söndag 31 maj 2009

Kortsiktigt sparande på förebyggande arbete

I fredags avhandlade landstingsstyrelsen majoritetens förslag till "Strategier för effektiviseringar III", dvs besparingar. Från Allianspartiernas sida ställde vi en rad frågor för att få bättre underlag för våra ställningstagande.

De svar vi fick lämnar mycket övrigt att önska. Vad sägs t ex om frågan om hur många personer som berörs av avgiftshöjningen för ortopediska skor. Där blev svaret: Lika många som tidigare! Seriöst, eller hur! Man kan undra om Anders H och Johnny P satt i bastun och spånade ihop svaren ...

Minst sagt motsägelsefullt och oroväckande är signalerna kring det förebyggande arbetet. Under förra mandatperioden, då Allianspartierna hade majoritet, skrev vi in i landstingsplanen att det bör finnas familjecentral i varje kommun i länet, i samverkan med respektive kommun. Nu står det att man ska avvakta startande av fler familjecentraler. Detta trots att familjecentralerna syftar till förebyggande arbete och tidig upptäckt av barn och familjer som mår dåligt.

Genom att komma in tidigt med hjälp och stöd för familjerna kan stora summor pengar sparas i form av uteblivna framtida vårdkostnader och sociala kostnader. Viktigast är dock att man besparar familjen, och inte minst barnet, lidande genom tidiga insatser. Det kan många gånger vara så enkelt som att föräldrarna behöver få stöd i sitt föräldraskap, genom att på öppna förskolan se hur andra föräldrar hanterar olika situationer.

Om nu S+V+MP går ut och säger att man ska avvakta med start av nya familjecentraler finns risk att kommuner drar öronen åt sig och inte prioriterar detta.

Beslutet att redan 2010 dra in bidraget till kommunernas folkhälsosamordnare är, enligt min mening, lika missriktad och ger helt fel signaler. Det är avsevärt mycket billigare att hjälpa människor goda levnadsvanor än att behandla vällevnadssjukdomar! Problemet är att det är svårt att påvisa detta i resultaträkningen, eftersom vinsten framför allt kan väntas i andra kassor (minskat behov av sjukpenning osv) och på ganska lång sikt.

Låt inte sparivern gå så långt att snålheten bedrar visheten!

2 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Vad vill du spara på istället? I ert förslag fanns inga alternativ.

Gudrun sa...

Vårt förslag var att vänta med åtgärden att dra in bidraget till kommunernas folkhälsoarbete fram till 2011, för att få bättre tid att i samråd med kommunerna arbeta fram den nya folkhälsopolitiska planen och hitta en samsyn i frågorna.

Skicka en kommentar