torsdag 18 juni 2009

Skollag med större rättsäkerhet och bättre elevvård

I veckan har regeringens förslag till ny skollag äntligen presenterats. Den har dröjt och dröjt. Man kan undra vilka delar som var så knepiga att formulera att det dragit ut så på tiden ...

Att lagstiftningen kring elevhälsan stramas upp så att det utöver skolsköterska och skolläkare nu även fastslås att det också ska finnas kurator och psykolog, det är ett sedan länge efterlängtat förtydligande. De flesta kommuner har nog haft tillgång till skolkurator och skolpsykolog, men i besparingstider har dessa tjänster kunnat ifrågasättas, eftersom de inte varit skyddade av lagstiftningen. Helst skulle jag önska ännu större tydlighet, i form av en uttalad miniminivå för respektive yrkesgrupp, för att garantera rimlig likvärdighet i landet. Variationerna kan vara orimligt stora, med allt ifrån 400 elever på en heltids skolsköterska upp till över 1000 elever. Med samma uppdrag.

En viktig nyhet i förslaget till ny skollag är att man som förälder ska kunna överklaga om ens barn har behov av extra stöd och hjälp, om man inte tycker att barnet fått tillräcklig hjälp.

Jag är också glad att regeringen vill ge likvärdiga villkor till alla skolor, vare sig de drivs kommunalt eller privat. Det skapar större trygghet för alla parter och är något som kristdemokraterna har kämpat för länge.

1 kommentar:

Student - Sami sa...

Man kan ifrågasätta användandet av personerna. Är det en psykolog som inte används av eleverna så bör tillgången anpassas. Ingen idé att ha personer som inte gör något. Men begreppet tillgång till är därför bra, man ska dock vara medveten om att det tyvärr kommer tolkas olika av kommunerna. Minimumnivå för lönerna ska man inte göra - lönen har ingenting med kompetensen eller tillgången att göra.

Det som oroar mig är förslaget om kommunala vuxenskolan. Att stänga dörrarna för elever och studenter är inte rätt väg att gå för att bygga ett kunskapssamhälle, framförallt när man kan nå regeringens mål på andra sätt. Läs utförligare här: http://samikorpela.blogg.se/2009/june/fa-battre-betyg-efter-tre-ar-utan-hjalp.html

Skicka en kommentar