fredag 5 juni 2009

EU-medlemskap en god hemförsäkring för fred

I höstas besökte jag och min man Mostar i Bosnien-Herzegovina, en plats som för ungefär femton år sedan bara var en grushög efter ett förödande krig. De ekonomiska och kulturella värden som förstördes var oerhörda, för att inte tala om det mänskliga lidandet. Det var också många familjer som förlorade allt vad de ägde, både hus, hem och försörjningsmöjligheter. I krig råder så kallad force majeur och då gäller inga försäkringar.

Nu är staden och den vackra välvda turkiska bron återuppbyggd, delvis med hjälp av EU-medel, men ännu är människorna djupt präglade av den skräck, sorg, vrede och förtvivlan som kriget förde med sig.

På söndag är sista dagen att välja vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Kristdemokraterna Konrad Adenauer från Tyskland och Robert Schumann från Frankrike tog efter Andra Världskriget initiativ till det som blev grunden till europasamarbetet. Syftet var att bygga ett så tätt samarbete mellan länderna att det aldrig mer skulle vara möjligt att starta ett krig, utan att skada sina egna intressen lika mycket. Vid konflikter ska det vara mer lönande att förhandla än att starta ett krig.

EU som fredsprojekt har varit framgångsrikt. Europa har inte på hundratals år haft så lång sammanhängande tid med fred.

Det finns de som beklagar sig över kostnaden för Sveriges EU-medlemskap. Låt oss göra ett enkelt räkneexempel, som jag återger efter Christina Doctare, läkare och kristdemokratisk EU-kandidat, som själv upplevde kriget i Bosnien:

Sverige betalar 30 miljarder om året i medlemsavgift till EU. Det är ofantligt mycket pengar. Av detta får vi tillbaka 18 miljarder i form av jordbruksstöd, regionalt utvecklingsstöd och annat. Då återstår alltså 12 miljarder kronor. Fördelat på 9 miljoner invånare blir det 1333 kronor per svensk medborgare som vi betalar in till fredsprojektet EU.

Jämfört med mycket annat vi lägger pengar på, så tycker jag att det är en ganska rimlig hemförsäkringspremie, för bevarandet av fred och välstånd. För mig är alltså EU i grunden ett fredsprojekt, som skapar ökad trygghet för vår del av världen och ger bättre möjlighet att bistå andra. Som bonus på denna premie får vi dessutom möjlighet att tillsammans bekämpa gränsöverskridande brottslighet och göra insatser för att rädda vår miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar