågan till hälso- och sjukvårdsansvariga landstingsrådet Lena Segerberg (S), om hon kunnat garantera att specialistläkarmottagningarna ska finnas kvar. Svaret har varit ”Ja”, kryddat med viss irritation över min fråga. Detsamma har gällt mina upprepade frågor kring distriktssköterskemottagningar på mindre orter, där majoritetens förändringar har gett upphov till stora ojämlikheter runt om i länet.

Majoriteten avslog alliansens yrkande om ändring/tillägg av uppdragen. Därför känner jag oro över deras syfte med uppdraget. Kan man lita på västerviksbon Lena Segerbergs omsorg om inlandsbefolkningens behov av likvärdig sjukvård? Det kan finnas skäl att tvivla, med tanke på hur landstingets socialistiska majoritet bestraffar dem som har längst resväg med längre väntetider vid sjukresor.

Gång på gång har jag och andra alliansföreträdare stått upp till försvar för sjukvården i Vimmerby och övriga inlandet, beträffande vår befolknings likvärdiga rätt till sjukvård. Lena Segerberg brukar påstå att jag skrämmer med en varg som inte finns. Förmodligen kommer hon att göra så även nu.

Men vad vill då majoriteten med översyn av specialistmottagningsverksamheten, eftersom ni inte kunde ställa upp på alliansens yrkande i landstingsstyrelsen? Kan ni garantera att den får finnas kvar?

Gudrun Brunegård
Kristdemokrat, Vimmerby
Ledamot i landstingsfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar