måndag 15 juni 2009

Förödande med skarvande i landstinget

Under två dagar sammanträder landstingsgrupper, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige i Kalmar län, ett län som under några förödande mandatperioder med socialdemokratiskt styre körde landstingets ekonomi i botten med årliga överskridanden mellan 109 och över 200 miljoner kronor.Strax utanför Stufvenäs finns en stor skarvkoloni på några holmar, där det mesta av växtligheten är förödd på grund av fåglarnas träck.

Förra mandatperioden blev det borgerlig majoritet. Med kristdemokraten Anders Andersson i ledningen lyckades vi vända läget, så att ekonomin kom i balans, samtidigt som köerna krympte och befolkningen blev allt mer nöjda med den vård de fick.

Vid valet 2006 blev det åter ett majoritetsskifte. Nu är det s+v+mp som styr landstinget. Man har lyckligtvis fortsatt det goda arbete som allianspartierna inledde, och kämpar närmast krampartat för att bibehålla och ytterligare förbättra de goda resultat som vi lade grunden för under den förra mandatperioden.

De som läste DN:s ledare i lördags blev dock både förvirrade och upprörda, när det uppdagades att ett av skälen till att ögonkliniken i Kalmar minskat sina köer till gråstarrsoperation kraftigt under det senaste halvåret är att man beslutat att bara operera det ena ögat på personer som har starr på båda ögonen! DN:s ledarskribent talade om kreativ bokföring.

Skarvande skulle man också kunna kalla det. Skarvar är i och för sig vackra sjöfåglar, som föröder den omgivning där de bosätter sig, genom sitt koncentrerade avföring. Träden dör, något som är mycket uppenbart här, i den direkta omgivningen till Stufvenäs gästgiveri, dit landstingsfullmäktige denna gång är förlagt.

Sjukhuschefen vid Länssjukhuset i Kalmar kallades till dagens extrainsatta landstingsstyrelse, för att förklara vad som hänt. Det man har gjort är att man, istället för att operera båda ögonen med någon veckas mellanrum, så skjuter man fram den andra operationen till hösten, för att på så sätt operera undan de värsta köerna.

På min fråga om det finns några generella kriterier för bedömningarna, som gör de olika landstingens kösiffror jämförbara, var svaret "Nej".

Fritt fram för skarvande alltså? Bara det att om man skarvar så avslöjas det förr eller senare. Skarvträck är inte som guano eller vanlig gödsel, utan den fräter och föröder. Kvar blir bara döda trädstammar.

Skarvande för heller inget gott med sig. Ärlighet varar alltid längst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar