tisdag 16 juni 2009

Miltons förslag för att förebygga aborter

I Sverige utförs fler aborter per 1000 kvinnor och år, än i något annat västeuropeiskt land. Igår presenterade regeringens utredare Anders Milton ett helt smörgåsbord fullt med förslag till hur man kan förebygga och minska det höga antalet aborter i Sverige.


I en artikel på DN Debatt redogör Anders Milton för sitt uppdrag och några av sina förslag:
http://www.dn.se/opinion/debatt/dela-ut-gratis-p-piller-till-skolelever-over-15-1.891320

Ett par citat ur artikeln:

"Skälen varierar; partnern kanske inte är den rätte, graviditeten kommer vid fel tidpunkt i livet, paret har redan det antal barn man önskar sig. Men det handlar också om att inte skydda sig mot möjligheten att kvinnan kan bli gravid.

Kunskapen om den sexuella och reproduktiva hälsan kan vara bristfällig. Attityder kan spela in; mannen förväntar sig att kvinnan står för skyddet och han tar inget eget ansvar för sin sexualitet, båda är berusade och struntar i riskerna, kvinnan fås till att acceptera samlaget genom tjat, hot eller våld och har då inga preventivmedel till hands. Tillgängligheten till preventivmedel geografiskt eller ekonomiskt kan också vara avgörande."

Utifrån denna utgångspunkt har Milton inventerat på vilka sätt man skulle kunna förebygga oönskade graviditeter.

"I arbetet har utgångspunkten varit att samhället via skolan, ungdoms- och barnmorskemottagningar, hälso- och sjukvården och andra kanaler, som exempelvis ungdomsmottagning.se, ska bidra till att ge unga människor kunskaper, attityder, värderingar och självkänsla så att de kan säga ja när de vill ha en sexuell relation och nej när de inte vill det. Ett nej måste alltid respekteras oavsett när det sägs. Vad som föregår nejet saknar betydelse när det en gång har sagts."

Med tio år som skolsköterska i ryggen instämmer jag helhjärtat i att det i första hand är genom attitydförändringar som man kan komma tillrätta med både oönskade graviditeter och spridning av sexuellt överförda sjukdomar. Attitydförändringar som leder till ansvarstagande. Ansvarstagande för sig själv och sin sexpartner. Ansvarstagande för sin sexualitet och det liv som samlivet kan leda till.

Det medialt mest uppmärksammade förslaget berör just skolans roll för att förebygga aborter. I nyhetsrapporteringen verkar det som att skolan som institution ska dela ut preventivmedel och dagen-efter-piller. Detta är en förenkling.

Det Anders Milton föreslår är att skolhälsovårdens personal ska utbildas för dessa uppgifter. Samtidigt föreslås också att lärarnas utbildning förbättras för sex- och samlevnadsundervisningen, att undervisningen ska skrivas in tydligare i kursplanerna och återkomma under hela skoltiden, men också att Skolinspektionen och Skolverket kopplas in för kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisning.

Som skolsköterska noterar jag Miltons erkännande av skolhälsovårdens viktiga roll för många elever. Att förebygga oönskade graviditeter är en viktig uppgift. I Vimmerby finns sedan många år ett nära samarbete med ungdomsmottagningen, som stationerar en barnmorska på gymnasiet någon timme i veckan. Det synsättet och samverkan mellan olika professioner behöver fortsätta och utvecklas - pedagogisk personal tillsammans med skolhälsovård och ungdomsmottagningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar