tisdag 30 juni 2009

Ett vidgat familjebegrepp stärker barnfamiljerna!

På Barometerns webbsida har det blivit debatt kring en notis om min motion till Kristdemokraternas riksting i förra veckan.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/kd-politiker-lat-mormor-vabba(1393740).gm#comments

Jag konstaterar att vinklingen av notisen blev olycklig. Motionen syftar till ett vidare synsätt och just VAB-dagar nämns bara i förbigående i ett större sammanhang i motionstexten.

Mitt förslag är formulerat "att partistyrelsen uppdras att arbeta för ett vidgat familjebegrepp, där de olika delarna i föräldraförsäkringen och övriga delar av ersättningssystemet kring barn och familj ska kunna utnyttjas av den familjemedlem eller närstående som föräldrarna beslutar".

Tanken är att om många i det naturliga nätverket kring barnfamiljen involveras, så klarar man av olika typer av kriser bättre. Som en sidoeffekt skulle det minska vissa arbetsgivares tveksamhet att anställa unga kvinnor, med tanke på risken för kompetens- och produktionstapp vid olika former av ledighet från jobbet för att sköta barnen. Med mitt förslag skulle den typen av frånvaro spridas på större del av befolkningen och på så vis minska just unga kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden.

Läs motionen i sin helhet och distriktsstämmans yttrande!

http://www.kristdemokraterna.se/gudrunbrunegard/Politiskaageranden/Rikstingsmotionstarknatverketkringbarn.aspx

Och hur gick det med motionen i rikstinget? Ja, den bemöttes positivt, med formuleringar som "Den grundläggande tryggheten kan aldrig utgå från staten eller de offentliga institutionerna, den byggs utifrån nära relationer i de små gemenskaperna ... En gemenskap över generationsgränserna både inom och utom familjen, kan ge det stöd som behövs. Därför är den öppna flergenerationsfamiljen med sitt sociala nätverk ett livslångt projekt".

Dock uttryckte partistyrelsen tveksamhet till att göra det möjligt att överlåta delar av föräldrapenningen, eftersom man menar att den i första hand ska användas av föräldrarna för deras anknytning "till det lilla barnet under det första dryga året". Jag fick inget motiv i debatten om det skulle vara bättre att delar av föräldrapenningen brinner inne, för att föräldrarna av olika skäl inte ser sig kunna utnyttja dagarna, än att i så fall överlåta den resterande delen till någon närstående i det naturliga nätverket.

Förslag från den familjepolitiska arbetsgruppen, där jag har ingått, är nu ute på remiss och min motion ansågs därmed vara besvarad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar