fredag 5 juni 2009

Patientens rätt och möjlighet till vård utomlands

Om du behöver vård och inte kan få det inom tre månader vid din vanliga sjukvårdsinrättning finns sedan några år en vårdgaranti, som gör det möjligt för dig att få din behandling vid ett annat sjukhus eller rent av i ett annat landsting. Kostnaden för dig som patient blir den samma som om du hade fått vården utförd hemmavid. Däremot får du själv stå för reskostnad och eventuell logi.

Principen är att du som patient har rätt till vård och behandling inom rimlig tid. Syftet är att motivera sjukvårdshuvudmännen att arbeta med att förbättra tillgängligheten, så att inte patienterna i allt för hög grad lockas att söka sig ut från det egna landstinget.

Vi kristdemokrater menar att liknande regler ska gälla för möjligheten att söka vård inom EU. Redan nu finns i vissa fall en sådan möjlighet, men då måste först ett förhandsbesked ges att hemlandstinget kommer att stå för kostnaden. Ändå måste patienten ligga ute med pengarna tills hemlandstinget har clearat vårdavgiften med den som har utfört vården, något som kan ta mycket lång tid. Detta har det framförts kritik mot, eftersom det i realiteten gör det omöjligt för personer med tunn plånbok att söka vård utomlands.

Nu meddelar socialminister Göran Hägglund (KD) att en av hans uppgifter under Sveriges ordförandeskap för EU blir att försöka få fram ett gemensamt system, så att inte utomlandsvården ska förbehållas rika. Målet är att det inte ska behöva något förhandsbesked om att landstinget kommer att betala kostnaden direkt.

Detta tror jag är ett viktigt steg för att ge patienten makt över sin situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar